<<<   Регистрация    >>>   

Фирми от s   Разширено търсене   a    Добави фирма      Покажи текущата карта    
  Категории Брой намерени фирми: 3282    
k GSM и комуникации 
F Автоматизация 
# Водно стопанство 
@ Железария,инструменти 
- Инвестиционен посредник 
e Козметика 
` Консултанти 
h Лабораторно оборудване 
) Метални конструкции 
m Облекла и обувки 
C Парапети, ковано желязо 
@ Право 
2 Програмни продукти 
f Пътна помощ 
H Стоки за дома и бита 
@ Строително-ремонтна дейност 
1 Счетоводни услуги 
I Туризъм 
9 Финансови къщи 
} Химически продукти 
f Аварийно спасителна техника 
G Администрация 
M Геодезия, кадастър 
, Здравеопазване 
i Информация, Реклама 
K Коли под наем 
o Корабно оборудване 
t Машини и апарати 
H Недвижими имоти 
& Обучение / курсове 
A Помпи и автоматизация 
~ Празненства и фойерверки 
! Проектиране 
E Селско,Горско,Еко 
? Стоки за офиса 
A Строителство 
v Транспорт 
! Търговия 
& Фирма на борсата 
S Хоби,Свободно време 
v Авто,мото,вело 
G Банки,Застраховане 
+ Електро,Енерго,Топло 
® Инвестиции 
H Ключарски услуги 
q Компютри.Електроника 
- Култура, Музика 
< Мебели 
. Нестандартно оборудване 
® Охрана 
B Почистване 
¤ Преводи 
F Производители 
F Складова техника и оборудване 
Y Стоки за човека 
* Суровини и материали 
S Трудова борса 
O Услуги 
{ Хартии и опаковки 
L Храни и напитки 

  Символ
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения P     Покажи фирмите върху картата
& Езиков Център Асториа Груп 
Варна, ул. Мусала 1. ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР АСТОРИА ГРУП ПРЕДЛАГА РАЗНООБРАЗИЕ ОТ КУРСОВЕ . ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ . ОНЛАЙН ВРЪЗКА С ПРЕПОДАВАТЕЛ . УДОБСТВО. Курсове по английски, немски, френски, турски, италиански, испански, арабски, руски език ; офис пакет, Wordpress и много други

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 5 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
F Производители на облекла и текстил 
Индекс на фирмите производители на облекла и текстил.

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 18 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Български фонд за дялово инвестиране АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Борсов код: BPT / BPT Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100001129 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 201814769 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 050 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 7 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Български Транспортен Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, кредитиране на дружества, в които холдингът има пряко участие или ги контролира, собствена производствена и търговска дейност. Борсов код: 6B2 / TRANSH Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100020988 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 115090481 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 328 523 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 7 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
9 Българска фондова борса – София АД 
Предмет на дейност на фирмата: Организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му. Борсов код: BSO / BSO Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100016978 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 30412611 Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG TR30 Общ брой акции 6 582 860 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
k Българска телекомуникационна компания ЕА 
Предмет на дейност на фирмата: Изграждане, използване и поддържане на обществени далекосъобщителни мрежи на територията на Република България, както и предоставяне на далекосъобщителни и информационни услуги, и услуги, свързани с радио и телевизионно разпространение чрез тях, както и мобилни и клетъчни далекосъобщителни услуги; предоставяне на международни обществени далекосъобщителни услуги; изграждане на обособени мрежи; търговски, инженерингови и маркетингови производствени дейности, свързани с далекосъобщенията; спедиторска дейност за собствени нужди; хотелиерски услуги, ресторантьорство и туристически услуги. Борсов код: 5BT / BTC Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100005997 Сектор: Телекомуникации БУЛСТАТ: 831642181 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 288 764 840 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Българска роза-Севтополис АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на етерични масла, парфюмерия и козметика, субстанции и лекарствени средства и търговия с тях. Борсов код: 4BJ / SEVTO Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11BAKABT17 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 123007916 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 12 065 424 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 7 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Българска роза-Пловдив АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на натурални и синтетични ароматични и парфюмерийно - козметични продукти, етерични масла и полупродукти от тях, аромати, фармацевтични продукти, търговия в страната и чужбина. Борсов код: 4BO / BUROZ Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11B1PLAT15 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115009764 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 211 894 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул.Брезовско шосе № 149

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 7 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Българска роза АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на натурални ароматични и синтетични продукти, изкупуване и производство на етерично-маслени продукти, парфюмерия, козметика, хранително вкусови аромати. Борсов код: 4BH / ROZA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11BAKAAT18 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 115009344 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 5 350 980 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Индустриална зона

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 4 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Българска захар АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на захарни изделия. Борсов код: 4BZ / BZAH Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11BADOAT11 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 114037650 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 718 162 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул.Заводска № 1

