Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД е дъщерно дружество на НЕК ЕАД, създаденo на 04.01.2007г.

Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на Република България, съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателни мрежи, както и ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката. Компанията осъществява транзит на електроенергия по националната мрежа и организира пазар на електрическа енергия.

При паралелната работа в ENTSO-E, ЕСО ЕАД като основен партньор на Балканския регион, се стреми да повишава не само надеждността на преноса, но и икономическата ефективност при управление на активите като въвежда и използва най-съвременните методи за планиране, поддръжка и мониторинг. В дружеството са внедрени и се използват система за управление на активи (SAP/R3), система за диспечерско оперативно управление на ЕЕС (SCADA) и Географската информационна система (ГИС).

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
бул. "Гоце Делчев" №105
факс: +359 2 962-61-29


ДИРЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛНО ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ

1040 София, ул. Веслец N: 8
Тел. +359 2 9213 783
Факс: +359 2 9810102
e-mail: cdu@ndc.bg

Други подобни ресурси
Обекти:  Магазин за ел.уреди
Стоки:    Елекро,Енерго,Топло
Сайтове: Елекро,Енерго,Топло


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Електро,Енерго,Топло"
 
 
  Линкове (връзки) към ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД  
 
F5258 Най-големите работодатели в България Инвестиции София Виж  ~  
W71385 Енергетика Сайтове Раздел Виж  ~  
W71217 Елекро,Енерго,Топло Сайтове Раздел Виж  ~  
W71391 Електро,Енерго,Топло Фирми Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   359 2 96-96-802
  E-Mail  eso@eso.bg
  WEB Site  http://www.tso.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: Триадица
  Населено място: София
  Адрес: ул. Гоце Делчев 105
  Пощ.код/кутия: 1404 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Електро,Енерго,Топло
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  776       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   13/12/13

Google