Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Енергони АД

Предмет на дейност на фирмата: Проучване и разработване на енергийни проекти, във връзка с производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, проучване, проектиране и консултации във връзка с изграждането на обекти на енергетиката, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.

Борсов код: 2EL / 2EL Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100077087 Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 200124320 Принадлежност към индекс: BGBX 40

Общ брой акции 547 563 000
Номинал на 1 акция 1.00


Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
Линкове към Енергони АД
 
F6041 Потребителски и бизнес услуги Фирма на борсата Индекс Виж  ~  
W61638 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Михаил Георгопападакос
  Телефон   02/ 962 14 88
  E-Mail  ir@energoni.com
  WEB Site  http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/FrmPort?Map=1&Cat=164
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: Младост
  Населено място: София
  Адрес: ул. Цариградско шосе 115Г
  Пощ.код/кутия: 1784 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  219       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   13/01/20

Google