Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

Борсов код: RPR / RPR Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100026076 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175234826 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 616 250
Номинал на 1 акция 1.00


Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции"
 
 
Линкове към Рой Пропърти Фънд АДСИЦ
 
F6039 АДСИЦ фирми на Софийската борса Фирма на борсата Индекс Виж  ~  
W61438 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Станимир Светлозар Зашев
  Телефон   02/9625226
  E-Mail  -
  WEB Site  //hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=18
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Кораб планина 27 А
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
2136 Свещници Рой Пропърти Фънд АДСИЦ Брой 1 0 Виж : 331
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  356       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google