Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Фонд за енергетика и енергийни икономии

Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на емисии, ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания/секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания както и /или извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизация на вземанията.

Борсов код: 6EE / FEEI Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100026068 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове
БУЛСТАТ: 175050274 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 4 454 126
Номинал на 1 акция 1.00

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции"
 
 
Линкове към Фонд за енергетика и енергийни икономии
 
F6060 Инвестиц.дружества и договорни фондове Фирми на борсата Индекс Виж  ~  
W64187 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Деян Боянов Върбанов
  Телефон   02/805 48 80
  E-Mail  feei@eesf.biz
  WEB Site  http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/FrmPort?Map=1&Cat=51
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Коста Лулчев 20
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  339       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   08/01/20

Google