Ресурсбук Инвестиции. Посредници
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 165
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Инвестиции. Посредници 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
Инвестиции 
Инвестиционен посредник 
Консултанти 

  Фирми фаворити от раздел Инвестиции. Посредници  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Най-големите работодатели в България  На карта 

Индекс на най-големите работодатели в България. 1. НК железопътна инфраструктура - управител на железопътната инфраструктура в страната. 2. Български пощи ЕАД - националната пощенска служба на България. 3. Мини Марица изток ЕАД - добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”. 4. БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ - превоз напътници. 5. Арсенал АД - производството на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси, барути, капсули, пиротехнически изделия, твърдосплавни инструменти и др. 6. АЕЦ Козлодуй - атомна централа, която обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. 7. БДЖ Товарни превози ЕООД - железопътни транспортни услуги. 8. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на България. 9. Билла България ЕООД - търговска верига за хранителни стоки. 10. Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри Сентър - ИТ услуги по поддръжка ...

Регистриран: 12/04/22 Посещения: 2235 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Инвестиционни посредници в България  На карта 

Индекс на инвестиционните посредници в България. Основните дейности на Инвестиционните посредници са посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми. Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ изчислява четири борсови индекса - SOFIX, BGBX40, BGTR 30 и BG REIT. Централен депозитар - съгласно нормативните актове в страната ЦД трябва да организира надеждна система за: - Регистриране на безналичните ценни книжа - Поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества - Поддържане на регистър на сделките с ценни книжа ...

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 5072 Гласували: 2 Оценка: 5.50       Запомни в моя колекция  

ЮГ МАРКЕТ АД  На карта 

Инвестиционен посредник Юг Маркет АД е сред първите лицензирани инвестиционни посредници у нас. Този статут компанията получава още през лятото на 1998 г. с решение на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (сега Комисия за финансов надзор). Няколко месеца след това – от есента на същата година, компанията става член на Централен депозитар, а от януари 1999 г. – и на Българска фондова борса – София. Юг Маркет АД притежава също лиценз, издаден от БНБ през ноември 2000 г. за извършване на сделки с чуждестранна валута, а по-малко от година след получаването на лиценза, фирмата получава разрешение от Държавната комисия за ценни книжа за търговия с чуждестранни ценни книжа за собствена и чужда сметка. От 2002 г. Инвестиционен посредник Юг Маркет АД присъства в класациите на Българска фондова борса София, а от 2003 г. насам е сред първите пет инвестиционни посредника по брой сключени сделки на Българска фондова борса – София АД. Основната цел на компанията е предоставяне на вис ...

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 2236 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД  На карта 

Управляващо дружество ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е учредено на 22.11.2006г. и притежава лиценз за управляващо дружество № 24-УД от 18.01.2007г. на Комисията за финансов надзор (КФН). Дружеството има разрешение от КФН да организира и управлява три договорни фонда: ЦКБ Лидер е договорен фонд с решение № 637 – ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи по висок доход за спестяванията си при поемане на умерен до висок риск. ЦКБ Актив е договорен фонд с решение № 638-ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход и умерен растеж на спестяванията си при поемането на умерен риск. ЦКБ Гарант е договорен фонд с решение № 715-ДФ/31.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход на спестяванията си при поемане на нисък риск. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе № 87, ЕИК/БУЛСТАТ: 175225001, ИН по ДДС: BG175225001 ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е член на Българската асоциация на управляващите ...

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1590 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ПОЗИТИВА АД  На карта 

ПОЗИТИВА АД е небанково финансово акционерно дружество, учредено в началото на 2004 год. Дружеството е лицензирано да извършва дейност като Инвестиционен посредник с решение № РГ-03-0211/17.03.2004 г. на Комисия за финансов надзор и прелицензирано с № РГ-03-0211/24.07.2006 г., № РГ-03-0211/17.02.2009 г. във връзка с промените на законовата уредба и подзаконовите регулаторни актове. Позитива АД се представлява и управлява от Марияна Кирилова Димитрова Дружеството предлага на своите индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори широка и разнообразна гама от финансови продукти и услуги: • БРОКЕРСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА • ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ • ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ • ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ • СТРУКТУРИРАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ • ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1584 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

