Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

 

Инвестиционни посредници в България

Индекс на инвестиционните посредници в България. Основните дейности на Инвестиционните посредници са посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми.

Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ изчислява четири борсови индекса - SOFIX, BGBX40, BGTR 30 и BG REIT.

Централен депозитар - съгласно нормативните актове в страната ЦД трябва да организира надеждна система за:
- Регистриране на безналичните ценни книжа
- Поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества
- Поддържане на регистър на сделките с ценни книжа
- Обездвижване на налични ценни книжа, които са обект на публична търговия

Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния, пазара на допълнителното пенсионно осигуряване и пазара на доброволното здравно осигуряване. Основна мисия на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции. Посредници"
 
 
Линкове към Инвестиционни посредници в България
 
F5532 АВАЛ ИН АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5531 АБВ - ИНВЕСТИЦИИ ЕООД Инвестиционен посредник
F5534 АВУС КАПИТАЛ ООД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5533 АВС ФИНАНС АД Инвестиционен посредник
F5535 АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5536 АДМИРАЛ МАРКЕТС АС - Клон BG Инвестиционен посредник
F5538 АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5547 БГ ПРОИНВЕСТ АД Инвестиционен посредник
F5537 АКТИВТРЕЙДС - КЛОН СОФИЯ КЧТ Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5548 БЕНЧМАРК ФИНАНС АД Инвестиционен посредник
F5539 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5553 Българо-американска кредитна банка Инвестиционен посредник
F5540 АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5560 ДЕ НОВО ЕАД Инвестиционен посредник
F5541 Балканска инвестиционна компания АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5561 ДЕЛТАСТОК АД Инвестиционен посредник
F5542 Балканска консултантска компания-ИП Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5564 ЕВРО-ФИНАНС АД Инвестиционен посредник
F5543 БАНКА ДСК ЕАД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5565 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД Инвестиционен посредник
F5544 БАНКА ДСК ЕАД - ИП Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5567 ИНВЕСТБАНК АД Инвестиционен посредник
F5545 БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5571 КАПМАН АД Инвестиционен посредник
F5546 ББГ СИМЕКС - БЪЛГАРИЯ ООД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5572 КАРОЛ АД Инвестиционен посредник
F5549 БЕТА КОРП АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5574 КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД Инвестиционен посредник
F5550 БНП ПАРИБА С. А. - КЛОН СОФИЯ Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5577 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД - ИП Инвестиционен посредник
F5551 БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5583 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) - ИП Инвестиционен посредник
F5552 БУЛБРОКЪРС ЕАД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5585 СИБАНК ЕАД - ИП Инвестиционен посредник
F5554 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5591 ТЕКСИМ БАНК АД Инвестиционен посредник
F5559 Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5594 ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД Инвестиционен посредник
F5562 ДИВИ ИНВЕСТ ЕАД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5604 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Инвестиционен посредник
F5563 ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5558 ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД Инвестиционен посредник
F5568 ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5569 ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5570 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5573 КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5576 МАТАДОР ПРАЙМ ООД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5578 ОБЩИНСКА БАНКА АД - ИП Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5579 ПАЙЪНИЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5580 ПОЗИТИВА АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5581 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - ИП Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5582 ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5586 СИТИБАНК ЕВРОПА - Клон BG КЧТ Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5589 СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5590 ТБ ВИКТОРИЯ EАД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5592 ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5593 ТОКУДА БАНК АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5595 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5596 УНИТРЕЙДЪР ЕАД (БМФН; КМ ИНВЕСТ) Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5597 ФАВОРИТ АД Инвестиционен посредник София
F5598 ФАЙНЕКС ЕООД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5599 ФАКТОРИ АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5600 ФК ЕВЪР АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5601 ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5602 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА Инвестиционен посредник София Виж  ~  
F5575 КОАКТОРИИ ФИНАНС АД Инвестиционен посредник Пловдив Виж  ~  
F5603 ЮГ МАРКЕТ АД Инвестиционен посредник Пловдив Виж  ~  
F5584 РЕАЛ ФИНАНС АД Инвестиционен посредник Варна Виж  ~  
F5588 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Инвестиционен посредник Варна Виж  ~  
F5587 СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД Инвестиционен посредник Стара Загора Виж  ~  
F5566 ЗАГОРА ФИНАКОРП АД Инвестиционен посредник Хасково Виж  ~  
F5607 Българска фондова борса Инвестиционен посредник София Виж  ~  
W52843 Централен депозитар Бизнес и търговия София Виж  ~  
W52862 Комисия за финансов надзор Финанси и счетоводство София Виж  ~  
W54149 Капиталов пазар (структура) Финанси и счетоводство buzinezzman.com Виж  ~  
W70875 Капиталови и стокови пазари Сайтове Раздел Виж  ~  
W70876 Инвестиции Сайтове Раздел Виж  ~  
W70877 Инвестиционни посредници Фирми Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  //hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=18
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции. Посредници
  Подтип на фирмата: Инвестиционен посредник
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
1720 Управление на индивидуален портфейл Инвестиционни посредници в България Брой 1 -1 Виж : 701
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  4473       Гласували:  2     Оценка:  5.50                Последна редакция:   09/04/22

Google