Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Българска фондова борса

Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

БФБ-София АД предлага широко разнообразие от информационни продукти и услуги, свързани с търговията с финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ-София изготвя ежедневни и месечни бюлетини, които се предлагат на български и английски език. В допълнение се изчисляват четири борсови индекса - SOFIX, BGBX40, BGTR 30 и BG REIT.

БФБ-София чрез дъщерното си дружество Сервиз Финансови Пазари ЕООД предлага информационния продукт - X3 News. X3 News е специализирана медия, чрез която публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа могат да изпълняват законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация. X3 News осигурява оповестяването на информацията по недискриминационен начин, който осигурява достигането й едновременно до възможно най-широк кръг лица, сигурност на връзката, елиминиране на риска от изкривяване на данните, недопускане на неоторизиран достъп и сигурност на източника на регулираната информация.

От Април 2008г. се предлага приложението за финансов анализ X3Analyses, разработено и поддържано от Балкан Сървисис ООД и Сервиз Финансови Пазари ЕООД. X3Analyses предоставя високо надеждни финансови анализи и аналитични инструменти за осъществяване на точни и достоверни оценки на ценните книжа, които се търгуват на Българска Фондова Борса - София. Основната цел на X3Analyses е да помага на инвеститорите, превръщайки финансовия анализ в бърза и лесна задача.

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - София ул. "Три уши" 6 , София 1000 E-mail: bse@bse-sofia.bg
Тел.: (+359 2) 937 09 34, (+359 2) 4001 134, Факс: (+359 2) 937 09 46, (+359 2) 4001 146

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиционен посредник"
 
 
Линкове към Българска фондова борса
 
F5606 Инвестиционни посредници в България Инвестиционен посредник София Виж  ~  
W52843 Централен депозитар Бизнес и търговия София Виж  ~  
W52862 Комисия за финансов надзор Финанси и счетоводство София Виж  ~  
W53040 ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА COBOS Финанси и счетоводство София Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   937 09 34; 4001 134
  E-Mail  bse@bse-sofia.bg
  WEB Site  http://www.bse-sofia.bg/
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Три уши 6
  Пощ.код/кутия: 1000 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиционен посредник
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  496       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google