Ресурсбук Инвестиционен посредник
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България s   Разширено търсене   a    Добави фирма      Покажи текущата карта    
Брой фирми в категорията: 72
Избрани фирми        Други ресурси:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
Инвестиционен посредник 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Инвестиционен посредник  
  Символ
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Покажи снимките на фирмите   Покажи фирмите върху картата

Инвестиционни посредници в България 
Индекс на инвестиционните посредници в България. Основните дейности на Инвестиционните посредници са посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми. Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ изчислява четири борсови индекса - SOFIX, BGBX40, BGTR 30 и BG REIT. Централен депозитар - съгласно нормативните актове в страната ЦД трябва да организира надеждна система за: - Регистриране на безналичните ценни книжа - Поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества - Поддържане на регистър на сделките с ценни книжа - ...

Регистриран: 20/12/18 Посещения: 1202 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
МАТАДОР ПРАЙМ ООД 
Инвестиционен посредник

Регистриран: 12/08/16 Посещения: 144 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
КОАКТОРИИ ФИНАНС АД 
Coactorii Finance AD is a licensed investment intermediary, having a license No RG-03-0234 dated 01.02.2010 issued by the Financial Supervision Commission under Resolution No 40-IB/27.01.2010, for transactions with securities and investment services on the Bulgarian and the foreign markets. Coactorii Finance AD is authorized to perform the following services: » Reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments, including intermediation for transactions in financial instruments; » Provide individual investment advice to a client Regulation & Membership: Coactorii Finance AD is regulated by the Financial Supervision Commission (FSC) Coactorii Finance AD is an administrator of personal data under Certificate 263581 / 14.04.2010 issued by the Commission for Personal Data Protection (CPDP)

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 144 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД 
Инвестиционен посредник

Регистриран: 12/08/16 Посещения: 136 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД 
Инвестиционен Посредник „Кепитъл Инвест” ЕАД е учреден като ИП „Метрик” АД през 1999 г., вписан е в търговския регистър на СГС по ф.д. № 2241/1999 г. и притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник по Решение на КФН № 10 – ИП от 27.01.1999 г. През 2009 г. „Инвест Кепитъл” АД придобива 100% от капитала на посредника и впоследствие променя наименованието му на „Кепитъл Инвест” ЕАД.

Регистриран: 12/08/16 Посещения: 160 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
КАРОЛ АД 
Инвестиционен посредник Карол е лицензиран като такъв от Комисията за финансов надзор, член на Българска фондова борса – София АД (БФБ), действащ член и регистрационен агент към Централен Депозитар АД (ЦД). Компанията е тринадесет пъти носител на приза инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ (2002-2014), трикратен победител в ежегодната класация на в. „Банкеръ” – инвестиционен посредник на годината (2006-2008), както и носител на специална награда за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на българския капиталов пазар (2012). Инвестиционен посредник Карол посредничи при покупко-продажба на акции, облигации, компенсаторни инструменти, бонове от масовата приватизация и други инструменти, регистрирани в Централен Депозитар АД и търгуеми на Българска фондова борса – София АД.

Регистриран: 21/11/17 Посещения: 230 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
КАПМАН АД 
Направления, в които развиваме дейността си: ~ Инвестиционен посредник ~ Консултантска компания ~ Управляващо дружество ~ Консервативен договорен фонд ~ Балансиран договорен фонд ~ Договорен фонд с фокус в акции ~ Дялов фонд, фокусиран в екологични енергийни проекти

Регистриран: 12/08/16 Посещения: 131 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД 
Интернешънъл Асет Банк АД е основана на 13 декември 1989 година, като оттогава се стреми да бъде динамична и иновативна универсална институция, която предлага цялостни финансови решения, в съчетание с гъвкав подход и с помощта на съвременни технологични нововъведения, в унисон с най-добрите европейски практики.

