Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

КТИ Съединение АД

Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.

Борсов код: 5T3 / KRS Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100006979 Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 115086942

Общ брой акции 24 000 064
Номинал на 1 акция 1.00

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
Линкове към КТИ Съединение АД
 
F6041 Потребителски и бизнес услуги Фирма на борсата Индекс Виж  ~  
W61648 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Петър Нейчев
  Телефон   032/608202
  E-Mail  office@saedinenie.com
  WEB Site  http://www.saedinenie.com
 
  Адресни данни
 
  Област: Пловдивска
  Община:
  Населено място: Пловдив
  Адрес: ул. Христо Ботев 27А
  Пощ.код/кутия: 4000 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  143       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   10/07/19

Google