Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Фонд имоти АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набираните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/ или последващата им продажба.

Борсов код: 6BMA / BMREIT Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100036042 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 131112183 Принадлежност към индекс: BGBX 40

Общ брой акции 23 394 706
Номинал на 1 акция 1.00

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции"
 
 
Линкове към Фонд имоти АДСИЦ
 
F6060 Инвестиц.дружества и договорни фондове Фирми на борсата Индекс Виж  ~  
W64189 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Веселин Димитров Генчев
  Телефон   02/9625405
  E-Mail  estates@benchmark.bg
  WEB Site  http://www.benchmark.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Цариградско шосе 159
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  434       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google