Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез предлагане на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, продажба на недвижими имоти, отдаване под наем или за управление на собствени недвижими имоти.

Борсов код: 4IC / ICPD Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100018057 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 131397743 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 6 011 476
Номинал на 1 акция 1.00

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
  Линкове (връзки) към Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ  
 
F6039 АДСИЦ фирми на Софийската борса Фирма на борсата Индекс Виж  ~  
W61449 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Величко Клингов
  Телефон   02/9801251
  E-Mail  office@icpd.bg
  WEB Site  http://www.intercapital.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Аксаков 7А
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Оценка               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  85       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   06/09/16

Google