Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Сердика Пропъртис АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, които са набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Борсов код: 6SR / SDPRO Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100112066 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175187173 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция 1.0

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции"
 
 
Линкове към Сердика Пропъртис АДСИЦ
 
F6039 АДСИЦ фирми на Софийската борса Фирма на борсата Индекс Виж  ~  
W61435 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Десислава Тотева
  Телефон   02/9307119
  E-Mail  office@sprop.net
  WEB Site  http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/FrmPort?Map=1&Cat=51
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Кърниградска 19
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  387       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   10/01/20

Google