Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД - София

Публично привличане на влогове и използване на привлечените средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и за собствен риск.

Банката може да извършва и следните търговски сделки:

покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделките по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания, финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със:

а) финансови фючърси и опции;
б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касети, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, извършване на други сделки, определени от Българската народна банка.

Борсов код: 5F4 / FIB Пазар: Сегмент акции Premium
ISIN: BG1100106050 Сектор: Финансови услуги
БУЛСТАТ: 831094393 Принадлежност към индекс: BG TR30, Sofix, BGBX 40

Общ брой акции 110 000 000
Номинал на 1 акция 1.00

Други подобни ресурси
Фирми:   Банки,Застраховане
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Услуги


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Финансови къщи"
 
 
Линкове към ТБ Първа Инвестиционна Банка АД - София
 
W69417 Раздел ''Финансови къщи'' Финанси и счетоводство Ресурсбук Виж  ~  
W70862 Банки и банкови услуги Сайтове Раздел Виж  ~  
W70863 Банков посредник Сайтове Раздел Виж  ~  
W70864 Банки,Застраховане Фирми Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Васил Христов
  Телефон   02/817 11 00
  E-Mail  mstani@fibank.bg
  WEB Site  http://www.fibank.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Драган Цанков 37
  Пощ.код/кутия: 1797 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Финансови къщи
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  289       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   26/03/18

Google