Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

 

Фирми за потребителски и бизнес услуги

Производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, рекламни, информационни, програмни услуги. Информационна комуникационна техника и технологии, офисавтоматизация и оборудване, прибори и резервни части.

Планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, търговия със софтуерни и хардуерни продукти, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите. Доставчик на интернет услуги, пренос на данни, виртуални частни мрежи и комплексни информационни решения. Медийни системи, информационни носители и устройства за тяхното разчитане.

Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, преработка на суров нефт до крайни продукти на пазара.

Енергийни проекти, във връзка с производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, обекти на енергетиката. Пласментно-снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тях сервизна дейност, производство на електрическа енергия. Основни и аварийни ремонти на електроцентрали.

Международна и вътрешна транспортна, спедиционна и посредническа дейност, складова и ремонтна дейност. Транспорт на пътници и товари в страната и чужбина и др.

Търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища, превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж. Кораборемонт.

Производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция. Производство на комбинирани и други фуражи, извършване на селскостопански услуги. Производство на брашна, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни. Организиране търгове и тържищна дейност с риба.

Мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг.

Рекламна, информационна, маркетингова и издателска дейност, изготвяне на рекламни, медийни и маркетингови стратегии и реализацията им, организиране и рекламно обслужване на събития и промоции и др.

Строителство и продажба на недвижими имоти.

Изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на вторични суровини.

Хидравликата и пневматиката, програмни продукти и технически средства за автоматизация, обучение на кадри.

Придобиване, управление и продажба на облигации и патенти.


Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
  Линкове към Фирми за потребителски и бизнес услуги
 
F5755 Еуротерра България АД Недвижими имоти София Виж  ~  
F5798 Инвестиционна Компания Галата АД Варна Недвижими имоти
F5658 Би Джи Ай Груп АД Недвижими имоти София Виж  ~  
F5701 Витапрот Славяново АД Отдаване под наем София Виж  ~  
F5988 САФ Магелан АД Отдаване под наем
F5752 Енергони АД Енергийни проекти София Виж  ~  
F5618 Проучване и добив на нефт и газ АД Нефтени и газови находища
F5957 Петрол АД Петролни продукти
F5955 Параходство българско речно плаване АД Корабоплаване Русе Виж  ~  
F5825 Кораборемонтен завод Одесос АД Кораборемонт
F6090 Хидропневмотехника АД Хидравлика
F5656 Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл Търговия София Виж  ~  
F5954 Пангеа АД Търговия със стоки София Виж  ~  
F5887 Мадара Юръп АД Търговия със стоки Варна Виж  ~  
F5909 Мануела АД/в несъстоятелност/ Препродажба Хасково Виж  ~  
F5948 Орфей клуб уелнес АД-Пловдив Посредничество Пловдив Виж  ~  
F5718 Деспред АД Посредничество София Виж  ~  
F6023 Специализирани Бизнес Системи АД Комуникационна техника София Виж  ~  
F6109 Юрокапитал Битекс АД Интернет услуги София Виж  ~  
F5659 Бианор Холдинг АД Софтуерни продукти София Виж  ~  
F5914 Медийни Системи АД Медийни системи Стара Загора Виж  ~  
F5918 Мен Инвестмънт Груп АД Изследователски услуги София Виж  ~  
F6097 ЦБА Асет Мениджмънт АД Консултантска дейност Дебелец Виж  ~  
F5643 Адвертайзинг Продиджи АД-София Реклама и маркетинг София Виж  ~  
F5827 КТИ Съединение АД Управление на участие Пловдив Виж  ~  
F6019 София Комерс-Заложни къщи АД Парични заеми София Виж  ~  
F5803 Институт по целулоза и хартия АД Целулоза и хартия София Виж  ~  
F5978 Рециклиращо предприятие АД Вторични суровини Разград Виж  ~  
F5719 Джерман-София АД Производство на брашна Дупница Виж  ~  
F5753 Енергоремонт Бобов дол АД Аварийни ремонти Големо село Виж  ~  
F6047 Индекс на фирмите от БФБ Фирма на борсата Главен индекс Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Подтип на фирмата: Потребителски и бизнес услуги
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  1741       Гласували:  2     Оценка:  5.50                Последна редакция:   13/04/22

Google