Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Строителство и инфраструктура

Строителство, ремонт и поддържане на пътищата и пътните съоръжения, градски комуникации и инфраструра, производство строителни и инертни материали и изделия от тях. Строителство, реконструкция и ремонт на мостове и мостови съоръжения.

Изграждане и ремонт на осигурителни инсталации и автоматика в ж.п., автомобилен, воден и въздушен транспорт; изграждане и ремонт на кабелни мрежи ниско и високо напрежение; изграждане и ремонт на електрифицирани ж.п. линии и градски електротранспорт; изграждане и ремонт на системи за пътна сигнализация.

Строителство, обзавеждане, продажба и посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти.

Проектиране и строителство; придобиване на парцели за строителство; финансиране изграждането на жилищни, административни и стопански сгради, отдаването им под наем и продажба; търговия със строителни материали.

Експлоатация и управление на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение. Обществено снабдяване с електрическа енергия и продажба на електрическа енергия на потребителите, присъединени към електроразпределителна мрежа.

Проектиране, изпълнение и ремонт на жилищни, промишлени сгради и на строителни съоръжения; производство на стоманобетонови, метални конструкции, изделия и полуфабрикати.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Индекс на фирмите от БФБ, занимаващи се със строителство и инфраструктура.

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
Линкове към Строителство и инфраструктура
 
F5951 ПСК Тера Строй Инвест – Стара Загора Строителна дейност Стара Загора Виж  ~  
F6095 Холдинг Пътища АД Строителство и ремонт
F5765 Заводски строежи-Козлодуй АД Ремонт на сгради Козлодуй Виж  ~  
F5651 Атоменергоремонт АД Машини и оборудване
F5926 Мостстрой АД /в несъстоятелност/ Мостове и мостови съоръжения София Виж  ~  
F6058 Трансстрой-Бургас АД Ремонт на жп линии
F5749 Енемона АД Строително-монтажна дейност София Виж  ~  
F5811 Инфра Холдинг АД Оценка и продажба на патенти
F5640 А.В. Билдингс АД Строително-монтажна дейност София Виж  ~  
F5699 Вита Ми Холдингс АД Недвижими имоти София Виж  ~  
F6082 Фючърс Кепитал АД Недвижими имоти София Виж  ~  
F5764 Заводски строежи-Девня АД Недвижими имоти Варна Виж  ~  
F5807 Интерлоджик - имоти АД Недвижими имоти София Виж  ~  
F6057 Трансстрой-АМ АД Осигурителни инсталации София Виж  ~  
F5751 Енерго-Про мрежи АД Електроразпределителна мрежа Варна Виж  ~  
F5750 Енерго-Про Продажби АД Електроразпределителна мрежа Варна Виж  ~  
F5835 Кепитъл Консепт Лимитед АД Управление и продажба на акции София Виж  ~  
P4622 Управители в Строителство/инфраструктура Група от лица Индекс Виж  ~  
F6047 Индекс на фирмите от БФБ Фирми на борсата Главен индекс Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Подтип на фирмата: Строителство и инфраструктура
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  778       Гласували:  1     Оценка:  6.00                Последна редакция:   10/04/22

Google