Ресурсбук Администрация
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 80
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Администрация 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
 Събития, обяви 
Общини 
Държавни органи 
Посолства 

  Фирми фаворити от раздел Администрация  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Държавно управление Република България   На карта 
България е парламентарна република, която се придържа към Конституцията на Република България, приета от Великото народно събрание през юли 1991 г. Конституцията на Република България е върховният закон на страната и никой друг закон не може да го оспорва. Народното събрание е еднокамарен парламент. Състои се от 240 членове, наречени народни представители, които се избират от народа на всеки четири години. Народното събрание е законодателен орган, който се ръководи от председател и четирима заместник-председатели. Министерски Съвет е изпълнителният държавен орган, който ръководи вътрешната и външната политика на страната. Мандатът му е 4 години. Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Със закон могат да се създават и специализирани съдилища. Президентът се избира пряко от избирателите за срок от 5 години и може да бъде преизбран само за още един мандат. Президентът ...
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1655 Гласували: 1 Оценка: 6.00     Запомни в моя колекция  

Общините в България   На карта 
Индекс на общините в България по области.
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 2374 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Национална здравноосигурителна каса   На карта 
Националната здравноосигурителна каса e юридическо лице със седалище София и с предмет на дейност — осъществяване на задължителното здравно осигуряване. Дейността ѝ е регламентирана със Закона за здравното осигуряване. НЗОК работи с над 400 болници, от които 88 са частни, а останалите — държавни и общински.
Регистриран: 31/07/23 Посещения: 73 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Сметна палата   На карта 
Мисията на Сметната палата е да контролира изпълнението на бюджета и управлението на други публични средства и дейности, като осъществява ефективна, ефикасна и икономична одитна дейност, за да спомогне за подобряване на управлението и отчетността на публичните ресурси. Сметната палата, чрез непрекъснато подобряване на качеството на одитната дейност и развитие на професионалната компетентност, е независим гарант за доброто управление и отчетността в публичния сектор. Сметната палата извършва четири вида одити - финансови одити, одити за съответствие, одити на изпълнението и специфични одити, във всички области на обществения живот.
Регистриран: 27/06/23 Посещения: 98 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Правителство на Николай Денков   На карта 
Николай Денков - ротационен министър-председател за първите 9 месеца; Мария Габриел - вицепремиер и министър на външните работи; Асен Василев - министър на финансите; Калин Стоянов - министър на вътрешните работи; Тодор Тагарев - министър на отбраната; Юлиан Попов - министър на околната среда и водите; Румен Радев /зам.-председател на АИКБ/ - министър на енергетиката; Андрей Цеков - министър на регионалното развитие и благоустройството; Кирил Вътев - министър на земеделието и храните; Проф. Галин Цоков - министър на образованието и науката; Кръстю Кръстев - министър на културата; Богдан Богданов - министър на икономиката и индустрията; Милена Стойчева - министър на иновациите и растежа; Иванка Шалапатова - министър на труда и социалната политика; Атанас Славов - министър на правосъдието; Георги Гвоздейков - министър на транспорта и съобщенията; Проф. Христо Хинков - министър на здравеопазването; Зарица Динкова - министър на туризма; Александър Йоловски - министър на ...
Регистриран: 06/06/23 Посещения: 244 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Европейски съюз   На карта 
Европейският съюз (съкратено ЕС, Евросъюз) е политически и икономически съюз между 27 европейски държави. Той е резултат от процес на доброволна политическа и икономическа интеграция между национални държави в Европа, които делегират упражняването на определени изпълнителни, законодателни и юридически правомощия на наднационални институции. ЕС е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. Неговият статус е регламентиран в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз, в сила от 1 декември 2009 г. През 2012 г. на ЕС е присъдена Нобелова награда за мир, за продължаващия над шест десетилетия принос за напредъка на мира и съгласието, демокрацията и правата на човека в Европа. Държавите членки са му предоставили голям кръг от правомощия, включително в областта на външните работи и политиката на сигурност. В изчерпателно изброени в ДЕС области ...
Регистриран: 08/08/22 Посещения: 557 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Служебно правителство Гълъб Донев   На карта 
Президентът насрочи парламентарни избори за 2 октомври 2022 г. и назначи служебно правителство. На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България президентът Румен Радев подписа указ за разпускане на 2 август 2022 г. на 47-ото Народно събрание, съобщиха от прессекретариата на президента. Държавният глава насрочва избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. С друг свой указ президентът Румен Радев назначава служебно правителство от 2 август 2022 г. Държавният глава ще представи задачите и приоритетите на служебното правителство на церемония в Гербовата зала в президентската институция от 12:00 часа на 2 август. *** Единствената промяна в новото служебно правителство на Гълъб Донев е в Министерството на културата. След три мандата на министерския пост Велислав Минеков се оттегля, а мястото му заема диригентът Найден Тодоров. Решението на президента Радев вече е подпечатано с указ, като кабинетът ще встъпи в длъжност в петък (03.02.2023 г.).
Регистриран: 03/02/23 Посещения: 310 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Омбудсман   На карта 
Омбудсманът е независимо длъжностно лице, на което са възложени функции да контролира спазването на законните права и интереси на гражданите от страна на органите на изпълнителната власт и длъжностните лица на фирми и институции. Обект на внимание най-вече са хора или групи от хора, които не са силни в обществото или са в уязвима ситуация и трудно биха могли да се защитават сами (напр. деца, пациенти, жертви на насилие). Омбудсманът изпълнява функциите си, като приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи на гражданите и прави проверки по тях.
Регистриран: 05/07/22 Посещения: 187 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Агенция по безопасност на храните (БАБХ)   На карта 
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България, създаден през 2011 г. Основната ѝ функция е да контролира спазването на националните и европейски изисквания за контрол в областта на: - безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките; - ветеринарната медицина и хуманното отношение към животните; - растителната защита и торовете; - фитосанитарния контрол; - контрола на фуражите; - граничния контрол на суровини и продукти от растителен, и животински произход - и други. Адрес: София, бул. "Пенчо Славейков" 15А
Регистриран: 15/05/22 Посещения: 167 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