АВУС КАПИТАЛ ООД  На карта 

„Авус Капитал“ е лицензиран от Комисията за финансов надзор (лиценз № RG030237) и е член на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. Trader.bg е иновативна уеб платформа за търговия, която осигурява бърз и лесен достъп до световните финансови пазари на начинаещи и професионални трейдъри. Услугите ни се предоставят от регулирания в Европейския съюз брокер „Авус Капитал“. Нашата платформа се ползва от над 200 000 активни трейдъри в над 65 държави, които инвестират в 400 различни финансови инструмента: валути, стоки, акции и индекси. ул. Лъчезар Станчев № 3, Литекс тауър, ет. 10

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1521 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД  На карта 

Пощенска банка предлага достъп и реална доставка за своите клиенти както на родната фондова борса, така и на международните капиталови пазари по света. Обширната клонова мрежа подпомага инвестиционните услуги на банката да достигат до над 30 населени места из цялата страна чрез наличието на близо 40 офиса, където има специално обучен персонал. Търговия на БФБ Пощенска банка е активен член на Българска фондова борса – София, от 1997 г. и традиционно е сред 10-те инвестиционни посредника с най-голям оборот и сделки на пазара. Търговия на международни фондови пазари Предоставме на своите клиенти достъп до най-големите чуждестранни фондови пазари в Европа, Северна Америка, Азия, Латинска Америка, Африка и Австралия.

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1459 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД  На карта 

ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД (ЕВРО-ГАРАНТ АД) Инвестиционен посредник

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1426 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД - ИП  На карта 

Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага широка гама разнообразни инвестиционни продукти на паричните, валутните и капиталовите пазари – депозиране на средства, търговия с валута, акции, облигации, държавни ценни книжа, инструменти за хеджиране на валутен, лихвен и ценови риск. Капиталови пазари Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага широка гама от услуги и продукти на българския и международни капиталови пазари. Валутен пазар Райфайзенбанк (България) ЕAД е една от основните банкови институции в търговията с валута и валутни продукти на българския пазар. Управление на пазарен риск Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага на своите клиенти богато разнообразие от средства за управление на пазарния риск. Паричен пазар Райфайзенбанк (България) ЕAД е активен участник на местния паричен пазар. Месечен икономически обзор Преглед на икономическото състояние и развитие на България

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1407 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Българска фондова борса  На карта 

Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите. ПРОДУКТИ И УСЛУГИ БФБ-София АД предлага широко разнообразие от информационни продукти и услуги, свързани с търговията с финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ-София изготвя ежедневни и месечни бюлетини, които се предлагат на български и английски език. В допълнение се изчисляват четири борсови индекса - SOFIX, BGBX40, BGTR 30 и BG REIT. БФБ-София чрез дъщерното си дружество Сервиз Финансови Пазари ЕООД предлага информационния продукт - X3 News. X3 News е специализирана ме ...

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1298 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

БНП ПАРИБА С. А. - КЛОН СОФИЯ  На карта 

Инвестиционен посредник

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1190 Гласували: 2 Оценка: 2.00       Запомни в моя колекция  

ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД  На карта 

TBI Bank е част от групата на TBIF Financial Services B.V, към която принадлежат и утвърдените на българския пазар марки TBI Leasing и TBI Rent. Kато част от голямото семейство на TBIF Financial Services B.V, TBI Bank си поставя за цел да предложи на клиентите си такива продукти и услуги, които да стимулират динамичното развитие на местната икономика и да допринесат за успеха на финансирания бизнес. Предложенията ни за развитие на УСПЕШЕН БИЗНЕС на микро, малки и средни предприятия включват разнообразни видове кредити и лизинг. Предлагаме още ДОБРА ЛИХВА и изгодни условия за срочни депозити, разплащателни сметки, банкови и документарни операции. Повече информация за предлаганите от TBI Bank продукти и услуги можете да намерите в настоящия сайт (в раздели “Лично банкиране”, “Малък и среден бизнес” и “Корпоративно банкиране”), а за индивидуална консултация и оферта - посетете бизнес центровете ни в страната.

