Ресурсбук Инвестиции
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България s   Разширено търсене   a    Добави фирма      Покажи текущата карта    
Брой фирми в категорията: 79
       Други ресурси:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
Инвестиции 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Инвестиции  
  Символ
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Покажи снимките на фирмите   Покажи фирмите върху картата

Най-големите работодатели в България 
Индекс на най-големите работодатели в България. 1. НК железопътна инфраструктура - управител на железопътната инфраструктура в страната. 2. Български пощи ЕАД - националната пощенска служба на България. 3. Мини Марица изток ЕАД - добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”. 4. БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ - превоз напътници. 5. Арсенал АД - производството на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси, барути, капсули, пиротехнически изделия, твърдосплавни инструменти и др. 6. АЕЦ Козлодуй - атомна централа, която обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. 7. БДЖ Товарни превози ЕООД - железопътни транспортни услуги. 8. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на България. 9. Билла България ЕООД - търговска верига за хранителни стоки. 10. Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри Сентър - ИТ услуги по поддръжка на ...

Регистриран: 17/07/17 Посещения: 694 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), извършване на строежи и подобрения с предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Борсов код: 45U / UNIP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100017067 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175035062 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 10.00

Регистриран: 16/11/17 Посещения: 348 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Хелт енд уелнес АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4H8 / HWELL Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100110060 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175130852 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 4 460 148 Номинал на 1 акция 10.00

Регистриран: 16/11/17 Посещения: 316 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Юнайтед пропъртис АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набиране чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Борсов код: 5U7 / UNTD Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100095063 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175147403 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 10/10/16 Посещения: 255 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Емирейтс Пропъртис АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти; развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения; продажба на недвижими имоти; отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона. Борсов код: P15 / P15 Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100144077 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175411237 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 200 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 02/09/16 Посещения: 239 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
АРККОНА ООД 
Стратегически проучвания, комплексно проектиране, управление на инвестиции, лицензирани оценители.

Регистриран: 24/05/17 Посещения: 236 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Уеб Медия Груп АД 
Предмет на дейност на фирмата: Научни и технологически услуги и свързаните с тях компютърен софтуер и хардуер, трансфер на данни по електронен път, създаване и обработка на база данни, информационни услуги, рекламна дейност. Борсов код: 45W / WWW Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100017059 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 131387286 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 840 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 06/10/16 Посещения: 228 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
АГРОПРОМПРОЕКТ 
Фирмата извършва всички дейности, свързани с инвестиции в областта на селското стопанство и хранително- вкусовата промишленост.

Регистриран: 19/12/13 Посещения: 226 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Парк АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4PK / PARK Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100016051 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131401280 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 9 720 266 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 23/09/16 Посещения: 223 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях с цел представянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4PY / TBIRE Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100109039 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131148642 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 35 706 593 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 23/09/16 Посещения: 217 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ХипоКапитал АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания. Борсов код: 6H1 / HCAP Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100020061 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 131552072 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 65 000 Номинал на 1 акция 10.00

Регистриран: 10/10/16 Посещения: 214 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Улпина АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/, покупко продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажба и/или секюритизацията на вземания. Борсов код: UPY / UPY Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100038071 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 175276565 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 06/10/16 Посещения: 212 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Статус имоти АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им. Борсов код: 6ST / STREIT Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100062063 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175085923 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 03/10/16 Посещения: 211 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
V Consulting - изготвяме бизнес планове 
Професионалният начин за представяне на всяка бизнес идея е под формата на бизнес план, независимо от това за кого е предназначен - за Вас като Управител, за собствениците, за инвеститор или за финансираща организация. Изготвянето на бизнес план може да се окаже лесна или не чак толкова лесна задача с оглед на Вашата подготовка и наличие на време. Ето защо ние от V Consulting предлагаме различни ценови решения за изготвяне на бизнес план.

