Ресурсбук Инвестиционен посредник
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 72
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Инвестиционен посредник 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Инвестиционен посредник  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Инвестиционни посредници в България   На карта 
Индекс на инвестиционните посредници в България. Основните дейности на Инвестиционните посредници са посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми. Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ изчислява четири борсови индекса - SOFIX, BGBX40, BGTR 30 и BG REIT. Централен депозитар - съгласно нормативните актове в страната ЦД трябва да организира надеждна система за: - Регистриране на безналичните ценни книжа - Поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества - Поддържане на регистър на сделките с ценни книжа - ...
Регистриран: 24/04/20 Посещения: 1672 Гласували: 2 Оценка: 5.50     Запомни в моя колекция  

ПАЙЪНИЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - КЛОН BG   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 12/08/16 Посещения: 314 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АВУС КАПИТАЛ ООД   На карта 
„Авус Капитал“ е лицензиран от Комисията за финансов надзор (лиценз № RG030237) и е член на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. Trader.bg е иновативна уеб платформа за търговия, която осигурява бърз и лесен достъп до световните финансови пазари на начинаещи и професионални трейдъри. Услугите ни се предоставят от регулирания в Европейския съюз брокер „Авус Капитал“. Нашата платформа се ползва от над 200 000 активни трейдъри в над 65 държави, които инвестират в 400 различни финансови инструмента: валути, стоки, акции и индекси. ул. Лъчезар Станчев № 3, Литекс тауър, ет. 10
Регистриран: 11/08/16 Посещения: 311 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ОБЩИНСКА БАНКА АД - ИП   На карта 
Учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка. Регистриран капитал: 43 497 540 лв. Разпределен в 4 349 754 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв Банков лиценз: Лиценз № Б16 от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и в чужбина. SWIFT/BIC: SOMBBGSF Мисия: Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти. Членства: Асоциация на търговските банки в Република България Българска фондова борса АД Централен депозитар АД MasterCard Incorporated Американска търговска камара в България Европейска асоциация на публичните банки Лицензи: Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа Лиценз за оператор с електронни дебитни и кредитни карти с местен и международен до ...
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 310 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД   На карта 
Инвестиционен посредник Район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет.1
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 296 Гласували: 1 Оценка: 2.00     Запомни в моя колекция  

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 19/01/20 Посещения: 292 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БНП ПАРИБА С. А. - КЛОН СОФИЯ   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 11/08/16 Посещения: 290 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АВС ФИНАНС АД   На карта 
“АВС Финанс” АД е вписано в Търговския регистър, с ЕИК 200511872, и в регистъра на Комисията за финансов надзор (“Комисията”) под № РГ-03-0230 от 12.01.2009 г, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул.Т.Александров 141 ет.9 (“Посредника”). Посредникът е получил лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности с решение на Комисията. Посредникът има право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по занятие, както следва: (а) Инвестиционни услуги и дейности, състоящи се в: ~ приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с фнансови инструменти; ~ изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; ~ управление на портфейл; ~ предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; ~ предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка ( ...
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 239 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД   На карта 
Балканска Инвестиционна Компания АД е небанкова финансова институция регистрирана по фирмено дело 914 от 2004 г. на Софийски градски съд. Дружеството притежава лиценз № РГ-03-188 от 09.03.2006 г. издаден от Комисията за финансов надзор за извършване на дейности и услуги като лицензиран инвестиционен посредник и регистрационен агент. Балканска Инвестиционна Компания АД е член на "Българска фондова борса - София" АД, "Централен депозитар" АД и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.
Регистриран: 20/10/16 Посещения: 238 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД   На карта 
Българска банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: “BBB-” от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейно дъщерно дружество е Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор. Фокусът в нашата дейност ~ Стартиращи предприятия и иновации ~ Износители на готова продукция ~ Преработвателна промишленост ~ Минерални ресурси и природни богатства ~ Земеделие и туризъм
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 235 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БАНКА ДСК ЕАД - ИП   На карта 
Инвесиционен посредник
Регистриран: 07/08/16 Посещения: 232 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП ЕАД   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 07/08/16 Посещения: 231 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 07/08/16 Посещения: 227 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 12/08/16 Посещения: 224 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

