Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

 

Адвокати, Адвокатски кантори

Адвокати, адвокатски кантори - индекс на адвокати, кантори и сайтове от София и цялата страна.

Адвокатът е юрист, който е оправомощен от закона да предоставя правна помощ, съдействие, процесуално представителство и защита в полза на различни лица и организационни структури. Адвокатите представляват клиентите си в съда и при други спорни ситуации, както и осъществяват консултиране на различни сделки и казуси.

Адвокатите в България са организирани в адвокатски колегии. Адвокатската професия е свободна и независима, а адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Това гарантира неприкосновеността и сигурността на тайните на клиента от каквито и да били злоупотреби и посегателства от страна на трети лица.

Устни и писмени консултации, водене на дела пред всички съдебни инстанции. Административно право и данъчно право, търговско право, вещно право, облигационно право, трудово право, семейно право, наследствено право, медиация.

Адвокати с богат международен опит и владеене свободно поне един западен език. Гражданско, търговско, административно и наказателно право, решаването на съдебни и извънсъдебни спорове, оценка, изкупуване и реорганизация на търговски предприятия, цялостно правно обслужване на дейността на търговски дружества.

Он-лайн консултации. Примерни договори, жалби, молби, правни процедури.

Други подобни ресурси
Обекти:  Търг.комплекси
Събития: Услуги
Стоки:    Услуги
Сайтове: Услуги


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Услуги"
 
 
Линкове към Адвокати, Адвокатски кантори
 
W4224 “Дюлгерова и Пенкова” Правно обслужване София Виж  ~  
F4547 АДВОКАТСКА КАНТОРА СТОЙЧЕВСКА Онлайн консултации София Виж  ~  
W5596 Адвокатска кантора Токушев и съдружници Правни съвети София Виж  ~  
W366 Адвокат Емил Матеев Представителство и консултации Варна Виж  ~  
W8984 Адвокат Йордан Кебеджиев гр. Бургас Правна помощ Бургас Виж  ~  
W4292 Адвокатска кантора Узунов & Партнърс Целия спектър на правото София Виж  ~  
W5107 Адвокат Лина Николова Консултации и дела София Виж  ~  
W5219 Корпоративно право !! Корпоративноправни услуги София Виж  ~  
W5218 Адвокатска кантора !! Медийно право София Виж  ~  
W4651 Адвокатски кантори в София Наказателно право София Виж  ~  
F3926 Alfa et omega Адвокатска кантора Пловдив Виж  ~  
W484 Alfa et omega Сайт Пловдив Виж  ~  
W969 Начало и край Услуги Пловдив Виж  ~  
W4050 Адвокати в Пловдив Правни услуги Пловдив Виж  ~  
P1816 Пламен Кирилов Марков - адвокат Английски и турски Елхово Виж  ~  
W4017 Адвокати и адвокатски кантори Адвокатски каталог Портал Виж  ~  
S1749 Адвокатска услуга Юридическа Дейност Виж  ~  
W71277 Право и правни услуги Кантори Раздел Виж  ~  
W71278 Правни услуги Сайтове Раздел Виж  ~  
W76569 Lex.bg - Българският правен портал Портали Право Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  //hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=17
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Услуги
  Подтип на фирмата: Юридически услуги
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
430 Адвокати, Адвокатски кантори Адвокати, Адвокатски кантори Час 1 80 Виж : 974
 
  
 
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  2651       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   09/04/22

Google