Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Кораборемонтен завод Одесос АД

Предмет на дейност на фирмата: Кораборемонт и свързаните с него вътрешно и външнотехнически посреднически дейности в страната и чужбина; инвестиционна и инженерингова дейност; подготовка и квалификация на кадри.

Борсов код: 5ODE / ODES Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11KOVABT17 Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 103036629

Общ брой акции 586 642
Номинал на 1 акция 1.00

Адрес: Островна зова

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
Линкове към Кораборемонтен завод Одесос АД
 
F6041 Потребителски и бизнес услуги Фирма на борсата Индекс Виж  ~  
W61649 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Димитър Иванов Тодоров
  Телефон   052 /601 1077
  E-Mail  commdept@odessos-yard.bg
  WEB Site  http://www.odessos-yard.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: Варненска
  Община:
  Населено място: Варна
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: 9000 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  141       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   10/07/19

Google