Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

ЮГ МАРКЕТ АД

Инвестиционен посредник Юг Маркет АД е сред първите лицензирани инвестиционни посредници у нас. Този статут компанията получава още през лятото на 1998 г. с решение на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (сега Комисия за финансов надзор). Няколко месеца след това – от есента на същата година, компанията става член на Централен депозитар, а от януари 1999 г. – и на Българска фондова борса – София. Юг Маркет АД притежава също лиценз, издаден от БНБ през ноември 2000 г. за извършване на сделки с чуждестранна валута, а по-малко от година след получаването на лиценза, фирмата получава разрешение от Държавната комисия за ценни книжа за търговия с чуждестранни ценни книжа за собствена и чужда сметка.

От 2002 г. Инвестиционен посредник Юг Маркет АД присъства в класациите на Българска фондова борса София, а от 2003 г. насам е сред първите пет инвестиционни посредника по брой сключени сделки на Българска фондова борса – София АД.
Основната цел на компанията е предоставяне на висококачествени финансови услуги, съобразени с индивидуалните предпочитания на всеки клиент.

Инвестиционен посредник Юг Маркет АД е със седалище в Пловдив, но представителства на компанията са на разположение на клиентите в градовете София, Варна, Велико Търново, Пазарджик и Силистра.

Инвестиционен посредник Юг Маркет АД предлага на своите клиенти едни от най-ниските комисиони за сключване на сделки на Българска фондова борса – София АД чрез електронната си система за търговия UG MARKET TRADER.

Управляващо дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД е лицензирана компания за управление и организация на колективни инвестиционни схеми. Управляващото дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД е със съучредител Инвестиционен последник Юг Маркет АД и получава лиценз от Комисията за финансов надзор през лятото на 2006 г.

Договорни фондове – Юг Маркет Максимум и Юг Маркет Оптимум

Договорните фондове са вид колективна схема от отворен тип за инвестиране предимно в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, както и в акции/дялове на други местни и чуждестранни колективни инвестиционни схеми.

Фондовете инвестират и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, в зависимост от рисковия им профил, както и с цел управление на ликвидността и в моменти на пазарни сътресения. Собствеността върху активите на договорните фондове е в ръцете на инвеститорите в тях посредством притежаването на дялове, които ежедневно се предлагат за продажба на инвеститорите или се изкупуват обратно по тяхно желание.

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиционен посредник"
 
 
Линкове към ЮГ МАРКЕТ АД
 
F5606 Инвестиционни посредници в България Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F6060 Инвестиц.дружества и договорни фондове Фирми на борсата Индекс Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   032/62 54 0
  E-Mail  office@ugmarket.com
  WEB Site  http://www.ugmarket.com
 
  Адресни данни
 
  Област: Пловдивска
  Община: Пловдив
  Населено място: Пловдив
  Адрес: ул. Васил Априлов 92
  Пощ.код/кутия: 4000 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиционен посредник
  Данъчен номер:   115156159
  Булстат:   115156159
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  1189       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google