Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Българска народна банка (БНБ)

Българската народна банка е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г., а на 6 юни същата година е извършена и първата банкова операция.

БНБ е независим емисионен институт на държавата, който се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на устойчивостта на българската парична единица, както и за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на страната.

Независимостта на БНБ е гарантирана с нейния устройствен закон (ЗБНБ) и с Договора за функционирането на Европейския съюз. От 1 януари 2007 г. банката е пълноправен член на Европейската система на централните банки и участва активно във вземането на решенията в сферата на банковото дело и финансите в Европейския съюз. Управителят на БНБ е член на Генералния съвет на Европейската централна банка.

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Банки,Застраховане,Финанси"
 
 
Линкове към Българска народна банка (БНБ)
 
F5247 Банките в България Банки,Застраховане София Виж  ~  
W69511 Валутен курс на БНБ лев/чуждестранни валути Финанси и счетоводство bnb.bg Виж  ~  
W70862 Банки и банкови услуги Сайтове Раздел Виж  ~  
W70863 Банков посредник Сайтове Раздел Виж  ~  
W70864 Банки,Застраховане Фирми Раздел Виж  ~  
W70866 Финанси и инвестиции Стоки и услуги Раздел Виж  ~  
W70867 Банкомати Обекти Раздел Виж  ~  
S2650 Финансови продукти и услуги Финанси БНБ Наръчник Виж  ~  
W74135 Съвети за предпазване от финансови злоупотреби Финанси БНБ Наръчник Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   (02) 91459 (централа)
  E-Mail  press_office@bnbank.org
  WEB Site  http://www.bnb.bg/
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Кн.Батенберг пл 1
  Пощ.код/кутия: 1000 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Банки,Застраховане,Финанси
  Подтип на фирмата: Банки
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 БНБ очаква влошаване на икономиката и повече необслужвани кредити  
__ 1 __

05/12/20
16:30:34

БНБ отчита, че е възможно в резултат на задълбочилата се криза с коронавируса да се влоши икономиката, а оттам да се обърне и трендът да намалява делът и размерът на необслужваните кредити. Това се разбира от изказване на управителя на БНБ Димитър Радев, публикувано в бюлетина, издаван от Асоциацията на банките в България, който излиза в навечерието на професионалния празник на банкерите 6 декември.

Банката отчита възможния сценарий на изостряне на икономическата криза и свързано с това съществено влошаване на кредитните портфейли. При този сценарий на банките може да се наложи да оперират временно под комбинираното изискване за капиталови буфери, като трябва да имат готовност да изготвят и изпълняват планове за тяхното възстановяване.

Очертава се висока вероятност за обръщане на наблюдаваната през последните няколко години тенденция на спад в размера и дела на необслужваните експозиции. Изтичането на крайния срок на мораториума за отсрочване на задължения по банкови кредити също може да бъде последвано от повишаване на необслужваните експозиции.

Допълва, че извън прилагането на частния мораториум върху плащането на заемите, кандидатстването за което приключи на 30 септември, банките разполагат с възможност индивидуално да предоговарят кредити на техните клиенти.

Управителят на БНБ отчита, че обявеният частен мораториум в комбинация с обявените през пролетта мерки от самата централна банка са довели до очаквания ефект - към края на октомври няма стагнация в кредитната дейност, но кредитите за фирмите и домакинствата се увеличават на годишна база съответно с 2.5% и 7.3%.

В същото време по данни на БНБ одобрените искания за отлагане на плащания по реда на частния мораториум са достигнали близо 109 хил. при своя пик през август при брутна балансова стойност на отсрочените кредити от над 9 млрд. лева.

Радев посочва, че банковият сектор е влязъл в кризата с над 19% капиталова адекватност на базовия собствен капитал от първи ред и с над 260% коефициент на ликвидно покритие, или многократно над регулаторните изисквания.

Обявява, че приетите вече мерки ще действат колкото е необходимо.

​​​​​​​Имаме готовност да активираме и допълнителни мерки, ако развитието на ситуацията го налага.

Димитър Радев, управител на БНБ

На свой ред председателят на банковата асоциация Петър Андронов съобщава, че банките са разработили допълнение към реда за прилагане на кредитен мораториум и предстои да бъде представено на БНБ за одобрение.

"Банките повече от всякога са изправени пред предизвикателството да оперират в ситуация на сложна, променлива и непредвидима икономическа обстановка и трябва да проявяват гъвкавост и далновидност", посочва Андронов. "В този контекст можем да се поздравим с факта, че нашите кредитни институции разполагат с излишък от капитал и ликвидност".
 БНБ пуска златна монета Рождество Христово  
__ 2 __

05/12/20
16:31:20

От 7 декември 2020 г. Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема "Рождество Христово" от серията "Българска иконография". Цената на монетата е 1300 лв. Монетата ще се продава в Българската народна банка - на две каси на пл. "Княз Александър I" № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. "Михаил Тенев" № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк (България) и Тексим Банк.

До 9 декември включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да купи от БНБ до 2 бр. монети, след което ограниченията падат.
 Страната ни има капацитет да решава проблеми в трудни времена според управителя  
__ 3 __

22/12/20
00:27:58

Присъединяването на лева към европейския валутен механизъм и на страната към Банковия съюз е едно забележително постижение, при това в много трудна и мрачна година. Този акт, наред с всичко друго показва, че страната има капацитет да решава сложни стратегически задачи дори при трудни условия".

Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев пред Нова телевизия.

Това всъщност е първата стъпка към присъединяване на страната към еврозоната - важна, много трудна стъпка и в една трудна година е забележително постижение.
По думите му това, което е направило правителството и Министерство на финансите, е изиграло изключително важна роля.

Банковият съюз е първата институция от еврозоната, на която България става пълноправен член с всички произтичащи от това права и отговорности. Имаме достъп до много важна информация, какъвто достъп нямахме преди присъединяването. Вземането на информирани решения по повод на банковия съюз, е нещо изключително важно.
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  816       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   16/05/22

Google