Регистриран: 15/03/10 Посещения: 204 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Сток плюс АД 
Предмет на дейност на фирмата: Покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, извършване на всякакви дейсвтия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти, проектиране, строителство и други съпътстващи дейности, отдаване под наем и управление на недвижими имоти. Борсов код: SW3 / STOKP Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100079075 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 175356940 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 4 809 450 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 03/10/16 Посещения: 204 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Сердика Пропъртис АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, които са набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 6SR / SDPRO Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100112066 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175187173 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.0

Регистриран: 27/09/16 Посещения: 203 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Фонд за енергетика и енергийни икономии 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на емисии, ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания/секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания както и /или извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизация на вземанията. Борсов код: 6EE / FEEI Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100026068 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 175050274 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 4 454 126 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 07/10/16 Посещения: 202 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Агро финанс АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел доставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 6AG / AGROF Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100039061 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175038005 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 32 219 708 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 22/08/16 Посещения: 200 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Солид Инвест АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или последващата им продажба. Борсов код: 6SI / SOLID Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100079067 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175099505 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 03/10/16 Посещения: 200 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Софарма Билдингс АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4OX / 4OX Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100084075 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175346309 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 649 990 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: жк. Комплекс Софарма Бизнес Тауърс, ул. "Лъчезар Станчев" №5, бл. А, ет. 20

Регистриран: 03/10/16 Посещения: 200 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни кника, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем; лизинг или аренда и продажбата им. Борсов код: 6F3 / FPP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100042057 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131457471 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 33 145 400 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 07/10/16 Посещения: 197 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Фонд имоти АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набираните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/ или последващата им продажба. Борсов код: 6BMA / BMREIT Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100036042 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131112183 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 23 394 706 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 07/10/16 Посещения: 197 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ЕЛАНА Инвестмънт 
ЕЛАНА Инвестмънт предлага консултантски услуги за разработване на проекти на бизнеса и публични администрации при кандидатстване по Структурните фондове на ЕС

Регистриран: 10/06/13 Посещения: 195 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Euroclub22 Ltd 
Trust, Global Trade, Exchange Instrument, Investment

Регистриран: 01/05/07 Посещения: 194 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД 
"Корпорация за технологии и иновации" АД е публично акционерно холдингово дружество, регистрирано по Българското законодателство. Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса с борсов код 5T3. Дружествата в които Корпорацията притежава пряко или непряко повече от 25% от капитала са 24. Холдингът притежава мажоритарни пакети от акции в 3 публични дъщерни дружества, каквито са „Оптела" АД, „Орфей Клуб Уелнес" АД и „Атлас Финанс" АД, чийто акции също се търгуват на Българска фондова борса. Седалището и адресът на управление са: град Пловдив, бул. „Хр. Ботев" №27А. "Корпорация за технологии и иновации" АД е с едностепенна система на управление.

Регистриран: 24/05/17 Посещения: 193 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Ризърв кепитал АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания Борсов код: R8I / R8I Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100021127 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 202313818 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/09/16 Посещения: 191 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
СИИ Имоти АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Борсов код: 5CG / CEEP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100006060 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175006705 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 27/09/16 Посещения: 190 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Трансинвестмънт АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез предлагане на ценни книжа в покупка, придобиване или управление на вземания и съвкупности, включително съвкупности от вземания по потребителски кредити. Борсов код: 6TR / TRINV Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100062055 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 131478818 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 06/10/16 Посещения: 190 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични срадства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти(секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 6SB / SBPF Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100041067 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 148031273 Принадлежност към индекс: BG REIT, Общ брой акции 10 580 000 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: район р-н Одесос

Регистриран: 03/10/16 Посещения: 178 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Ексклузив Пропърти АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 5EX / EXPRO Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100083069 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175135689 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 9 452 340 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: кв. Изток, ул. Николай Хайтов № 2, вх. Г, ет. 8, ап. 27

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 175 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 Сумарен ред
Навигация       Добави фирма         Карта  
Брой намерени фирми: 79 Брой страници: 3 Текуща страница: 1        Други:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google