Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

ОБЩИНСКА БАНКА АД - ИП

Учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка.
Регистриран капитал: 43 497 540 лв.
Разпределен в 4 349 754 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв

Банков лиценз:

Лиценз № Б16 от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и в чужбина.
SWIFT/BIC: SOMBBGSF

Мисия:

Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти.

Членства:

Асоциация на търговските банки в Република България
Българска фондова борса АД
Централен депозитар АД
MasterCard Incorporated
Американска търговска камара в България
Европейска асоциация на публичните банки

Лицензи:

Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа
Лиценз за оператор с електронни дебитни и кредитни карти с местен и международен достъп
Касов изпълнител на бюджети, Договор с МФ за обслужване на бюджетни разпоредители, включени в системата на Единната сметка.
Кореспондентски отношения с над 350 банки от цял свят.

Мрежа от финансови центрове:

54 финансови центрове и 31 изнесени работни места в 25 области и 51 населени места в страната.

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиционен посредник"
 
 
  Линкове (връзки) към ОБЩИНСКА БАНКА АД - ИП  
 
F5606 Инвестиционни посредници в България Инвестиционен посредник София Виж  ~  
S1808 Асоциация Организация Дейност Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   02/93 00 111
  E-Mail  contacts@municipalbank.bg
  WEB Site  http://www.municipalbank.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Врабча 6
  Пощ.код/кутия: 1000 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиционен посредник
  Данъчен номер:   121086224
  Булстат:   121086224
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Оценка               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  214       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   12/08/16

Google