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1169 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Евро Консулт Петков ЕООД  На карта 

Евро Консулт Петков ЕООД има удоволствието да Ви предложи онлайн курсове, бизнес семинари и консултантски услуги при кандидатстване, управление и отчитане на проекти по оперативни програми. Екипът ни от професионалисти ще Ви помогне максимално бързо и лесно да се ориентирате как да изберете правилната програма и мярка при кандидатстване по европейските програми.

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1137 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД  На карта 

Инвестиционен посредник

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1137 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

УНИТРЕЙДЪР ЕАД (БМФН; КМ ИНВЕСТ)  На карта 

Акции, борсово търгувани фондове, валути, стоки. Търгувай различни финансови инструменти от една развита търговска платформа.

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1127 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ФК ЕВЪР АД  На карта 

Финансова къща „Евър” е водещ доставчик на ликвидност, който предлага широк спектър от инвестиционни услуги. Компанията е основана през 1992 г. За над 20 години сме натрупали значителни познания и солиден опит в предлагането на инвестиционни решения с висока добавена стойност. Имаме богато портфолио за частни и институционални клиенти, което включва брокерски услуги и управление на активи. ул. Лъчезар Станчев № 3, Литекс тауър, ет. 13

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1110 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Хелт енд уелнес АДСИЦ  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4H8 / HWELL Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100110060 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175130852 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 4 460 148 Номинал на 1 акция 10.00

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1103 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ФАКТОРИ АД  На карта 

Инвестиционен посредник ул. Михаил Тенев № 12, Бизнес център Евротур

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1098 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), извършване на строежи и подобрения с предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Борсов код: 45U / UNIP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100017067 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175035062 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 10.00

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1083 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ПАРАГОН ХОЛДИНГ АД  На карта 

Консултации в областта на финансите и търговията.

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1039 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

АКТИВТРЕЙДС - КЛОН СОФИЯ КЧТ  На карта 

ActivTrades е независима брокерска компания, която предлага търговия с Форекс, CFD и Spread Betting. Централният ни офис се намира във финансовата част на лондонското Сити и сме оторизирани и регулирани от британския финансов регулатор Financial Conduct Authority (FCA), като също така сме регистрирани от националните органи на всички страни в Европейския съюз. ActivTrades е член на Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги (FSCS), която дава защита на клиенти, инвестирали средства в членуващите в Схемата компании. Всички средства на клиентите се държат в отделни сметки и не могат да бъдат използвани от ActivTrades за каквато и да било друга цел освен за обслужване на тяхната търговия. ActivTrades предлага богато разнообразие от продукти, насочени както към индивидуални, така и към институционални инвеститори. С помощта на световно признатите платформи за търговия MetaTrader 4 и MetaTrader 5, можете да търгувате с над четиридесет валутни двойки на спот форекс пазара ...

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1039 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД - ИП  На карта 

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД, притежаващо 90.86% от капитала и NBG Асет Мениджмънт, Гърция, притежаващо 9.14% от капитала. Към момента NBG управлява в Гърция и Люксембург 35 взаимни фонда. Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД е с предмет на дейност : 1. Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: а) Управление на инвестициите; б) администриране на дяловете и/или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете и акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, организиране на воденето на книгата на притежателите на дялове и акционерите, разпределение на дивиденти и други п ...

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1027 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  На карта 

Кредитен рейтинг на УниКредит Булбанк УниКредит Булбанк има кредитен рейтинг BB+ /Стабилна перспектива/ B от авторитетната рейтингова агенция “Стандарт енд Пуърс” (Standard and Poor's).Рейтингът на банката е най-високият възможен за България и е равен на рейтинга на страната. Награди на УниКредит Булбанк УниКредит Булбанк има многобройни награди за дейността си, сред които: Най-добра банка в България 2014 - списание Global Finance; Най-добра банка в България 2014 - списание EMEA Finance; Най-добра банка за търговско финансиране за България за 2014 - списание Global Finance; Най-добра HR стратегия за развитие на лидерство в организацията - БАУЧР; Банка на годината - Асоциация Банка на годината; Най-силен банков бранд на Superbrands и много други. УниКредит Булбанк е част от водещата европейска банкова група UniCredit Служители: над 147,000 Филиали: над 9 000 Групата има банкова дейност в 17 държави в Европа и международна мрежа в близо 50 страни по света. ...

