Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

ПОЗИТИВА АД

ПОЗИТИВА АД е небанково финансово акционерно дружество, учредено в началото на 2004 год. Дружеството е лицензирано да извършва дейност като Инвестиционен посредник с решение № РГ-03-0211/17.03.2004 г. на Комисия за финансов надзор и прелицензирано с № РГ-03-0211/24.07.2006 г., № РГ-03-0211/17.02.2009 г. във връзка с промените на законовата уредба и подзаконовите регулаторни актове.

Позитива АД се представлява и управлява от Марияна Кирилова Димитрова

Дружеството предлага на своите индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори широка и разнообразна гама от финансови продукти и услуги:
• БРОКЕРСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
• ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ
• ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ
• ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ
• СТРУКТУРИРАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ
• ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиционен посредник"
 
 
Линкове към ПОЗИТИВА АД
 
F5606 Инвестиционни посредници в България Инвестиционен посредник София Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   02/ 444 49 70
  E-Mail  office@positiva.biz
  WEB Site  http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/FrmPort?Map=1&Cat=154&Page=1
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Златен рог 20-22
  Пощ.код/кутия: 1407 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиционен посредник
  Данъчен номер:   131219324
  Булстат:   131219324
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  683       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   17/01/20

Google