Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Сити Пропъртис АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Борсов код: 4OY / CITIP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100074076 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175264350 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 1 300 000
Номинал на 1 акция 1.00

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции"
 
 
Линкове към Сити Пропъртис АДСИЦ
 
F6039 АДСИЦ фирми на Софийската борса Фирма на борсата Индекс Виж  ~  
W61433 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Соня Георгиева Петрова
  Телефон   02/8708269
  E-Mail  marina@biex.bg
  WEB Site  //hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=18
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Латинка 9б
  Пощ.код/кутия: 1113 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  250       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google