Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Адвокати, Адвокатски кантори

Адвокати, адвокатски кантори - индекс на адвокати, кантори и сайтове от София и цялата страна.

Адвокатът е юрист, който е оправомощен от закона да предоставя правна помощ, съдействие, процесуално представителство и защита в полза на различни лица и организационни структури. Адвокатите представляват клиентите си в съда и при други спорни ситуации, както и осъществяват консултиране на различни сделки и казуси. Адвокатите в България са организирани в адвокатски колегии. Адвокатската професия е свободна и независима, а адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Това гарантира неприкосновеността и сигурността на тайните на клиента от каквито и да били злоупотреби и посегателства от страна на трети лица.

Устни и писмени консултации, водене на дела пред всички съдебни инстанции. Административно право и данъчно право, търговско право, вещно право, облигационно право, трудово право, семейно право, наследствено право, медиация.

Адвокати с богат международен опит и владеене свободно поне един западен език. Гражданско, търговско, административно и наказателно право, решаването на съдебни и извънсъдебни спорове, оценка, изкупуване и реорганизация на търговски предприятия, цялостно правно обслужване на дейността на търговски дружества.

Он-лайн консултации. Примерни договори, жалби, молби, правни процедури.


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Право"
 
 
  Линкове (връзки) към Адвокати, Адвокатски кантори  
 
F4547 АДВОКАТСКА КАНТОРА СТОЙЧЕВСКА Услуги София Виж  ~  
W5596 Адвокатска кантора Токушев и съдружници Услуги София Виж  ~  
W5219 Корпоративно право !! Услуги София Виж  ~  
W5218 Адвокатска кантора !! Услуги София Виж  ~  
W5107 Адвокат Лина Николова Услуги София Виж  ~  
W4651 Адвокатски кантори в София Услуги София Виж  ~  
W4292 Адвокатска кантора Узунов & Партнърс Услуги София Виж  ~  
W4224 “Дюлгерова и Пенкова” Бизнес и търговия София Виж  ~  
W3429 Дянков & Дянкова адвокатска кантора Услуги София Виж  ~  
F3926 Alfa et omega Право Пловдив Виж  ~  
W484 Alfa et omega Услуги Пловдив Виж  ~  
W969 Начало и край Услуги Пловдив Виж  ~  
W366 Адвокат Емил Матеев Услуги Варна Виж  ~  
W8984 Адвокат Йордан Кебеджиев гр. Бургас Услуги Бургас Виж  ~  
P1816 Пламен Кирилов Марков Адвокат Елхово Виж  ~  
W4017 Адвокати и адвокатски кантори Услуги Портал Виж  ~  
S1749 Адвокатска Юридическа Дейност Виж  ~  
W4050 Адвокати в Пловдив Правни услуги Пловдив Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код:
  П.Кутия:
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Право
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
430 Адвокати, Адвокатски кантори Адвокати, Адвокатски кантори Час 1 80 Виж
 
 


 
Google
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Оценка               Коментар Дата / час
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  482       Гласували:  0     Оценка:  0                Последна редакция:   17/07/17