Регистриран: 12/08/16 Посещения: 90 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД 
Интеркапитал Маркетс АД (ICM) е български, бутиков инвестиционен посредник. Ние се стремим да предлагаме висококачествени инвестициинно-брокерски и финансово-консултантски услуги. Интеркапитал е основан през 2001 г. от г-н Николай Майстер. През 2003 г. ICM получи лиценз за предоставяне на инвестиционно-брокерски услуги в България и чужбина от Българската Комисия за Финансов Надзор. Ние сме членове на Българска фондова борса – София, както и на Варшавската фондова борса. В България също така сме клирингов член на Централен Депозитар. Освен това имаме и разрастваща се мрежа от контрагенти и търговски партньори. С развиването на оперативна дейност повече от десетилетие, ние сме създали дълбока компетентност в нашия основен бизнес. Ние търгуваме като агент на финансови инструменти, предоставяме услуги по изпълнение на сделки в редица географски региони, класове активи и борси. Ние предлагаме индивидуални инвестициионни и финансови консултации на корпоративни и индивидуални клиенти.

Регистриран: 12/08/16 Посещения: 121 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ 
NG стартира дейността си в България през 1994г. От откриването си, ING Банк изгражда стабилна клиентска база от корпоративни и институционални клиенти. Банката е била награждавана многократно с международни награди, сред които и най-добра банка за депозиране на средства в Централна и Източна Европа. Неколкократно Банката е избирана и за Най-добра чуждестранна банка в България.

Регистриран: 12/08/16 Посещения: 76 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ИНВЕСТБАНК АД 
Инвестбанк АД е напълно лицензирана търговска банка, предлагаща целия спектър от банкови продукти и услуги. Основен принцип в дейността на банката е универсалното банкиране, фокусирано върху крос-продажби, постигнато чрез добавяне и комбиниране на отделните бизнес линии, продукти и услуги, насочени както към корпоративни клиенти, така и към физически лица. Визията на Инвестбанк АД е свързана с устойчиво развитие чрез предоставяне на надеждни финансови услуги на корпоративни, институционални и частни клиенти.

Регистриран: 12/08/16 Посещения: 80 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ЗАГОРА ФИНАКОРП АД 
Инвестиционен посредник ЗАГОРА ФИНАКОРП е акционерно дружество, създадено през 1998 година. Дружеството има пълен лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК Решение на Комисията за финансов надзор за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник – 71-ИП / 29.07.1998 г. Решение на Комисията за финансов надзор за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник – 372-ИП / 07.06.2006 г. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ Даниел Руменов Гаргов Тенчо Христов Лилянов БРОКЕРИ Станислава Иванова Станкова СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ Даниел Руменов Гаргов Станислава Иванова Станкова Тенчо Христов Лилянов АКЦИОНЕРИ „ФИНАКОРП” ООД – 50 % „ "ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ" ООД - 49% "ЗАГОРА ХОЛД” АД – 1 % ул. Добруджа № 10, вх. Б, ет. 2, офис 27

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 94 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД 
ЕЛАНА е една от най-големите финансови групи от небанковия сектор в България с 25-годишен опит в развитието на новаторски продукти и услуги на българския финансов пазар. Компаниите на ЕЛАНА са утвърдени експерти в: ~ Управление на финансови активи ~ Търговия на финансовите пазари ~ Инвестиционно банкиране ~ Инвестиционно финансиране чрез европейски програми ~ Инвестиции в земеделска земя ~ Управление на инвестиции във възобновяема енергия ~ Управление на публични фондове ЕЛАНА учреди един от първите инвестиционни посредници, фонд мениджъри и взаимни фондове на пазара, основа първия фонд за инвестиции в земеделска земя - това са само част от примерите за новаторството на ЕЛАНА и ролята й в изграждането на българския финансов пазар. ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауър, кула Б, ет. 12-13

