Ресурсбук Финансови къщи
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 16
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Финансови къщи 
Горно ниво 
 Фирми 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Финансови къщи  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Кредисимо АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Отпускане на парични заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, потребителско финансиране, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закони, доколкото за тези дейности не се изисква лицензия или разрешение по закон. Борсов код: 17C / 17C Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100075073 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 175330437 Общ брой акции 5 000 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/06/19 Посещения: 702 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Paysafe България   На карта 
Paysafe предоставя цифрови разплащания и свързани с транзакции решения за бизнеса и потребителите по целия свят. Paysafe прави транзакциите лесни, като дава възможност за бързи, удобни и сигурни начини да плащате преди, сега или по-късно чрез своите цифрови портфейли, предплатено решение, обработка на плащания и издаване на карти и придобиване на продукти и услуги. Смятаме, че всяка точка от всяко плащане трябва да е релевантна, проста и сигурна. Нашият персонал от над 2100 души включва повече от 30 националности, базирани в нашите офиси по целия свят. С почти две десетилетия опит Paysafe се доверява от търговците и от потребителите в повече от 200 държави и територии, за да се движат и управляват пари чрез повече от 100 вида плащания и 40 валути. Paysafe предлага мултиплатформени продукти с акцент върху нововъзникващите платежни технологии, включително мобилни. Портфолиото на марката на Paysafe включва Skrill и NETELLER, MeritCard, paysafecard, Payolution и FANS Entertainment.
Регистриран: 28/12/18 Посещения: 696 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЕТ ФОЛИНА   На карта 
Финансови и счетоводни услуги.
Регистриран: 27/11/13 Посещения: 615 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЗД Евро инс АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Застраховане, като извършва следните видове застраховки: застраховка "злополука", застраховка "заболяване", застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на товари по време на превоз, застраховка "пожар" и "природни бедствия", застраховка "щети на имущество", застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "обща гражданска отговорност", застраховка на кредити, застраховка "помощ при пътуване", застраховка на плавателни съдове, застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове,застраховка на гаранции. Борсов код: 5IC / EURINS Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100081055 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 121265113 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 16 470 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 30/07/17 Посещения: 583 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Финансова къща Глобал Маркет Инвест   На карта 
Нова, лицензирана от БНБ, финансова къща с общо 30 годишен финансов опит на управляващите. Онлайн търговия на Forex пазара чрез платформа Optima FX на български език. Безплатна демо версия, новини и анализи. Семинари за Forex и финансовите пазари.
Регистриран: 13/06/19 Посещения: 552 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ФК СКОНТО АД   На карта 
Финансова къща.
Регистриран: 14/11/13 Посещения: 545 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Българска фондова борса – София АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му. Борсов код: BSO / BSO Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100016978 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 30412611 Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG TR30 Общ брой акции 6 582 860 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/06/19 Посещения: 513 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Глобал Маркет Инвест ООД   На карта 
Онлайн търговия на Forex и метали чрез платформата IKON Platinum. За първи път в България – платформи за on-line търговия с форекс опции CORE Option и за online търговия с фючърси IKON Futures! Безплатни демо-акаунти! Икономически новини и анализи!
Регистриран: 03/02/20 Посещения: 495 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АЛМА ООД   На карта 
Счетоводни услуги
Регистриран: 19/12/13 Посещения: 473 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Атлас Финанс ЕАД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Финансови, счетоводни, юридически консултации и услуги; консултации и услуги по изготвяне на документи за лицензиране на дружества от органите на финансовия и банковия надзор; управление на процеси и административна дейност и др. Борсов код: A4F / A4F Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100028106 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 201164403 Общ брой акции 9 595 108 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/06/19 Посещения: 471 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Интерлоджик - лизинг АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Лизинг и отдаване под наем на недвижими имоти, производствено оборудване, специализирана техника, офис оборудване, потребителски стоки, автомобили, хотелско оборудване и търговско обзавеждане. Борсов код: 6I2 / INTLL Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100049045 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 131324649 Общ брой акции 4 547 434 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/06/19 Посещения: 468 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

МУР СТИВЪНС ООД   На карта 
Финансови услуги
Регистриран: 15/12/13 Посещения: 463 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Доминант финанс АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Небанкови финансови услуги и консултации цялостно обслужване на инвестиционни проекти, финансово и търговско посредничество, представителство на чуждестранни компании, предоставяне на брокерски и консултантски услуги в областта на търговията с недвижими имоти, предоставяне на услуги и инвестиции в областта на строителството. Борсов код: 4DF / DOMIN Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100108031 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 1131153194 Общ брой акции 13 200 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/06/19 Посещения: 450 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД - София   На карта 
Публично привличане на влогове и използване на привлечените средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и за собствен риск. Банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделките по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания, финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касети, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и ...
Регистриран: 26/03/18 Посещения: 449 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Булдес 2006 ООД   На карта 
Счетоводна къща „Булдес 2006“ ООД е създадена в София, през 2006 година, от дългогодишни специалисти в областта на счетоводството, одита и данъците. В основата на екипа е ДЕС и РО Даниел Иванов, който работи с група висококвалифицирани сътрудници, като при нужда се привличат и външни консултанти в необходимите области.
Регистриран: 21/07/20 Посещения: 154 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Загора Ес   На карта 
Загора Ес предлага счетоводни услуги в Стара Загора и региона.Ние предлагаме счетоводни услуги, абонаментно счетоводно обслужване, данъчни консултации, трудово-правни и осигурителни консултации и
Регистриран: 02/04/21 Посещения: 35 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 16 Брой страници: 1 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google