Ресурсбук Финансови къщи
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 16
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Финансови къщи 
Горно ниво 
 Фирми 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Финансови къщи  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Кредисимо АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Отпускане на парични заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, потребителско финансиране, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закони, доколкото за тези дейности не се изисква лицензия или разрешение по закон. Борсов код: 17C / 17C Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100075073 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 175330437 Общ брой акции 5 000 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/06/19 Посещения: 808 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Paysafe България   На карта 
Paysafe предоставя цифрови разплащания и свързани с транзакции решения за бизнеса и потребителите по целия свят. Paysafe прави транзакциите лесни, като дава възможност за бързи, удобни и сигурни начини да плащате преди, сега или по-късно чрез своите цифрови портфейли, предплатено решение, обработка на плащания и издаване на карти и придобиване на продукти и услуги. Смятаме, че всяка точка от всяко плащане трябва да е релевантна, проста и сигурна. Нашият персонал от над 2100 души включва повече от 30 националности, базирани в нашите офиси по целия свят. С почти две десетилетия опит Paysafe се доверява от търговците и от потребителите в повече от 200 държави и територии, за да се движат и управляват пари чрез повече от 100 вида плащания и 40 валути. Paysafe предлага мултиплатформени продукти с акцент върху нововъзникващите платежни технологии, включително мобилни. Портфолиото на марката на Paysafe включва Skrill и NETELLER, MeritCard, paysafecard, Payolution и FANS Entertainment.
Регистриран: 28/12/18 Посещения: 791 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЕТ ФОЛИНА   На карта 
Финансови и счетоводни услуги.
Регистриран: 27/11/13 Посещения: 737 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЗД Евро инс АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Застраховане, като извършва следните видове застраховки: застраховка "злополука", застраховка "заболяване", застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на товари по време на превоз, застраховка "пожар" и "природни бедствия", застраховка "щети на имущество", застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "обща гражданска отговорност", застраховка на кредити, застраховка "помощ при пътуване", застраховка на плавателни съдове, застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове,застраховка на гаранции. Борсов код: 5IC / EURINS Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100081055 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 121265113 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 16 470 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 30/07/17 Посещения: 662 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Финансова къща Глобал Маркет Инвест   На карта 
Нова, лицензирана от БНБ, финансова къща с общо 30 годишен финансов опит на управляващите. Онлайн търговия на Forex пазара чрез платформа Optima FX на български език. Безплатна демо версия, новини и анализи. Семинари за Forex и финансовите пазари.
Регистриран: 13/06/19 Посещения: 637 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ФК СКОНТО АД   На карта 
Финансова къща.
Регистриран: 14/11/13 Посещения: 629 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Интерлоджик - лизинг АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Лизинг и отдаване под наем на недвижими имоти, производствено оборудване, специализирана техника, офис оборудване, потребителски стоки, автомобили, хотелско оборудване и търговско обзавеждане. Борсов код: 6I2 / INTLL Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100049045 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 131324649 Общ брой акции 4 547 434 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/06/19 Посещения: 612 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Българска фондова борса – София АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му. Борсов код: BSO / BSO Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100016978 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 30412611 Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG TR30 Общ брой акции 6 582 860 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/06/19 Посещения: 600 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Глобал Маркет Инвест ООД   На карта 
Онлайн търговия на Forex и метали чрез платформата IKON Platinum. За първи път в България – платформи за on-line търговия с форекс опции CORE Option и за online търговия с фючърси IKON Futures! Безплатни демо-акаунти! Икономически новини и анализи!
Регистриран: 03/02/20 Посещения: 574 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Доминант финанс АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Небанкови финансови услуги и консултации цялостно обслужване на инвестиционни проекти, финансово и търговско посредничество, представителство на чуждестранни компании, предоставяне на брокерски и консултантски услуги в областта на търговията с недвижими имоти, предоставяне на услуги и инвестиции в областта на строителството. Борсов код: 4DF / DOMIN Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100108031 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 1131153194 Общ брой акции 13 200 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/06/19 Посещения: 548 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД - София   На карта 
Публично привличане на влогове и използване на привлечените средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и за собствен риск. Банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделките по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания, финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касети, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и ...
Регистриран: 26/03/18 Посещения: 547 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Атлас Финанс ЕАД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Финансови, счетоводни, юридически консултации и услуги; консултации и услуги по изготвяне на документи за лицензиране на дружества от органите на финансовия и банковия надзор; управление на процеси и административна дейност и др. Борсов код: A4F / A4F Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100028106 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 201164403 Общ брой акции 9 595 108 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/06/19 Посещения: 546 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АЛМА ООД   На карта 
Счетоводни услуги
Регистриран: 19/12/13 Посещения: 535 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

МУР СТИВЪНС ООД   На карта 
Финансови услуги
Регистриран: 15/12/13 Посещения: 526 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Булдес 2006 ООД   На карта 
Счетоводна къща „Булдес 2006“ ООД е създадена в София, през 2006 година, от дългогодишни специалисти в областта на счетоводството, одита и данъците. В основата на екипа е ДЕС и РО Даниел Иванов, който работи с група висококвалифицирани сътрудници, като при нужда се привличат и външни консултанти в необходимите области.
Регистриран: 21/07/20 Посещения: 228 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

МФГ Инвестмънтс ЕООД   На карта 
Посредническа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, придобиване и управление на дялови участия, както и извършване на всички други дейности, които не са забранени от действащото българско законодателство, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
Регистриран: 24/07/21 Посещения: 112 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 16 Брой страници: 1 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google