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 7 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Българска Холдингова Компания АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използването на патенти на дружества, в които дружествота участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва. Борсов код: 5BA / BHC Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100001988 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 121576032 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 6 583 803 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Булленд инвестмънтс АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Борсов код: 5BD / LAND Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100067054 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131471738 Принадлежност към индекс: BG REIT, Общ брой акции 13 017 889 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Борсов код: 6B5 / BIG Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100047056 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131423120 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Булгартабак - холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Управление на акционерно участие и финансови ресурси; участие в български и чуждестранни дружества и в тяхното управление; сделки с интелектуална собственост. Борсов код: 57B / BTH Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11BUSOGT14 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 831636680 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 7 367 222 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 8 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Булгари Резерв Пропъртис АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 1BG / 1BG Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100146072 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175370648 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Булгар Чех Инвест Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиции в ценни книжа и дялови участия. Участие в приватизационния процес. Борсов код: 6B6 / BCH Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100053989 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 120018455 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 191 105 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 7 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Булвеста Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и управление на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. Борсов код: 5BV / BVH Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100008975 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 121531884 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 719 703 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Витоша ВЕЦ Симеоново 999

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 2 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Бряст-Д АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на корпусна, тапицирана и от масив продукция, обзавеждане на хотели и офис обзавеждане, търговия в страната и чужбина и др. Борсов код: 7B5 / 7B5 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11BRDOBT11 Сектор: Потребителски услуги БУЛСТАТ: 834025242 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 400 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 7 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: BLC / BLC Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100072070 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175323352 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 65 000 Номинал на 1 акция 10.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 8 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти / секюритизация на недвижими имоти / посредством покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти , извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг и /или продажбата им. Борсов код: 6B4 / BSEA Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100028064 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175060449 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 20 930 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 7 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Биоиасис АД 
Предмет на дейност на фирмата: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки, търговия на едро с лекарствени продукти, медицински материали, инструменти и пособия, санитарни продукти, хигиенни пособия, дезинфектанти, медицинска козметика, медицинска апаратура, оборудване, консумативни материали, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, сделки с интелектуална собственост. Борсов код: 4OE / BIOA Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100008082 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 175344799 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 200 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Билборд АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали, рекламна дейност. Борсов код: 5BP / BOARD Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100088076 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 130472125 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 15 000 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Бианор Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, търговия със софтуерни и хардуерни продукти, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите. Борсов код: 5BI / BIANOR Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100007076 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 175061032 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 675 222 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Би Джи Ай Груп АД 
Предмет на дейност на фирмата: Покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност. Борсов код: BOH / BOH Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100016077 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 175245089 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 6 665 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Бесттехника ТМ-Радомир ПАД 
Предмет на дейност на фирмата: Разработване на технологии и технологични съоръжения, проучване проектиране, монтаж и пускане в действие на комплексни обекти, оборудване с инвестиционно предназначение, голямо-габаритни и уникални металообработващи машини, ремонт, инструментална екипировка, продажба на стоки собствено производство в страната и чужбина, инженерингова дейност, комисионни, спедиционни и превозни услуги, складови сделки, лизинг, лицензионни сделки, отдаване под наем, търговско представителство в страната и чужбина, рекламна, информационна дейност, туристически и програмни услуги. Борсов код: 5BE / RADO Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11TERAAT17 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 113020833 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 12 290 348 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Индустриална зона

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 3 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл 
Предмет на дейност на фирмата: производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; посреднически услуги Борсов код: 7N3 / 7N3 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100011094 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 200447665 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 25 000 Номинал на 1 акция 2.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Балканкар-Заря АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на дискови стоманени колела, джанти и други компоненти за кари, подемно-транспортна техника, леки автомобили и селскостопански машини. Борсов код: 4BU / ZARYA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11BAPAAT13 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 814191256 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 403 956 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 7 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
® Балканика имоти АДСИЦ 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управлене, отдаването им под наем, лизинг или аренди и/или последващата им продажба. Борсов код: BD2 / BD2 Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100041083 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175449615 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& БГ Агро АД 
Предмет на дейност на фирмата: Вътрешна и външна търговия; инженерингова дейност; производствена дейност; маркетингова, посредническа и комисионна дейност и др. Борсов код: AO0 / AO0 Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100151072 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 148111353 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 40 357 440 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 6 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
i Маркетинг и реклама - индекс на фирми 
Индекс на фирмите занимаващи се с маркетинг и реклама.

Регистриран: 26/08/16 Посещения: 43 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 Сумарен ред
Навигация       Добави фирма      Карта   
Брой намерени фирми: 3282 Брой страници: 110 Текуща страница: 1        Други:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
 Google търсене
Google
 Google реклами