Ресурсбук Инвестиции
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 80
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Инвестиции 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Инвестиции  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Най-големите работодатели в България   На карта 
Индекс на най-големите работодатели в България. 1. НК железопътна инфраструктура - управител на железопътната инфраструктура в страната. 2. Български пощи ЕАД - националната пощенска служба на България. 3. Мини Марица изток ЕАД - добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”. 4. БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ - превоз напътници. 5. Арсенал АД - производството на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси, барути, капсули, пиротехнически изделия, твърдосплавни инструменти и др. 6. АЕЦ Козлодуй - атомна централа, която обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. 7. БДЖ Товарни превози ЕООД - железопътни транспортни услуги. 8. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на България. 9. Билла България ЕООД - търговска верига за хранителни стоки. 10. Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри Сентър - ИТ услуги по поддръжка ...
Регистриран: 24/04/20 Посещения: 1493 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), извършване на строежи и подобрения с предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Борсов код: 45U / UNIP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100017067 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175035062 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 10.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 732 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Хелт енд уелнес АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4H8 / HWELL Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100110060 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175130852 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 4 460 148 Номинал на 1 акция 10.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 724 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни кника, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем; лизинг или аренда и продажбата им. Борсов код: 6F3 / FPP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100042057 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131457471 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 33 145 400 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 627 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Уеб Медия Груп АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Научни и технологически услуги и свързаните с тях компютърен софтуер и хардуер, трансфер на данни по електронен път, създаване и обработка на база данни, информационни услуги, рекламна дейност. Борсов код: 45W / WWW Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100017059 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 131387286 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 840 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 624 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Юнайтед пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набиране чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Борсов код: 5U7 / UNTD Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100095063 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175147403 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 618 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Статус имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им. Борсов код: 6ST / STREIT Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100062063 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175085923 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 565 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Фонд имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набираните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/ или последващата им продажба. Борсов код: 6BMA / BMREIT Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100036042 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131112183 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 23 394 706 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 562 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях с цел представянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4PY / TBIRE Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100109039 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131148642 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 35 706 593 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 560 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти. Борсов код: 6F4 / FFI Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100057063 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 126722797 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 809 740 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: л. "Градска болница" 1, ет.1, офис 1
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 553 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Фонд за енергетика и енергийни икономии   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на емисии, ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания/секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания както и /или извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизация на вземанията. Борсов код: 6EE / FEEI Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100026068 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 175050274 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 4 454 126 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 08/01/20 Посещения: 551 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Сердика Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, които са набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 6SR / SDPRO Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100112066 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175187173 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.0
Регистриран: 10/01/20 Посещения: 542 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Регала Инвест АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина и др., както и всяка друга дейност, разрешена от закона Борсов код: RGL / RGL Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100036133 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 202780654 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 18 428 734 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 523 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Ризърв кепитал АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания Борсов код: R8I / R8I Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100021127 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 202313818 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/01/20 Посещения: 522 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти(секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 6SB / SBPF Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100041067 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 148031273 Принадлежност към индекс: BG REIT, Общ брой акции 10 580 000 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: район р-н Одесос
Регистриран: 09/01/20 Посещения: 522 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Руен Холдинг АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизация по реда на гл.8 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия срещу инвестиционни бонове; управление и продажба на тези акции; инвестиране в ценни книжа на други емитенти. Борсов код: 5R9 / HRU Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100024980 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 109050379 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 301 255 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/01/20 Посещения: 521 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Фонд за инвестиции в недвижими имоти   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти/секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения на тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: RRH / FINI Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100020079 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175242367 Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 08/01/20 Посещения: 519 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба. Борсов код: RPR / RPR Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100026076 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175234826 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 616 250 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 517 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Парк АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4PK / PARK Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100016051 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131401280 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 9 720 266 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 516 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Трансинвестмънт АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез предлагане на ценни книжа в покупка, придобиване или управление на вземания и съвкупности, включително съвкупности от вземания по потребителски кредити. Борсов код: 6TR / TRINV Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100062055 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 131478818 Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 516 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Премиер Фонд АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4PR / PREMIER Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100009064 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 148006882 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 500 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ХипоКапитал АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания. Борсов код: 6H1 / HCAP Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100020061 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 131552072 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 65 000 Номинал на 1 акция 10.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 499 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

СИИ Имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Борсов код: 5CG / CEEP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100006060 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175006705 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 27/09/16 Посещения: 485 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Софарма Билдингс АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4OX / 4OX Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100084075 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175346309 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 649 990 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: жк. Комплекс Софарма Бизнес Тауърс, ул. "Лъчезар Станчев" №5, бл. А, ет. 20
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 481 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Сток плюс АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти, проектиране, строителство и други съпътстващи дейности, отдаване под наем и управление на недвижими имоти. Борсов код: SW3 / STOKP Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100079075 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 175356940 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 4 809 450 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 479 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Улпина АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/, покупко продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажба и/или секюритизацията на вземания. Борсов код: UPY / UPY Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100038071 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 175276565 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 479 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Солид Инвест АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или последващата им продажба. Борсов код: 6SI / SOLID Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100079067 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175099505 Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 477 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Турин Имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти. Борсов код: TPS / TPS Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100083077 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175349419 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 454 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Сити Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4OY / CITIP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100074076 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175264350 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 300 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 446 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Риал Естейт-Поморие АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им. Борсов код: EF1 / EFFIN Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100055075 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175287647 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 443 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 80 Брой страници: 3 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google