Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Президент на Република България

Президентът на България е държавният глава на Република България, който е сред органите на държавната власт. Той се подпомага от вицепрезидент.

Като институция Президентът на България разполага с редица функции и правомощия, които са регламентирани в Глава четвърта на Конституцията на Република България от 1991 година. Президентът на републиката се избира пряко от избирателите за срок от 5 години. В момента действащ президент е Румен Радев, а негов вицепрезидент е Илияна Йотова.

Избор

Изборът на президента на Република България е описан в член 93 на конституцията на Република България. Според него президентът се избира пряко от народа за срок от 5 години. Той трябва да е български гражданин по рождение, навършил 40 години и не може да бъде избиран повече от два пъти. Също така президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат народни представители, да изпълняват други държавни, обществени и стопански дейности и да участват в ръководството на политически партии.

Функции и правомощия

Функциите и правомощията на президента са уредени в Глава четвърта „Президент на републиката“, от чл. 92 вкл. до чл. 104 вкл., от Конституцията на Република България. Президентът:

- дава и възстановява българско гражданство;
- назначава и освобождава от длъжност висши държавни служители;
- упражнява право на помилване;
- опрощава несъбираеми държавни вземания;
- упражнява контрол върху законодателната дейност на Народното събрание чрез правото на отлагателно вето;
- е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България;
- назначава ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България при международни организации по предложение на МС.

Изборни

Президентът на България има правото да насрочва избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление. Той определя дата за произвеждане на национален референдум, след решение на Народното събрание за провеждането му.

Законодателни

Президентът няма пряка законодателна власт. Той обаче има право да се произнася по всеки закон, като го върне за преразглеждане в Народното събрание. Това е по-популярно като „вето“. Президентът има право обаче да инициира промени в Конституцията.

Представителни

Президентът представлява държавата в международните отношения. Той има правото да подписва международни договори след съгласуване с Министерския съвет и без да е необходимо да бъде специално упълномощаван.

Отбрана и сигурност

Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България. Той назначава и освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и произвежда висши офицери в по-висок чин по предложение на Министерския съвет. Президентът е председател на Консултативния съвет за национална сигурност и има пълномощия да:

- обявява война в случай на въоръжено нападение срещу България, или при необходимост от изпълнение на международни споразумения на страната;
- обявява обща или частична мобилизация по искане на Министерския съвет;
- обявява военно положение или всякакво друго извънредно положение, когато Народното събрание не заседава и не може да бъде свикано.

Вицепрезидент

Президентът се подпомага от вицепрезидента. Вицепрезидентът не замества президента в случай на отсъствие, а встъпва в длъжността на президент само при предсрочно прекратяване на пълномощията на президента до провеждането на нов избор за президент. Вицепрезидентът няма фиксирани собствени правомощия. Той придобива правомощия по изключение, ако президентът му възложи част от своите по член 98 от българската конституция.

Отговорност

Президентът може да бъде подведен под отговорност – чл. 103, когато нарушава Конституцията или измени на националните интереси на страната. Отговорността в тези случаи може да му бъде потърсена само пред Конституционния съд на РБ, като той не може да се самосезира. Обвинението се повдига от Народното събрание и условията за това са уредени в чл. 103 ал. 2 от Конституцията. Правени са три опита за подвеждането под отговорност и отстраняването на президента Първанов по времето на неговия мандат.

Прекратяване на мандат

Според конституцията мандатът на президента се прекъсва при:

- Изтичане на мандата;
- подаване на оставка пред Конституционния съд;
- трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване;
- при условията на чл. 103; (Импийчмънт);
- смърт.

Други подобни ресурси
Събития: Политическо събитие
Стоки:    Услуги
Сайтове: Организации, администрация


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Администрация"
 
 
  Линкове (връзки) към Президент на Република България  
 
F6277 Държавно управление Република България Администрация София Виж  ~  
P4522 Румен Радев Политик Президент Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   (02) 9239333 /централа/
  E-Mail  priemna@president.bg
  WEB Site  https://www.president.bg/
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Княз Дондуков 2
  Пощ.код/кутия: 1123 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Администрация
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  377       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   27/05/17

Google