Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Българска фондова борса – София АД

Предмет на дейност на фирмата: Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му.

Борсов код: BSO / BSO Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100016978 Сектор: Финансови услуги
БУЛСТАТ: 30412611 Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG TR30

Общ брой акции 6 582 860
Номинал на 1 акция 1.00


Други подобни ресурси
Фирми:   Банки,Застраховане
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Услуги


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Финансови къщи"
 
 
Линкове към Българска фондова борса – София АД
 
F6067 БФБ фирми сектор Финансови услуги Фирми на борсата Индекс Виж  ~  
W64198 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
W69417 Раздел ''Финансови къщи'' Финанси и счетоводство Ресурсбук Виж  ~  
W70870 Финансови услуги Сайтове Раздел Виж  ~  
W70871 Финансиращи програми Сайтове Раздел Виж  ~  
W70872 Финансов контрол Сайтове Раздел Виж  ~  
W70873 Финансови къщи Фирми Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Иван Ангелов Такев
  Телефон   ( 359 2) 937 09 34
  E-Mail  bse@bse-sofia.bg
  WEB Site  http://www.bse-sofia.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Три уши 10
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Финансови къщи
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  336       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   13/06/19

Google