Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Институт по целулоза и хартия АД

Предмет на дейност на фирмата: Научноизследователска, внедрителска, инженерингова, производствена и търговска дейност и научно обслужване в системата на ЦХП.

Борсов код: 4PB / INCEL Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11INSOIT14 Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 831388726

Общ брой акции 6 124
Номинал на 1 акция 9.00

Адрес: ул. "Поручик Неделчо Бонев" №8

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
Линкове към Институт по целулоза и хартия АД
 
F6041 Потребителски и бизнес услуги Фирма на борсата Индекс Виж  ~  
W61635 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Красимир Савов
  Телефон   02/9732785
  E-Mail  OFFICE@PPIBG.COM
  WEB Site  http://WWW.PPIBG.COM
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: 1528 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  145       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   10/07/19

Google