Регистриран: 21/11/17 Посещения: 146 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ЕВРО-ФИНАНС АД 
Евро-Финанс е водещ инвестиционен посредник, лицензиран от КФН и член на Deutsche Börse Group. В своята над 20 годишна история, основен приоритет за компанията е прилагането на най-добрите практики и принципи, както и професионалното отношение към клиента. Евро-Финанс е основан през 1993 година, като бързо се налага като един от водещите инвестиционни посредници в страната. Компанията предлага широка гама от услуги в сферата на капиталовите пазари и корпоративните финанси. Евро-Финанс извършва дейност съгласно Европейското законодателство и е лицензиран и регулиран от Комисията за финансов надзор на Република България. Компанията е първият български инвестиционен посредник, пълноправен член на Deutsche Börse Group – Германия. Евро-Финанс предлага търговия с валути (FOREX), злато, сребро, петрол, акции, индекси и други чрез платформата EF MetaTrader 5. Клиентите имат достъп до международните пазари 24 часа, 5 дни в седмицата посредством последно поколение платформи з ...

Регистриран: 12/08/16 Посещения: 155 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД 
Акционерно дружество "ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ" е учредено през 1992 г. и до 1997 г. функционира като финансова къща, а от месец юни 1997 г., след получаването на разрешение от ДКЦКФБ и като инвестиционен посредник. Основният капитал на дружеството е в размер на 82 000 лв., а собственият е почти 900 000 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове. Създаването на компанията е инициирано от стремежа на учредителите да отговорят адекватно на пазарните потребности и да предложат на клиентите си качествени услуги в областта на финансовото посредничество, а на последващ етап и в областта на инвестиционното банкиране. Развитието на дружеството през годините се е основавало на подържане на трайни връзки с клиентите, като приоритет е бил стремежът за комплексност на предлаганите продукти и услуги, като изходна позиция при изграждането на трайни и коректни партнъорски взаимоотношения.

Регистриран: 11/08/16 Посещения: 98 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ДИВИ ИНВЕСТ ЕАД 
Ди Ви Инвест е лицензиран инвестиционен посредник съгласно решения на Комисията за финансов надзор от 2002 г. и 2006 г., специализиран в областта на брокерските услуги, инвестиционното банкиране и корпоративните финанси. Дружеството е член на Българска фондова борса – София и на Централния депозитар. Ди Ви Инвест ЕАД извършва услуги на експертно ниво, съобразно специфичните нужди на клиентите и предлага индивидуални решения в следните основни направления: ~ Корпоративни финанси ~ Управление на финансови активи ~ Търговия с ценни книжа

Регистриран: 11/08/16 Посещения: 138 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ДЕЛТАСТОК АД 
Основан през 1998 г., "Делтасток" АД е водещ инвестиционен посредник, предлагащ онлайн търговия на регионалните и международните финансови пазари. Предметът на дейност на компанията обхваща също брокерски услуги в страната и чужбина, както и търговия за собствена сметка. Делтасток развива успешно дейност и зад граница, предлагайки своите услуги чрез клона си в Букурещ. Стремежът на компанията е да осигури най-добрите условия, технологии и качество на обслужване както за институционални, така и за индивидуални инвеститори. Делтасток е утвърдено име сред финансовите институции в страната, с непрекъснато нарастващо присъствие в сферата на предлагането на инвестиционни услуги в световен мащаб. Като инвестиционен посредник услугите на компанията покриват целия спектър от предмета на дейност, като основно са съсредоточени в предоставяне на услуги чрез платформи за търговия с валута, благородни метали и ДЗР.

Регистриран: 11/08/16 Посещения: 77 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ДЕ НОВО ЕАД 
Инвестиционен посредник

Регистриран: 11/08/16 Посещения: 94 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС АД 
Инвестиционният посредник Д.И.С.Л. Секюритийс АД предлага широка и разнообразна гама от финансови продукти и услуги на своите индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори в сферата на капиталовите пазари, инвестиционни продукти и финансово консултиране.

