Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Премиер Фонд АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Борсов код: 4PR / PREMIER Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100009064 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 148006882 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция 1.00

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции"
 
 
Линкове към Премиер Фонд АДСИЦ
 
F6039 АДСИЦ фирми на Софийската борса Фирма на борсата Индекс Виж  ~  
W61481 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Борислав Найденов
  Телефон   052/601282
  E-Mail  bulex@bulex.net
  WEB Site  http://www.4pr.eu
 
  Адресни данни
 
  Област: Варненска
  Община:
  Населено място: Варна
  Адрес: ул. Петър Парчевич 9
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  363       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google