СЕМ. Съвет за електронни медии   На карта 
Съвет за електронни медии(СЕМ), е независим специализиран орган, който регулира радио- и телевизионната дейност в Република България, като регистрира или издава лицензии за осъществяването на такава дейност и упражнява надзор върху дейността на радио- и телевизионните оператори, излъчващи програми на територията на страната. Официално Съветът за електронни медии (СЕМ) избира генералните директори на обществените медии. Членовете на СЕМ се избират от парламента (трима) и назначават от президента (двама), което също засилва възможностите за политически сметки и намеси.
Регистриран: 14/05/22 Посещения: 1133 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

МВР. Министерство на вътрешните работи   На карта 
Министерство на вътрешните работи (МВР) Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция /16.04.1879 г./ С Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните работи /дела/ в състава на първото българско правителство. Първи български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов. Основните сфери на дейност на министерството са: вътрешни работи и администрация; народно здраве; ветеринарно дело; управление на пощите и телеграфите. Полицейските функции се осъществяват от административно-полицейско отделение при МВР и свързаните с него институции. В началото на ведомството са възложени и неприсъщи за него задачи: ветеринарното дело, което отпада през 1893; управлението на пощите, което свършва през 1882 г.; а през 1885 г. то се освобождава и от обществените дела.
Регистриран: 30/04/22 Посещения: 1075 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Народно събрание. 47-мо   На карта 
Депутати от 47-мо Народно събрание Продължаваме промяната - 67 д. Коалицията ГЕРБ-СДС -59 д. ДПС - 34 д. БСП - 26 д. Има такъв народ - 25 д. Демократична България -16 д. Възраждане - 13 д.
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 166 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Правителство на Кирил Петков   На карта 
Кирил Петков представи кандидатите за министри
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 459 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Служебно правителство Стефан Янев 2   На карта 
Държавен вестник публикува състава на второто служебно правителство, което съставя президентът Румен Радев. То бе представено официално в 9 часа на 16.09.2021.
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 290 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

