Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Феникс Капитал Холдинг АД

Предмет на дейност на фирмата: Холдингова дейност - придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува; непряко инвестиране в недвижими имоти посредством придобиване на дялове или акции от дружества, инвестиращи в недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Борсов код: 0PH / 0PH Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100003141 Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 202873140 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 1 000
Номинал на 1 акция 100.00

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
  Линкове (връзки) към Феникс Капитал Холдинг АД  
 
F6048 Холдингите на Българска фондова борса Фирми на борсата Индекс Виж  ~  
W64165 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Йордан Ангелов Ангелов
  Телефон   ( 359 2) 805 19 21
  E-Mail  office@phoenixcapital.bg
  WEB Site  http://www.phoenixcapital.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Цариградско шосе 47А
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Оценка               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  170       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   07/10/16

Google