Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Етропал АД

Предмет на дейност на фирмата: Производството на медицински изделия за еднократна употреба; научно-изследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и травматологията; производство на ендопротези и инплантанти.

Борсов код: 5EO / ETR Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100001038 Сектор: Здравеопазване
БУЛСТАТ: 832082699 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 5 000 000
Номинал на 1 акция 1.00

Други подобни ресурси
Обекти:  Болница. Медицина
Събития: Болница
Стоки:    Здраве и медицина
Сайтове: Здраве и медицина


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Медицина и фармация"
 
 
  Линкове (връзки) към Етропал АД  
 
F5931 Медицински изделия, лекарствени средства Здравеопазване Индекс Виж  ~  
F6068 БФБ фирми - сектор Здравеопазване Фирми на борсата Индекс Виж  ~  
W62052 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
W71329 Здравеопазване. Медицински консумативи Сайтове Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   02/9651558
  E-Mail  etropal@etropal.eu
  WEB Site  //hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=14
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Г.М.Димитров 16
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Медицина и фармация
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Оценка               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  312       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   18/07/17

Google