Ресурсбук Инвестиционен посредник
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 72
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Инвестиционен посредник 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Инвестиционен посредник  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Инвестиционни посредници в България   На карта 
Индекс на инвестиционните посредници в България. Основните дейности на Инвестиционните посредници са посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми. Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ изчислява четири борсови индекса - SOFIX, BGBX40, BGTR 30 и BG REIT. Централен депозитар - съгласно нормативните актове в страната ЦД трябва да организира надеждна система за: - Регистриране на безналичните ценни книжа - Поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества - Поддържане на регистър на сделките с ценни книжа - ...
Регистриран: 24/04/20 Посещения: 2880 Гласували: 2 Оценка: 5.50     Запомни в моя колекция  

ЮГ МАРКЕТ АД   На карта 
Инвестиционен посредник Юг Маркет АД е сред първите лицензирани инвестиционни посредници у нас. Този статут компанията получава още през лятото на 1998 г. с решение на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (сега Комисия за финансов надзор). Няколко месеца след това – от есента на същата година, компанията става член на Централен депозитар, а от януари 1999 г. – и на Българска фондова борса – София. Юг Маркет АД притежава също лиценз, издаден от БНБ през ноември 2000 г. за извършване на сделки с чуждестранна валута, а по-малко от година след получаването на лиценза, фирмата получава разрешение от Държавната комисия за ценни книжа за търговия с чуждестранни ценни книжа за собствена и чужда сметка. От 2002 г. Инвестиционен посредник Юг Маркет АД присъства в класациите на Българска фондова борса София, а от 2003 г. насам е сред първите пет инвестиционни посредника по брой сключени сделки на Българска фондова борса – София АД. Основната цел на компанията е предоставяне на висо ...
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 1707 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ПОЗИТИВА АД   На карта 
ПОЗИТИВА АД е небанково финансово акционерно дружество, учредено в началото на 2004 год. Дружеството е лицензирано да извършва дейност като Инвестиционен посредник с решение № РГ-03-0211/17.03.2004 г. на Комисия за финансов надзор и прелицензирано с № РГ-03-0211/24.07.2006 г., № РГ-03-0211/17.02.2009 г. във връзка с промените на законовата уредба и подзаконовите регулаторни актове. Позитива АД се представлява и управлява от Марияна Кирилова Димитрова Дружеството предлага на своите индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори широка и разнообразна гама от финансови продукти и услуги: • БРОКЕРСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА • ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ • ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ • ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ • СТРУКТУРИРАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ • ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Регистриран: 17/01/20 Посещения: 1064 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД   На карта 
ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД (ЕВРО-ГАРАНТ АД) Инвестиционен посредник
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 1013 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД   На карта 
Управляващо дружество ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е учредено на 22.11.2006г. и притежава лиценз за управляващо дружество № 24-УД от 18.01.2007г. на Комисията за финансов надзор (КФН). Дружеството има разрешение от КФН да организира и управлява три договорни фонда: ЦКБ Лидер е договорен фонд с решение № 637 – ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи по висок доход за спестяванията си при поемане на умерен до висок риск. ЦКБ Актив е договорен фонд с решение № 638-ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход и умерен растеж на спестяванията си при поемането на умерен риск. ЦКБ Гарант е договорен фонд с решение № 715-ДФ/31.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход на спестяванията си при поемане на нисък риск. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе № 87, ЕИК/БУЛСТАТ: 175225001, ИН по ДДС: BG175225001 ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е член на Българската асоциация на управляващите ...
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 956 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД   На карта 
Пощенска банка предлага достъп и реална доставка за своите клиенти както на родната фондова борса, така и на международните капиталови пазари по света. Обширната клонова мрежа подпомага инвестиционните услуги на банката да достигат до над 30 населени места из цялата страна чрез наличието на близо 40 офиса, където има специално обучен персонал. Търговия на БФБ Пощенска банка е активен член на Българска фондова борса – София, от 1997 г. и традиционно е сред 10-те инвестиционни посредника с най-голям оборот и сделки на пазара. Търговия на международни фондови пазари Предоставме на своите клиенти достъп до най-големите чуждестранни фондови пазари в Европа, Северна Америка, Азия, Латинска Америка, Африка и Австралия.
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 865 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АВУС КАПИТАЛ ООД   На карта 
„Авус Капитал“ е лицензиран от Комисията за финансов надзор (лиценз № RG030237) и е член на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. Trader.bg е иновативна уеб платформа за търговия, която осигурява бърз и лесен достъп до световните финансови пазари на начинаещи и професионални трейдъри. Услугите ни се предоставят от регулирания в Европейския съюз брокер „Авус Капитал“. Нашата платформа се ползва от над 200 000 активни трейдъри в над 65 държави, които инвестират в 400 различни финансови инструмента: валути, стоки, акции и индекси. ул. Лъчезар Станчев № 3, Литекс тауър, ет. 10
Регистриран: 11/08/16 Посещения: 854 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД - ИП   На карта 
Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага широка гама разнообразни инвестиционни продукти на паричните, валутните и капиталовите пазари – депозиране на средства, търговия с валута, акции, облигации, държавни ценни книжа, инструменти за хеджиране на валутен, лихвен и ценови риск. Капиталови пазари Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага широка гама от услуги и продукти на българския и международни капиталови пазари. Валутен пазар Райфайзенбанк (България) ЕAД е една от основните банкови институции в търговията с валута и валутни продукти на българския пазар. Управление на пазарен риск Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага на своите клиенти богато разнообразие от средства за управление на пазарния риск. Паричен пазар Райфайзенбанк (България) ЕAД е активен участник на местния паричен пазар. Месечен икономически обзор Преглед на икономическото състояние и развитие на България
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 817 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

