Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

ЧЕЗ Груп

ЧЕЗ Груп е на българския енергиен пазар от края на 2004 г., когато компанията придоби мажоритарен дял (67%) от трите електроразпределителни дружества в Западна България – „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София Област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД, които впоследствие се сляха в едно дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД. През октомври 2006 г. компанията разшири присъствието си и в сферата на производството на електроенергия, като закупи 100% от капитала на „ТЕЦ Варна” ЕАД. В края на 2017 г. дяловете на ЧЕЗ а.с. в капитала на "ТЕЦ Варна" ЕАД бяха прехвърлени на "СИГДА" ООД и считано от 12.01.2018 г. централата вече не е част от активите на ЧЕЗ Груп в България.

Структурата на ЧЕЗ Груп в България включва електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД, компанията за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец „ЧЕЗ Електро България” АД, лицензирания търговец на електроенергия „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД. Дейността на всички дружества от Групата в страната се управлява и координира от „ЧЕЗ България” ЕАД.

Компаниите на ЧЕЗ в България

„ЧЕЗ България” ЕАД е създадена в средата на 2005 г., за да изпълнява управленски и поддържащи дейности за всички дружества на ЧЕЗ Груп в България. Дружеството е 100% собственост на ЧЕЗ а.с. Чешка Република.

„ЧЕЗ Електро България” АД е компанията, която снабдява с електроенергия над 2 милиона крайни потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа в Западна България. 67% от компанията се притежават от мажоритарния акционер ЧЕЗ а.с. Чешка Република, а останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери – юридически и физически лица

„ЧЕЗ Разпределение България” АД е дружеството, което отговаря за поддържането на мрежата и осигуряването на непрекъсната и качествена доставка на електрическа енергия до потребителите в Западна България. Мажоритарен собственик на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е ЧЕЗ а.с. Чешка Република, която притежава 67% от капитала на дружеството. Останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери – юридически и физически лица.

"ЧЕЗ Трейд България" ЕАД е дружество 100% собственост на ЧЕЗ а.с., Чехия и развива дейности по продажба на електрическа енергия на пазара на крайни клиенти в страната и търговия с електрическа енергия на националния и регионалния пазар на едро. Компанията извършва доставки на електрическа енергия на индустриални фирми, предлага цялостни решения за бизнес клиенти, осигурява балансиране за клиенти, централи, търговци и успешно управлява цялостни инженерни проекти за енергийна инфраструктура, за подобряване на енергийната ефективност.
„ЧЕЗ ИКТ България” ЕАД е създадено в средата на 2015 г., за да осигурява комплексни услуги в областта на информационните и комуникационни технологии предимно за всички дружества на ЧЕЗ Груп в България. Дружеството е 100% собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

„ЧЕЗ ЕСКО България" ЕООД предлага цялостни енергийни решения в сферата на енергийната ефективност, в т. ч. анализ на нуждите и потреблението, изготвяне на индивидуален проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на избраното решение за оптимизация.

Разделяне на дейностите

Разделянето на дейностите по разпределение и снабдяване в електроразпределителните дружества беше част от подготовката за пълната либерализация на енергийния пазар в България. Отварянето на енергийния пазар и появата на конкуренция в този сектор ще предоставят възможност на фирми, различни от монополните, да предлагат доставка на електроенергия за крайните потребители.

От януари 2007 г. „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД разделиха дейностите си по снабдяване и разпределение на електроенергия като по този начин изпълниха законовото си задължение да отделят търговската си дейност от разпределението, с цел осигуряване на условия за пълно отваряне на енергийния пазар. Дружествата прехвърлиха всички дейности по обществено снабдяване с електроенергия в нова компания – „ЧЕЗ Електро България” АД, а дейностите по разпределение останаха в електроразпределителните предприятия (днес „ЧЕЗ Разпределение България” АД).

Други подобни ресурси
Стоки:    Елекро,Енерго,Топло
Сайтове: Елекро,Енерго,Топло


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Електро,Енерго,Топло"
 
 
Линкове към ЧЕЗ Груп
 
W2 Елекро,Енерго,Топло Стоки Раздел    
W2 Елекро,Енерго,Топло Сайтове Раздел    
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   0700 10 010
  E-Mail  info@cezelectro.bg
  WEB Site  https://www.cez.bg/
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Цариградско шосе 159
  Пощ.код/кутия: 1784 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Електро,Енерго,Топло
  Подтип на фирмата:
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 ЧЕЗ обяви разкриването на най-голямата кражба на ток в историята си  
__ 1 __

15/12/20
00:38:04

Електроразпределителното дружество ЧЕЗ, което доставя ток в цяла Западна България, обяви, че е разкрило кражба на ток, която е най-мащабната в историята на компанията.

По предварителни изчисления на ЧЕЗ крадената месечно електроенергия е приблизително равна на средното месечното потребление на 4250 семейства.

Злоупотребата е разкрита на 12 декември. Екипи на дружеството и полицията са извършвали проверки за кражби на електроенергия в с. Хераково, общ. Божурище, заради установени аномалии на потреблението в района.

Констатираното престъпление е в стопанска сграда в ТКЗС-то на селото, използвана за ферма за криптовалута.

При проверките е открито незаконно присъединение към мрежа средно напрежение. Чрез него са захранвани незаконно инсталирани трансформаторни машини в сградата, обслужвали над 1000 компютърни конфигурации, използвани за копаене на криптовалута.

ЧЕЗ обяви разкриването на най-голямата кражба на ток в историята си© ЧЕЗ Разпределение

Все по-бързо развиващите се технологии дават възможност за бързо установяване на аномалии в потреблението на електроенергия и залавяне на кражбите в кратки срокове, съобщава дружеството. Екипите в "ЧЕЗ Разпределение" използват нови уреди и методологии за изчисляване на загубите по мрежата, които ги насочват към конкретни точки, в които да търсят незаконни присъединявания. Анализи се правят ежедневно, а отделът за борба с кражбите на електроенергия извършва проверки непрестанно, в работни и почивни дни.

Екипите на "ЧЕЗ Разпределение" и МВР са работили цяла нощ, а намерената техника е иззета от полицията, която води разследване.
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  194       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   15/12/20

Google