Регистриран: 11/08/16 Посещения: 92 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД 
24 годишна история и опит на финансовите пазари. Едни от най-стабилните и успешни финансови институции в света носят имената на създателите си, като обещание за прозрачност, почтенност и личен ангажимент към клиента. бул. Вл. Варненчик № 186, ет. 3

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 141 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 
Българска банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: “BBB-” от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейно дъщерно дружество е Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор. Фокусът в нашата дейност ~ Стартиращи предприятия и иновации ~ Износители на готова продукция ~ Преработвателна промишленост ~ Минерални ресурси и природни богатства ~ Земеделие и туризъм

Регистриран: 11/08/16 Посещения: 174 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД 
Българо-американска кредитна банка АД е пионер в структурирането и продажбата на иновативни финансови инструменти на местния капиталов пазар. Предимството на Българо-американска кредитна банка АД в този сегмент е в богатия опит и традиции, които банката има в областта на дългосрочното кредитиране, недвижимите имоти и капиталовите пазари. През 2001 година, Българо-американска кредитна банка АД структурира и издаде първата емисия ипотечни облигации в България. През 2004 година, банката извърши първата секюритизация на вземания в България през дружеството “Капитал Директ-1” АДСИЦ, която позволи на местни институционални инвеститори да инвестират във вземания от черноморски хотели обезпечени с ипотеки. През 2005 година, Българо-американска кредитна банка АД и Enterprise Realty Group, част от групата на Българо-американски инвестиционен фонд, извършиха първата голяма секюритизация на недвижими имоти с търговско предназначение в България през дружеството И Ар Джи Капитал-1 АДСИЦ – ...

Регистриран: 11/08/16 Посещения: 166 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
БУЛБРОКЪРС ЕАД 
Булброкърс ЕАД е небанкова финансова институция, основана през 1997 година. Дружеството се регулира от Комисията по финансов надзор (КФН), вписано е в регистъра на финансовите институции в България от Българска Народна Банка (БНБ) и притежава разрешение за предоставяне на услуги от The Financial Conduct Authority (FCA). Член е на Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и се регулира по смисъла на Директиватa за пазарите на финансови инструменти (MiFID).

Регистриран: 11/08/16 Посещения: 160 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД 
Инвестиционен посредник Бул Тренд Брокеридж ООД е създаден през 1997 година и е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България. От 1998 година е член на „Българска Фондова Борса” АД и „Централен Депозитар” АД. Компанията притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейско икономическо пространство: От първата половина на 2008 година, Бул Тренд Брокеридж публикува икономическите си и корпоративни анализи в информационната платформа на Thomson Reuters. Нашата компания си партнира успешно с Capital IQ от средата на 2009 година, а с Factset Research Systems и Bloomberg от края на 2009 година. За едновременното разпространяване на нашите анализи до клиентите на тези платформи използваме приложението Blue Matrix Lite, така че да няма привилегировани потребители на англоезичните ни анализи.

Регистриран: 11/08/16 Посещения: 89 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
БНП ПАРИБА С. А. - КЛОН СОФИЯ 
Инвестиционен посредник

Регистриран: 11/08/16 Посещения: 145 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
БЕТА КОРП АД 
"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: ~ сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; ~ поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пансионни фондове; ~ държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др.

Регистриран: 11/08/16 Посещения: 168 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
БЕНЧМАРК ФИНАНС АД 
Инвестиционен посредник София ул. Вискяр планина № 19, ет. 2

Регистриран: 07/08/16 Посещения: 76 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
БГ ПРОИНВЕСТ АД 
Инвестиционен посредник. Фондът съдейства за поддържане на стабилността и доверието в капиталовия пазар, компенсирайки вземанията на инвеститори във финансови инструменти.

Регистриран: 07/09/17 Посещения: 81 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ББГ СИМЕКС - БЪЛГАРИЯ ООД 
Инвестиционен посредник

Регистриран: 07/08/16 Посещения: 134 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 
Инвестиционен посредник

Регистриран: 07/08/16 Посещения: 95 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
БАНКА ДСК ЕАД - ИП 
Инвесиционен посредник

Регистриран: 07/08/16 Посещения: 182 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 Сумарен ред
Навигация       Добави фирма         Карта  
Брой намерени фирми: 72 Брой страници: 3 Текуща страница: 2        Други:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google