УНИТРЕЙДЪР ЕАД (БМФН; КМ ИНВЕСТ)   На карта 
Акции, борсово търгувани фондове, валути, стоки. Търгувай различни финансови инструменти от една развита търговска платформа.
Регистриран: 16/01/20 Посещения: 795 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Българска фондова борса   На карта 
Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите. ПРОДУКТИ И УСЛУГИ БФБ-София АД предлага широко разнообразие от информационни продукти и услуги, свързани с търговията с финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ-София изготвя ежедневни и месечни бюлетини, които се предлагат на български и английски език. В допълнение се изчисляват четири борсови индекса - SOFIX, BGBX40, BGTR 30 и BG REIT. БФБ-София чрез дъщерното си дружество Сервиз Финансови Пазари ЕООД предлага информационния продукт - X3 News. X3 News е специализирана мед ...
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 786 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД   На карта 
Групата Societe Generale Експресбанк е една от десетте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката Societe Generale Експресбанк и нейните дъщерни и асоциирани дружества Sogelease България, Societe Generale Факторинг, животозастрахователната компания Sogelife България и компанията за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване АЛД Аутомотив. Заедно със своите 1 500 служители, Societe Generale Експресбанк се стреми да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия. Банката е носител на множество награди, сред които първо място от престижното финансово издание Euromoney по пазарен дял от валутни сделки с корпоративни клиенти и финансови институции. Банката получава престижното отличие на Еuromoney FX Survey за трети път в рамките на 4 години. В продължение на две поредни години Societe Generale Експресбанк е №1 в България в годишната класация на Euromoney за най-добри институции в обла ...
Регистриран: 19/08/16 Посещения: 761 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД   На карта 
TBI Bank е част от групата на TBIF Financial Services B.V, към която принадлежат и утвърдените на българския пазар марки TBI Leasing и TBI Rent. Kато част от голямото семейство на TBIF Financial Services B.V, TBI Bank си поставя за цел да предложи на клиентите си такива продукти и услуги, които да стимулират динамичното развитие на местната икономика и да допринесат за успеха на финансирания бизнес. Предложенията ни за развитие на УСПЕШЕН БИЗНЕС на микро, малки и средни предприятия включват разнообразни видове кредити и лизинг. Предлагаме още ДОБРА ЛИХВА и изгодни условия за срочни депозити, разплащателни сметки, банкови и документарни операции. Повече информация за предлаганите от TBI Bank продукти и услуги можете да намерите в настоящия сайт (в раздели “Лично банкиране”, “Малък и среден бизнес” и “Корпоративно банкиране”), а за индивидуална консултация и оферта - посетете бизнес центровете ни в страната.
Регистриран: 12/08/16 Посещения: 756 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД - ИП   На карта 
"ОББ Асет Мениджмънт" АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД, притежаващо 90.86% от капитала и NBG Асет Мениджмънт, Гърция, притежаващо 9.14% от капитала. Към момента NBG управлява в Гърция и Люксембург 35 взаимни фонда. Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД е с предмет на дейност : 1. Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: а) Управление на инвестициите; б) администриране на дяловете и/или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете и акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, организиране на воденето на книгата на притежателите на дялове и акционерите, разпределение на дивиденти и други пл ...
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 723 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ФК ЕВЪР АД   На карта 
Финансова къща „Евър” е водещ доставчик на ликвидност, който предлага широк спектър от инвестиционни услуги. Компанията е основана през 1992 г. За над 20 години сме натрупали значителни познания и солиден опит в предлагането на инвестиционни решения с висока добавена стойност. Имаме богато портфолио за частни и институционални клиенти, което включва брокерски услуги и управление на активи. ул. Лъчезар Станчев № 3, Литекс тауър, ет. 13
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 722 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 19/01/20 Посещения: 706 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