МАТАДОР ПРАЙМ ООД   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 12/08/16 Посещения: 224 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БЕТА КОРП АД   На карта 
"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: ~ сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; ~ поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пансионни фондове; ~ държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др.
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 212 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АКТИВТРЕЙДС - КЛОН СОФИЯ КЧТ   На карта 
ActivTrades е независима брокерска компания, която предлага търговия с Форекс, CFD и Spread Betting. Централният ни офис се намира във финансовата част на лондонското Сити и сме оторизирани и регулирани от британския финансов регулатор Financial Conduct Authority (FCA), като също така сме регистрирани от националните органи на всички страни в Европейския съюз. ActivTrades е член на Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги (FSCS), която дава защита на клиенти, инвестирали средства в членуващите в Схемата компании. Всички средства на клиентите се държат в отделни сметки и не могат да бъдат използвани от ActivTrades за каквато и да било друга цел освен за обслужване на тяхната търговия. ActivTrades предлага богато разнообразие от продукти, насочени както към индивидуални, така и към институционални инвеститори. С помощта на световно признатите платформи за търговия MetaTrader 4 и MetaTrader 5, можете да търгувате с над четиридесет валутни двойки на спот форекс пазара, ...
Регистриран: 11/08/16 Посещения: 211 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 19/01/20 Посещения: 200 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БУЛБРОКЪРС ЕАД   На карта 
Булброкърс ЕАД е небанкова финансова институция, основана през 1997 година. Дружеството се регулира от Комисията по финансов надзор (КФН), вписано е в регистъра на финансовите институции в България от Българска Народна Банка (БНБ) и притежава разрешение за предоставяне на услуги от The Financial Conduct Authority (FCA). Член е на Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и се регулира по смисъла на Директиватa за пазарите на финансови инструменти (MiFID).
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 199 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

КАПМАН АД   На карта 
Направления, в които развиваме дейността си: ~ Инвестиционен посредник ~ Консултантска компания ~ Управляващо дружество ~ Консервативен договорен фонд ~ Балансиран договорен фонд ~ Договорен фонд с фокус в акции ~ Дялов фонд, фокусиран в екологични енергийни проекти
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 198 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД   На карта 
Българо-американска кредитна банка АД е пионер в структурирането и продажбата на иновативни финансови инструменти на местния капиталов пазар. Предимството на Българо-американска кредитна банка АД в този сегмент е в богатия опит и традиции, които банката има в областта на дългосрочното кредитиране, недвижимите имоти и капиталовите пазари. През 2001 година, Българо-американска кредитна банка АД структурира и издаде първата емисия ипотечни облигации в България. През 2004 година, банката извърши първата секюритизация на вземания в България през дружеството “Капитал Директ-1” АДСИЦ, която позволи на местни институционални инвеститори да инвестират във вземания от черноморски хотели обезпечени с ипотеки. През 2005 година, Българо-американска кредитна банка АД и Enterprise Realty Group, част от групата на Българо-американски инвестиционен фонд, извършиха първата голяма секюритизация на недвижими имоти с търговско предназначение в България през дружеството И Ар Джи Капитал-1 АДСИЦ – ...
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 197 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД   На карта 
Инвестиционен Посредник „Кепитъл Инвест” ЕАД е учреден като ИП „Метрик” АД през 1999 г., вписан е в търговския регистър на СГС по ф.д. № 2241/1999 г. и притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник по Решение на КФН № 10 – ИП от 27.01.1999 г. През 2009 г. „Инвест Кепитъл” АД придобива 100% от капитала на посредника и впоследствие променя наименованието му на „Кепитъл Инвест” ЕАД.
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 188 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД   На карта 
Акционерно дружество "ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ" е учредено през 1992 г. и до 1997 г. функционира като финансова къща, а от месец юни 1997 г., след получаването на разрешение от ДКЦКФБ и като инвестиционен посредник. Основният капитал на дружеството е в размер на 82 000 лв., а собственият е почти 900 000 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове. Създаването на компанията е инициирано от стремежа на учредителите да отговорят адекватно на пазарните потребности и да предложат на клиентите си качествени услуги в областта на финансовото посредничество, а на последващ етап и в областта на инвестиционното банкиране. Развитието на дружеството през годините се е основавало на подържане на трайни връзки с клиентите, като приоритет е бил стремежът за комплексност на предлаганите продукти и услуги, като изходна позиция при изграждането на трайни и коректни партнъорски взаимоотношения.
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 185 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

