Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Застрахователни компании

Застраховането е дейност, при която застрахователни компании набират средства (застрахователни премии) от физически и юридически лица и се задължват да осигурят застрахователно покритие (застрахователни суми) през периода на застраховката, като при настъпване на определен риск (застрахователно събитие), изплащат обезщетение.

Застраховането е банкоподобна организация, която набира финанси с цел натрупване и с изтичане на срока на договора или при настъпване на застрахователно събитие изплащане на сума в предварително определен размер. Като цяло застраховането е организирано с цел обезщетяване на физическо или юридическо лице при настъпване на събитие със степен на неопределеност и незнание от страна на лицето.

Застрахователните договори са формални полици. Към момента на сключването на застрахователните договори страните не знаят точния обем на задълженията, които ще възникнат за тях.

Застраховането може да бъде задължително и доброволно. Задължителни застраховки са Гражданска отговорност за автомобилистите, "Трудова злополука", "Злополука на пътниците в обществения транспорт". Доброволни са всички, които законът не задължава.

В България застрахователните компании са акционерни дружества с минимален капитал 10 000 000 лв. или взаимозастрахователни кооперации с минимален брой от 500 членове. Лицензът се издава от Комисията за финансов надзор. Застрахователното акционерно дружество издава само поименни безналични акции с право на един глас всяка.

Други подобни ресурси
Фирми:   Финансови къщи
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Банки,Застраховане"
 
 
  Линкове (връзки) към Застрахователни компании  
 
W74871 АРМЕЕЦ - Застрахователно акционерно дружество Застраховане armeec.bg Виж  ~  
W74872 АЛИАНЦ България - лидер в застраховането Застраховане allianz.bg Виж  ~  
W74873 ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Застраховане bulstrad.bg Виж  ~  
W74874 Бул Инс АД - лидер в автомобилното застраховане Застраховане bulins.com Виж  ~  
W74875 УНИКА България - Застрахователна компания Застраховане uniqa.bg Виж  ~  
W74876 ДЗИ-Общо застраховане ЕАД Застраховане dzi.bg Виж  ~  
W74877 ДЖЕНЕРАЛИ лидер в небанкови финансови услуги Застраховане generali.bg Виж  ~  
W74878 ЕВРОИНС - Автомобилни, Имуществени Застраховки Застраховане euroins.bg Виж  ~  
W74879 Лев Инс - Активната сигурност Застраховане lev-ins.com Виж  ~  
W74880 ОЗК Застраховане Застраховане ozk.bg Виж  ~  
W74881 Olympic Insurance Застраховане olympicins.eu Виж  ~  
F6444 Застрахователни брокери в България Банки,Застраховане Индекс Виж  ~  
W74883 Застрахователни услуги Застраховане Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  //hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=18
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Банки,Застраховане
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
2730 Застраховка „Живот“ Застрахователни компании Брой 1 999 Виж : 246
2727 Застраховка „Злополука на лицата в МПС“ Застрахователни компании Брой 1 0 Виж : 104
2725 Застраховка “Автоасистанс“ Застрахователни компании Брой 1 0 Виж : 97
2723 Застраховка „Гражданска отговорност“ Застрахователни компании Брой 1 0 Виж : 112
2720 Застраховка „Каско на МПС“ Застрахователни компании Брой 1 0 Виж : 97
2714 Корпоративно (бизнес) застраховане Застрахователни компании Брой 1 0 Виж : 97
2713 Имуществени застраховки Застрахователни компании Брой 1 0 Виж : 176
2712 Автомобилни застраховки Застрахователни компании Брой 1 0 Виж : 127
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  409       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   28/12/18

Google