СИБАНК ЕАД - ИП   На карта 
СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните канали за дистрибуция. От 2007 г. СИБАНК ЕАД е част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Интегрирането й с другата компания на групата в България - ДЗИ, позволява прилагането на иновативен подход в предлагането на нови за българския пазар банково-застрахователни продукти и услуги. СИБАНК ЕАД притежава пълен банков лиценз. Действа като лицензиран инвестиционен посредник и извършва всички дейности, посочени в Закона за кредитните институции.
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 673 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД   На карта 
ПФБК е водеща небанкова финансова институция на българския капиталов пазар. Основана през 1991, компанията предлага пълен набор от услуги в областта на инвестиционното банкиране включващи брокерски услуги, корпоративни финанси, сливания и придобивания, финансови консултации, проучвания и анализи, и управление на активи. ПФБК на практика е основният контакт на повечето чужди и местни институционални инвеститори на българският капиталов пазар. ПФБК осигурява достъп до Българската Фондова Борса посредством своя опитен брокерски екип или чрез електронни поръчки през мрежата на Блумбърг. Допълнително, ПФБК предлага набор от инструменти, специално пригодени за дребни инвеститори. Както вътрешният, така и международните пазари са само на един клик разстояние, чрез електронните ни решения за търговия. Като основно предимство за нашите клиенти е възможността им да се възползват от първокласната работа и публикациите на екипа от анализатори на ПФБК. Клиентите на нашите анализаторски ...
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 671 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД   На карта 
Търговска Банка Д АД е търговска банка, притежаваща пълен банков лиценз за извършване на финансови и банкови операции в страната и в чужбина. Търговска Банка Д АД предоставя всички видове банкови и финансови услуги и се придържа към най-добрите международни практики. Основавайки се на опита и на познанията си за турския пазар, банката е специализирана при консултации и подкрепа на търговските операции по внос и износ между Турция и България. Търговска Банка Д АД издига в свои приоритети обслужването на клиентите, комфорта и конфиденциалността. Банката предлага широк спектър от продукти на физически лица и на компании, опериращи в различни икономически сектори. Банката се стреми да отговори на изискванията на бързо променящите се условия на финансовия пазар, като предлага бързи и спестяващи разходите решения по надежден и гъвкав начин.
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 659 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 19/08/16 Посещения: 656 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ФАКТОРИ АД   На карта 
Инвестиционен посредник ул. Михаил Тенев № 12, Бизнес център Евротур
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 652 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД   На карта 
Кредитен рейтинг на УниКредит Булбанк УниКредит Булбанк има кредитен рейтинг BB+ /Стабилна перспектива/ B от авторитетната рейтингова агенция “Стандарт енд Пуърс” (Standard and Poor's).Рейтингът на банката е най-високият възможен за България и е равен на рейтинга на страната. Награди на УниКредит Булбанк УниКредит Булбанк има многобройни награди за дейността си, сред които: Най-добра банка в България 2014 - списание Global Finance; Най-добра банка в България 2014 - списание EMEA Finance; Най-добра банка за търговско финансиране за България за 2014 - списание Global Finance; Най-добра HR стратегия за развитие на лидерство в организацията - БАУЧР; Банка на годината - Асоциация Банка на годината; Най-силен банков бранд на Superbrands и много други. УниКредит Булбанк е част от водещата европейска банкова група UniCredit Служители: над 147,000 Филиали: над 9 000 Групата има банкова дейност в 17 държави в Европа и международна мрежа в близо 50 страни по света. U ...
Регистриран: 16/01/20 Посещения: 646 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

КАРОЛ АД   На карта 
Инвестиционен посредник Карол е лицензиран като такъв от Комисията за финансов надзор, член на Българска фондова борса – София АД (БФБ), действащ член и регистрационен агент към Централен Депозитар АД (ЦД). Компанията е тринадесет пъти носител на приза инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ (2002-2014), трикратен победител в ежегодната класация на в. „Банкеръ” – инвестиционен посредник на годината (2006-2008), както и носител на специална награда за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на българския капиталов пазар (2012). Инвестиционен посредник Карол посредничи при покупко-продажба на акции, облигации, компенсаторни инструменти, бонове от масовата приватизация и други инструменти, регистрирани в Централен Депозитар АД и търгуеми на Българска фондова борса – София АД.
Регистриран: 21/11/17 Посещения: 615 Гласували: 2 Оценка: 5.50     Запомни в моя колекция  

