Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

 

Лабораторно оборудване

Лабораторни уреди, апарати и консумативи. Оборудване за изпитвателните лаборатории в химичната, фармацевтичната, екологичната, преработвателната и хранително-вкусовата промишлености. Аналитични и технически електронни везни, рН-метри, кондуктометри, термометри, дестилатори, сушилни, инкубатори, хомогенизатори, термостатиращи вани, спектрофотометри, химични камини и лабораторни маси, титратори, ултразвукови вани, центрофуги.

Контролно измервателна апаратура и лабораторно обзавеждане. Апаратури за мониторинг и измервания. Horiba, Япония: Имисионни и емисионни стационарни газанализатори и мониторингови системи, измерващи по световните регламентирани химични и физични методи за мониторинг на въздух и газове. MRU, Германия: Портативни и стационарни газанализатори на димни газове, измерващи на електро-химичен принцип. Zambelli, Италия: Пробовземни системи за прах и газове (емисии и имисии). Lighthouse Worldwide Solutions, USA: Системи и уреди за контролни измервания и мониторинг в "чисти стаи" и помещения със специфични изисквания към микроклимата (микроелектроника, фармацевтично производство, здравни заведения, болници, операционни зали, складове, музеи и др.). HCT, Южна Кореа: Системи за мониторинг на наночас.

Лабораторно оборудване ЕКОЛОГИЯ: апаратура за мониторинг на въздух и вода, лабораторни уреди, стъклария, химикали. ПРОМИШЛЕНОСТ: измерване на маса, разход, плътност, ниво, температура, влажност, анализ на газове и течности, охрана на труда. СЕЛСКО СТОПАНСТВО: апаратура за анализ на зърно.

Микроскопи, лабораторна стъклария.

Оптическа и лазерна апаратура, механични оптични детайли и лазерно рязане на метали и неметали.

Оптически прибори: лабораторни, изследователски и специални микроскопи, ръчни и настолни рефрактометри и други оптико-механични уреди.

Лабораторно оборудване и консумативи за клинична и микробиологична лаборатория.

Индекс на фирмите, произвеждащи и/или съставящи лабораторно оборудване.

Други подобни ресурси
Стоки:    Компютри. Софтуер


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Техника и оборудване"
 
 
  Линкове към Лабораторно оборудване
 
F4063 Софлаб ООД Лабораторно оборудване
F2884 МАРВЕЛ ООД Лабораторно оборудване Пловдив Виж  ~  
F3472 ФИЛЛАБ ЕООД. Пловдив Лабораторно оборудване
F4155 Прима-Димов ООД Лабораторно оборудване Добрич Виж  ~  
F4169 ВИНИ-ЕкоТех ООД Лабораторно оборудване
F849 ОЕЛТ ЗАВОД ЗА ЛАЗЕРИ Лазерна апаратура София Виж  ~  
F4556 CCS - България ООД Мониторинг и измервания
F2769 ОПТОИНЖЕНЕРИНГ ВЪЛКОВ И СИЕ СД Микроскопи София Виж  ~  
F3863 Микрооптика ООД Оптически прибори
W71609 Техника и оборудване Сайтове Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Техника и оборудване
  Подтип на фирмата: Лабораторно оборудване
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  1646       Гласували:  1     Оценка:  6.00                Последна редакция:   11/04/22

Google