Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Топливо АД София

Предмет на дейност на фирмата: Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети, търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни средства, проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на газ пропан-бутан.

Борсов код: 3TV / TOPL Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11TOSOAT18 Сектор: Потребителски услуги
БУЛСТАТ: 831924394 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 5 416 829
Номинал на 1 акция 1.00

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
Линкове към Топливо АД София
 
F6040 Потребителски стоки Фирми на борсата Индекс Виж  ~  
W64155 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Бедо Бохос Доганян
  Телефон   02/987 76 55
  E-Mail  toplivo@toplivo.net
  WEB Site  http://www.toplivo.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Солунска 2
  Пощ.код/кутия: 1000 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  197       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   09/01/20

Google