ТЕКСИМ БАНК АД   На карта 
ТЕКСИМ БАНК е една от първите, действащи към момента частни банки в България, учредена през 1992 г. от повече от 4 000 акционери. Благодарение на дългогодишния си опит и богата история, Банката познава изискванията на националния пазар и предлага съвременни банкови услуги, като непрестанно развива продуктовата си гама, с цел да отговори на динамичните изисквания на пазара. Нашата мисия е да предложим изгодни и съвременни банкови продукти и услуги, базирани на високотехнологични информационни решения и разбиране на нуждите на нашите клиенти - физически и юридически лица. Клиентите са в центъра на нашия фокус и ние посвещаваме времето и усилията си, за да отговорим на техните очаквания.
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 602 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ФАЙНЕКС ЕООД   На карта 
Finex предлага широк спектър от инвестиционни услуги, които са подходящи за индивидуални и корпоративни клиенти. Oсновният принцип, който е водещ в обслужването от страна на екипът е индивидуалния подход към инвестициите на клиентите, прозрачността при изпълнение на клиентските нареждания и изграждане на дългосрочни партньорски отношения. Дългият професионален опит на екипа в различните инвестиционни сфери, между които търговия на международните финансови пазари, управление на инвестиционни портфейли и изделия по вписвания и придобивания позволяват покриването на цялостно обслужване и консултации според нуждите на клиента.
Регистриран: 16/01/20 Посещения: 600 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - ИП   На карта 
Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания. Fibank е иновативна и клиентски ориентирана кредитна институция, която предлага разнообразна гама от продукти и услуги както за индивидуални, така и за фирмени клиенти. С традиции в корпоративното банкиране и с разширено присъствие на пазара на банкиране на дребно Първа инвестиционна банка e сред водещите институции в страната в сферата на картовия бизнес и в международните разплащания. Fibank е предпочитана банка за спестяване от населението, която предлага високо качество на клиентско обслужване съгласно най-добрите банкови практики. Fibank е сред пионерите в бизнеса с инвестиционно злато и с други благородни метали с уникални за българския пазар продукти и услуги. Първа инвестиционна банка предлага на клиентите високотехнологични решения и мод ...
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 597 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

СИТИБАНК ЕВРОПА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   На карта 
От началото на своето присъствие в България от 1998, Сити предлага широк спектър от корпоративни и инвестиционни услуги на големи български и мултинационални компании, финансови и държавни институции. Финансовите услуги, които ние предлагаме на нашите клиенти са разделени на няколко основни бизнес линии, обхващащи: Отдел Глобални транзакции и услуги предлага управление на парични потоци, доверителни сметки и търговски услуги. Ние сме световен лидер в областа на управлението на парични потоци, с над един милиард транзакции годишно и дневен обем от над USD 3 трилиона. Отдел Финансови пазари предлага валутни сделки, транзакции на паричния пазар и инструменти с фиксирана доходност, както и управление на риска. Предлагаме висококачествени услуги, като непрекъснато подобряваме съществуващите си продукти и въвеждаме нови такива въз основа на нуждите на нашите клиенти. Сити изготвя за своите клиенти стратегии за управление на валутен, лихвен и стоков риск. Сити е активен участник на ...
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 596 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ТБ ВИКТОРИЯ EАД   На карта 
ТБ ВИКТОРИЯ EАД (КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕМПОРИКИ БАНК БЪЛГАРИЯ) Инвестиционен посредник
Регистриран: 16/01/20 Посещения: 595 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ПАЙЪНИЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - КЛОН BG   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 12/08/16 Посещения: 590 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД   На карта 
Инвестиционен посредник Район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет.1
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 584 Гласували: 1 Оценка: 2.00     Запомни в моя колекция  

ТОКУДА БАНК АД   На карта 
Токуда Банк АД е учредена на 27 декември 1994 г. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон на РБългария. Токуда Банк АД има пълен лиценз, който й позволява да извършва в страната и чужбина всички сделки по чл.2 от Закона за кредитните институции. Дейността на банката е в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба. Токуда Банк АД е част от икономическата група Tokushukai Medical Corporation, Япония. Ние се стремим към непрекъснато подобряване на услугите, които предлагаме. Нашите основни приоритети са: непрекъснато повишаване на качеството на обслужване на нашите клиенти; осигуряване на конфиденциалност и защита на интересите на клиентите ни при тяхното обслужване.
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 582 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 72 Брой страници: 3 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google