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1025 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ХИРОН Мениджмънт консултинг  На карта 

ХИРОН - Мениджмънт консултинг е една от първите частни практики по управленско консултиране в България. Регистрирана е през 1993 г. от водещи български икономисти. Повечето от нейните създатели са участвали активно в обществено-политическия живот на страната, а сега са експерти, преподаватели и консултанти.

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1016 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни кника, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем; лизинг или аренда и продажбата им. Борсов код: 6F3 / FPP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100042057 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131457471 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 33 145 400 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1015 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

К-Консулт  На карта 

Консултации относно документиране и внедряване на Системи за управление на качеството - ISO 9001. ISO 13485, ISO 22 000, ISO 140001, OHSAS 18001, HACCP, СЕ маркировка за медицински продукти. Провеждане на вътрешни одити, одити от втора страна. Обучение. В условията на конкуренция, особено след присъединяването на страната ни към ЕО внедряването на Системи за управление на качеството, околната среда, безопасност при производство на продукти и интегрирани системи е обективна необходимост и условие за постигане на конкурентно-способност и успешен бизнес, поради което все повече производствени и търговски фирми в България разработват и внедряват такива. Когато предприемачът реши да внедри система за управление на качеството се изправя пред критичен избор, а именно този на консултант. Подборът и използването на компетентни консултанти е първата, изключително важна стъпка към успешно сертифициране на вашата система за управление н ...

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1012 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД  На карта 

Инвестиционен посредник

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 998 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД  На карта 

ПФБК е водеща небанкова финансова институция на българския капиталов пазар. Основана през 1991, компанията предлага пълен набор от услуги в областта на инвестиционното банкиране включващи брокерски услуги, корпоративни финанси, сливания и придобивания, финансови консултации, проучвания и анализи, и управление на активи. ПФБК на практика е основният контакт на повечето чужди и местни институционални инвеститори на българският капиталов пазар. ПФБК осигурява достъп до Българската Фондова Борса посредством своя опитен брокерски екип или чрез електронни поръчки през мрежата на Блумбърг. Допълнително, ПФБК предлага набор от инструменти, специално пригодени за дребни инвеститори. Както вътрешният, така и международните пазари са само на един клик разстояние, чрез електронните ни решения за търговия. Като основно предимство за нашите клиенти е възможността им да се възползват от първокласната работа и публикациите на екипа от анализатори на ПФБК. Клиентите на нашите анализаторск ...

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 996 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

КАРОЛ АД  На карта 

Инвестиционен посредник Карол е лицензиран като такъв от Комисията за финансов надзор, член на Българска фондова борса – София АД (БФБ), действащ член и регистрационен агент към Централен Депозитар АД (ЦД). Компанията е тринадесет пъти носител на приза инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ (2002-2014), трикратен победител в ежегодната класация на в. „Банкеръ” – инвестиционен посредник на годината (2006-2008), както и носител на специална награда за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на българския капиталов пазар (2012). Инвестиционен посредник Карол посредничи при покупко-продажба на акции, облигации, компенсаторни инструменти, бонове от масовата приватизация и други инструменти, регистрирани в Централен Депозитар АД и търгуеми на Българска фондова борса – София АД.

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 995 Гласували: 2 Оценка: 5.50       Запомни в моя колекция  

Уеб Медия Груп АД  На карта 

Предмет на дейност на фирмата: Научни и технологически услуги и свързаните с тях компютърен софтуер и хардуер, трансфер на данни по електронен път, създаване и обработка на база данни, информационни услуги, рекламна дейност. Борсов код: 45W / WWW Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100017059 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 131387286 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 840 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 09/04/22 Посещения: 979 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  


 Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 
 
 Уточняващо търсене по дума от описанието или коментарите
 
   
 
  Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 165 Брой страници: 6 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google