Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Инвестбанк АД

Инвестбанк АД се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики.

РЪКОВОДСТВО

Инвестбанк АД има двустепенна система на управление. Председател на Надзорния съвет на Банката е г-жа Петя Славова, членове на Надзорния съвет са Феста Холдинг АД и г-жа Димитрийка Андреева.

Г-н Пламен Милков е Председател на Управителния съвет на Банката и Изпълнителен директор. Г-жа Здравка Русева е Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор. Г-жа Весела Джиджева е Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор. Г-жа Емилия Трайкова е Член на Управителния съвет.

ЦЕННОСТИ

Почтеност – Ние уважаваме правото на всеки гражданин да получава финансови услуги и ги предоставяме коректно и отговорно на нашите клиенти, с които сме открити и етични.

Сътрудничество – Ние работим в екипи и сме убедени в ефективността на екипната дейност; познаваме персонално клиентите си и градим дългосрочни партньорски отношения с тях на базата на взаимното уважение.

Стремеж към усъвършенстване – Ние се стремим да бъдем най-добрите в своята сфера на дейност; инвестираме в развитието на стимулираща работна среда и атмосфера, в професионалното усъвършенстване на нашите служители; поощряваме инициативността, резултатността и лоялното поведение.

Отговорност – Ние изповядваме висока корпоративна социална отговорност; оказваме финансова подкрепа на значими проекти за съхраняването и развитието на духовните и културните ценности на България като част от европейската и световната култура.

Други подобни ресурси
Фирми:   Финансови къщи
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Банки,Застраховане"
 
 
  Линкове (връзки) към Инвестбанк АД  
 
F5247 Банките в България Банки,Застраховане София Виж  ~  
W70862 Банки и банкови услуги Сайтове Раздел Виж  ~  
W70863 Банков посредник Сайтове Раздел Виж  ~  
W70864 Банки,Застраховане Фирми Раздел Виж  ~  
W70866 Финанси и инвестиции Стоки и услуги Раздел Виж  ~  
W70867 Банкомати Обекти Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   ( 359 2) 818 6123
  E-Mail  -
  WEB Site  http://www.ibank.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. България 85
  Пощ.код/кутия: 1404 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Банки,Застраховане
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Оценка               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  441       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   16/06/17

Google