КОАКТОРИИ ФИНАНС АД   На карта 
Coactorii Finance AD is a licensed investment intermediary, having a license No RG-03-0234 dated 01.02.2010 issued by the Financial Supervision Commission under Resolution No 40-IB/27.01.2010, for transactions with securities and investment services on the Bulgarian and the foreign markets. Coactorii Finance AD is authorized to perform the following services: » Reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments, including intermediation for transactions in financial instruments; » Provide individual investment advice to a client Regulation & Membership: Coactorii Finance AD is regulated by the Financial Supervision Commission (FSC) Coactorii Finance AD is an administrator of personal data under Certificate 263581 / 14.04.2010 issued by the Commission for Personal Data Protection (CPDP)
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 183 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД   На карта 
24 годишна история и опит на финансовите пазари. Едни от най-стабилните и успешни финансови институции в света носят имената на създателите си, като обещание за прозрачност, почтенност и личен ангажимент към клиента. бул. Вл. Варненчик № 186, ет. 3
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 178 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ББГ СИМЕКС - БЪЛГАРИЯ ООД   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 07/08/16 Посещения: 176 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ДЕЛТАСТОК АД   На карта 
Основан през 1998 г., "Делтасток" АД е водещ инвестиционен посредник, предлагащ онлайн търговия на регионалните и международните финансови пазари. Предметът на дейност на компанията обхваща също брокерски услуги в страната и чужбина, както и търговия за собствена сметка. Делтасток развива успешно дейност и зад граница, предлагайки своите услуги чрез клона си в Букурещ. Стремежът на компанията е да осигури най-добрите условия, технологии и качество на обслужване както за институционални, така и за индивидуални инвеститори. Делтасток е утвърдено име сред финансовите институции в страната, с непрекъснато нарастващо присъствие в сферата на предлагането на инвестиционни услуги в световен мащаб. Като инвестиционен посредник услугите на компанията покриват целия спектър от предмета на дейност, като основно са съсредоточени в предоставяне на услуги чрез платформи за търговия с валута, благородни метали и ДЗР.
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 176 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЕВРО-ФИНАНС АД   На карта 
Евро-Финанс е водещ инвестиционен посредник, лицензиран от КФН и член на Deutsche Börse Group. В своята над 20 годишна история, основен приоритет за компанията е прилагането на най-добрите практики и принципи, както и професионалното отношение към клиента. Евро-Финанс е основан през 1993 година, като бързо се налага като един от водещите инвестиционни посредници в страната. Компанията предлага широка гама от услуги в сферата на капиталовите пазари и корпоративните финанси. Евро-Финанс извършва дейност съгласно Европейското законодателство и е лицензиран и регулиран от Комисията за финансов надзор на Република България. Компанията е първият български инвестиционен посредник, пълноправен член на Deutsche Börse Group – Германия. Евро-Финанс предлага търговия с валути (FOREX), злато, сребро, петрол, акции, индекси и други чрез платформата EF MetaTrader 5. Клиентите имат достъп до международните пазари 24 часа, 5 дни в седмицата посредством последно поколение платформи ...
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 176 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ДИВИ ИНВЕСТ ЕАД   На карта 
Ди Ви Инвест е лицензиран инвестиционен посредник съгласно решения на Комисията за финансов надзор от 2002 г. и 2006 г., специализиран в областта на брокерските услуги, инвестиционното банкиране и корпоративните финанси. Дружеството е член на Българска фондова борса – София и на Централния депозитар. Ди Ви Инвест ЕАД извършва услуги на експертно ниво, съобразно специфичните нужди на клиентите и предлага индивидуални решения в следните основни направления: ~ Корпоративни финанси ~ Управление на финансови активи ~ Търговия с ценни книжа
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 165 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД   На карта 
Адамант Кепитъл Партнърс е лицензиран инвестиционен посредник с основна дейност посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми.
Регистриран: 19/01/20 Посещения: 161 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ   На карта 
NG стартира дейността си в България през 1994г. От откриването си, ING Банк изгражда стабилна клиентска база от корпоративни и институционални клиенти. Банката е била награждавана многократно с международни награди, сред които и най-добра банка за депозиране на средства в Централна и Източна Европа. Неколкократно Банката е избирана и за Най-добра чуждестранна банка в България.
Регистриран: 17/01/20 Посещения: 160 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 72 Брой страници: 3 Текуща страница: 2     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google