Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни кника, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем; лизинг или аренда и продажбата им.

Борсов код: 6F3 / FPP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100042057 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 131457471 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 33 145 400
Номинал на 1 акция 1.00

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции. Посредници"
 
 
Линкове към ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
 
F6060 Инвестиц.дружества и договорни фондове Фирми на борсата Индекс Виж  ~  
W64186 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Маню Тодоров Моравенов
  Телефон   02/ 81 99 102
  E-Mail  office@fpp.bg
  WEB Site  http://www.fpp.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Черни връх 51Б
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции. Посредници
  Подтип на фирмата: Инвестиции
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  699       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   09/04/22

Google