Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Хелт енд уелнес АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Борсов код: 4H8 / HWELL Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100110060 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175130852 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 4 460 148
Номинал на 1 акция 10.00

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции"
 
 
Линкове към Хелт енд уелнес АДСИЦ
 
F6060 Инвестиц.дружества и договорни фондове Фирми на борсата Индекс Виж  ~  
W64191 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Весела Росенова Осиковска
  Телефон   ( 359 2) 981 47 68
  E-Mail  headoffice@sana-bg.com
  WEB Site  http://www.sanaspahotels.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Цар Самуил 79
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  604       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google