Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Юнайтед пропъртис АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набиране чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Борсов код: 5U7 / UNTD Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100095063 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175147403 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция 1.00


Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции"
 
 
Линкове към Юнайтед пропъртис АДСИЦ
 
F6060 Инвестиц.дружества и договорни фондове Фирми на борсата Индекс Виж  ~  
W64193 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Явор Стоянов Бояджиев
  Телефон   02/8466623
  E-Mail  untdproperties@gmail.com
  WEB Site  //hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=18
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Ал. Жендов 6
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  466       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google