Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

БДЖ Товарни превози ЕООД

БДЖ ЕАД разполага с необходимата материална база, професионална подготовка, опит и международни контакти за извършване на железопътни транспортни услуги.

Компанията разполага със значителен парк от собствени вагони, позволяващ:
- конвенционални превози на стоки в открити и покрити товарни вагони;
- превози на цимент, кариерни материали и други насипни товари в специализирани вагони, гарантиращи опазване на товара и улеснение при товаро-разтоварните операции;
- превози на течни горива (светли и тъмни) в специализирани вагони;
- превози на дървен материал;
- превози на стоки в голямотонажни контейнери (ГТК) върху специализирани платформени вагони;
- превоз на лесноразваляеми стоки, изискващи поддържане на определен температурен режим, в специализирани хладилни композиции. Охлаждането или замразяването на стоките се осигурява чрез специализирани машинни вагони, съоръжени със съвременно оборудване, обслужвани от висококвалифициран персонал, който придружава стоката от момента, в който започва натоварването до пълното й разтоварване.

БДЖ" ЕАД разполага с висококвалифицирани специалисти и може да предложи на своите клиенти различни транспортни продукти при изгодни търговски условия и цени, а именно:
- превоз на стоки в изолирани вагони;
- превоз на стоки в изолирани блок-влакове;
- превоз на стоки в регулярни маршрутни влакове по съгласувани с другите железопътни администрации маршрут, разписание и цени;
- превоз по специално договорени транспортни схеми;
- превоз на тежкотоварни, извънгабаритни и необикновени пратки ;
- превоз в комбинирано съобщение: БДЖ" ЕАД може да организира превози от типа RO-LA по различни системи (непридружаван и придружаван транспорт);
- превоз на стоки от/до българските черноморски пристанища Варна и Бургас, включително в ГТК, обработвани в терминалите на тези пристанища;
- превоз на стоки от/до българските Дунавски пристанища Русе, Лом, Свищов, Силистра, Видин;
- превоз по железница до гарите в Югозападна България, където да се осигури претоварване върху автомобили за Македония;
- превози по ферибот от/до Варна, Кавказ (Русия), Иличевск (Украйна), Поти (Грузия) с продължаване на транспорта по железница от/към страните от ОНД, Централна и Средна Азия.


Други подобни ресурси
Обекти:  Бензиностанция
Събития: Транспортни събития
Стоки:    Транспорт
Сайтове: Транспорт


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Транспорт"
 
 
Линкове към БДЖ Товарни превози ЕООД
 
F5258 Най-големите работодатели в България Инвестиции София Виж  ~  
S1905 Вагони ЖП Транспорт Съоръжение Виж  ~  
S1751 Администрация Организация Дейност Виж  ~  
W70641 Транспорт Фирми Раздел Виж  ~  
W70642 Транспорт Сайтове Раздел Виж  ~  
F5480 Товарни превози Транспорт Индекс Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   ( 359 2) 932 45 05
  E-Mail  bdzcargo@bdz.bg
  WEB Site  http://www.bdz.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Иван Вазов 3
  Пощ.код/кутия: 1080 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Транспорт
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
1751 Администрация БДЖ Товарни превози ЕООД Брой 1 0 Виж : 243
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  872       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   13/12/13

Google