Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Петрол АД

Предмет на дейност на фирмата: Пласментно-снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тях сервизна дейност, отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, преотдаване на такива имущества, производство на електрическа енергия.

Борсов код: 5PET / PET Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11PESOBT13 Сектор: Потребителски услуги
БУЛСТАТ: 831496285 Принадлежност към индекс: BGBX 40

Общ брой акции 109 249 612
Номинал на 1 акция 1.00


Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
Линкове към Петрол АД
 
F6041 Потребителски и бизнес услуги Фирма на борсата Индекс Виж  ~  
W61631 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Георги Иванов Татарски
  Телефон   -
  E-Mail  office@petrol.bg
  WEB Site  http://www.petrol.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: Ловешка
  Община:
  Населено място: Ловеч
  Адрес: ул. Търговска 12
  Пощ.код/кутия: 5500 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  253       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   10/07/19

Google