Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Инвестиц.дружества и договорни фондове

Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия, управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансирания, насочени към производство на енергия от възобновяеми източници, участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на други дружества.

Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Научни и технологически услуги и свързаните с тях компютърен софтуер и хардуер, трансфер на данни по електронен път, създаване и обработка на база данни, информационни услуги, рекламна дейност.

Инвестиране на парични средства, набрани чрез предлагане на ценни книжа в покупка, придобиване или управление на вземания и съвкупности, включително съвкупности от вземания по потребителски кредити.

Индекс на инвестиционните дружества и договорните фондове.

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
Линкове към Инвестиц.дружества и договорни фондове
 
F5830 Капитал Директ-1 АДСИЦ Инвестиции София Виж  ~  
F5946 Орел Инвест АД /в ликвидация/ Инвестиции
F5974 Регала Инвест АД Инвестиции Варна Виж  ~  
F5617 Инвестиционна Компания Галата АД Инвестиции
F5603 ЮГ МАРКЕТ АД Инвестиц.посредник Пловдив Виж  ~  
F6107 Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ Инвестиции
F6092 ХипоКапитал АДСИЦ Инвестиции София Виж  ~  
F6086 Хелт енд уелнес АДСИЦ Инвестиции
F6078 Фонд за енергетика и енергийни икономии Инвестиции София Виж  ~  
F6075 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ Инвестиции
F5836 Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ Инвестиции София Виж  ~  
F5832 Капман Грийн Енерджи Фонд АД Инвестиции София Виж  ~  
F5792 ИД Надежда АД Инвестиции София Виж  ~  
F5791 ИД Индустриален Фонд АД Инвестиции София Виж  ~  
F5717 Делта кредит АДСИЦ - София Инвестиции София Виж  ~  
F5715 Дебитум инвест АДСИЦ Инвестиции София Виж  ~  
F5679 Български фонд за дялово инвестиране АД Инвестиции София Виж  ~  
F6106 Юнайтед пропъртис АДСИЦ Инвестиции София Виж  ~  
F6081 Форуком Фонд Имоти АДСИЦ Инвестиции Хасково Виж  ~  
F6080 Фонд имоти АДСИЦ Инвестиции София Виж  ~  
F6079 Фонд за инвестиции в недвижими имоти Инвестиции София Виж  ~  
F6062 Улпина АДСИЦ Инвестиции София Виж  ~  
F6061 Уеб Медия Груп АД Инвестиции София Виж  ~  
F6059 Турин Имоти АДСИЦ Инвестиции София Виж  ~  
F6055 Трансинвестмънт АДСИЦ Инвестиции София Виж  ~  
F6027 Сток плюс АД Инвестиции София Виж  ~  
F6016 Солид Инвест АДСИЦ Инвестиции София Виж  ~  
P4626 Управители на инвестиционни дружества Група от лица Индекс Виж  ~  
F6047 Индекс на фирмите от БФБ Фирми на борсата Главен индекс Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Управители на инвестиционни друж
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Подтип на фирмата: Инв.дружества и дог.фондове
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  814       Гласували:  1     Оценка:  6.00                Последна редакция:   10/04/22

Google