Ресурсбук Геодезия, кадастър
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 10
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Геодезия, кадастър 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Геодезия, кадастър  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Мапекс   На карта 
Мапекс АД е българска геоинформационна фирма – доставчик на качествени геодезически и информационни услуги и технологии за проектанти и бизнес професионалисти. Продуктовото портфолио на фирмата е разработено на технологичната база, създадена в последните 10 години от водещи български консултанти в областта на геодезията и географските информационни системи. Мапекс предлага геодезически и геоинформационни услуги, специализирани за клиенти в областта на кадастъра и имотната регистрация, градоустройство, регионално планиране, инфраструктура, околна среда. • Геодезически измервания - Мапекс предлага широк спектър от геодезически услуги - GPS измервания, геодезически заснемания за кадастър, трасировки, регулация, контрол на строителни работи, деформации на инженерни съоръжения и др. • ГИС приложения - Мапекс АД има изградени ноу-хау и технологии за разработка на софтуерни приложения в среда на ESRI ArcGIS, ESRI SDE, MS SQL Server. • Дигитализиране на карти - Екипът на Мапекс ...
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 852 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ГЕОАКСТ   На карта 
Управители на фирмата са инж.Димитър Димитров-0884357290 и инж.Данаил Спасов-тел.0898443956 адрес:гр.Варна, ул.Тодор Икономов №26, ет.1, ап.2
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 738 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ГЕОНИК инж.Николов   На карта 
Геодезия и кадастър
Регистриран: 25/05/17 Посещения: 719 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Кадастър ТИ ЕООД   На карта 
Трасиране на имотни граници. Делби на поземлени имоти. Трасиране на сгради и съоръжение (издаване на протокол за строителна линия и ниво). Заснемане на сгради и подземни проводи и нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР. Заснемане на достигнати нива на изградени строежи. Изработване на кадастрални планове и карти. Изработване на специализирани кадастрални карти. Изработване на нивелетни проекти. Изработване на проекти за вертикално планиране. Проектиране на линейни обекти. Разработване на Подробни Устройствени планове. Дигитализиране на картни материали. Определяне на обема иззета маса. Представителство на геодезически инструменти на фирмите PENTAX, HAUCE, ROBOTOOLZ, KOLIDA, GEOMAX, Kovinoplastika Zupanc (тотални станции, нивелири, GPS-и, теодолити, лати, призми, репери, пирони, колчета и др.)
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 667 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ГЕОПЛАНПРОЕКТ ЕАД   На карта 
Дружеството заема основна роля в земеразделянето и гороразделянето на страната с над 120 землища. Има богат опит с проектирането и заснемането на линейни съоръжения (пътища, железопътни линии, канализационни трасета, оптични кабели и др.). Има изработени вертикални планировки на големи населени места, както и на стратегически инфраструктурни обекти и съоръжения.
Регистриран: 07/02/20 Посещения: 659 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЕТ ГЕОДАТА   На карта 
Геодезически услуги, кадастър, инвестиционно проектиране.
Регистриран: 05/07/06 Посещения: 640 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД   На карта 
Научноизследователска дейност
Регистриран: 21/11/13 Посещения: 634 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ГЕОНИК   На карта 
Кадастър. Геодезическо заснимане. Геодезически услуги. Картографски услуги. Геодезическа дейност. Картографска дейност.
Регистриран: 24/05/17 Посещения: 625 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ГЕОПРОУЧВАНЕ ЕООД   На карта 
Геоложки проучвания Инженерно-геоложки проучвания Хидрогеоложки проучвания Укрепване на свлачища Сондажи за вода Проектна документация Геотермални сондажи
Регистриран: 06/02/20 Посещения: 584 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

КАДКОНСУЛТ   На карта 
Кадконсулт ООД има предмет на дейност кадастър и геодезия. Лицензи:МРРБ,МЗГ,Агенция по кадастъра. Предлагаме широк спектър услуги свъзани с предмета на дейност.
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 539 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 10 Брой страници: 1 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google