НАП. Националната агенцията за приходите   На карта 
Националната агенцията за приходите (НАП) e специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания. НАП започва работа на 1 януари 2006 г. и обединява събирането и обслужването на републиканските данъци и задължителните вноски на общественото осигуряване. Дейността ѝ е регламентирана със Закона за Националната агенция за приходите.
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 979 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Служебно правителство Стефан Янев   На карта 
На 11.05.2021 президентът Румен Радев издаде указ за назначаване на служебното правителство.
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 524 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Столична община   На карта 
Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. Столичната община обхваща 38 населени места, от които 4 града (София, Банкя, Бухово и Нови Искър) и 34 села. Столичната община е юридическо лице със своя собственост (публична и частна) и свой бюджет. Органите на управлението на общината – Столичният общински съвет и Кметът – се избират от гражданите на Столична община с мандат от 4 години. Органите на управлението определят и осъществяват своята политика за изграждането и развитието на общината, решават проблеми от местен характер, свързани с икономиката, опазването на околната среда, здравеопазването, социалната, образователната, културната, комунално-битовата дейност, териториалното устройство, разпореждането и управлението на общинската собственост, безопасността на движението и обществения ред и др. Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, специализирани в отделни области. В момента действат 13 постоян ...
Регистриран: 12/04/22 Посещения: 250 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

45-то Народно събрание   На карта 
45-то Народно събрание
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 324 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

НОИ. Национален осигурителен институт   На карта 
Националният осигурителен институт (НОИ) е публична институция, която управлява държавното обществено осигуряване в Република България. НОИ администрира задължителното осигуряване за общо заболяване и майчинство, безработица, трудова злополука и професионално заболяване, инвалидност, старост и смърт. Националният осигурителен институт е компетентната българска институция по прилагане на правилата за координиране на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване по отношение на паричните обезщетения за болест, майчинство и помощите при смърт; паричните обезщетения за безработица; пенсиите за старост, инвалидност и наследствените пенсии. Институтът е създаден през 1995 г. със Закона за фонд “Обществено осигуряване” като правоприемник на Главно управление “Социално осигуряване”. НОИ отчита своята дейност пред Народното събрание на Република България. Висш орган на неговото управление е Надзорният съвет, съставен от представители на дъ ...
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 986 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Община Перник   На карта 
Община Перник е разположена в Югозападна България и е една от съставните общини на област Перник. Общината е разположена в североизточната част на област Перник. Част от нейната територия попада в историко-географската област Краище и в частност в по-малката историко-географска област Граово. С площта си от 484,213 km2 заема 3-то място сред 6-те общините на областта, което съставлява 20,22% от територията на областта. Границите ѝ са следните: - на югозапад – община Радомир; - на запад – община Ковачевци; - на северозапад – община Брезник; - на север – община Божурище, Софийска област; - на североизток – Столична община, област София; - на югоизток – община Самоков, Софийска област.
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 467 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Централната избирателна комисия (ЦИК)   На карта 
Централната избирателна комисия (ЦИК) е основният държавен орган, подготвящ и организиращ провеждането на избори и референдуми в България. Дейността на комисията се урежда със закон. ЦИК може да бъде постоянно действаща или създадена за отделни избори – парламентарни, президентски, местни и др.
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 301 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Посолство на САЩ   На карта 
Мисията на посолството на САЩ е да служи и защитава гражданите на САЩ в България.
Регистриран: 10/08/22 Посещения: 300 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Конституционен съд   На карта 
Конституционният съд на България (КС) е институция, създадена с Конституцията от 1991 г. При първата – Търновската конституция на България, такъв орган не е съществувал никъде в Европа, а при втората и третата (т. нар. „Димитровска конституция“ и „Живкова конституция“) правото да следи съобразяването на законите с конституцията е възложено на самото Народно събрание, приемащо законите. При приемането на Конституцията на Република България, през 1991 г. подобно на конституционния съд в други демократични държави, се предвижда независим орган, който да се изказва по такива въпроси. Първият състав на Конституционния съд на България е избран през септември 1991 г.[1] и взима първите си две решения до края на същата година. Съгласно чл. 149 – 152 от Конституцията неговите функции са следните: На първо място КС дава задължителни тълкувания на Конституцията. Това означава, че при едно такова тълкувание, последното става неделима част от текста на Конституцията ...
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 341 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Президент на Република България   На карта 
Президентът на България е държавният глава на Република България, който е сред органите на държавната власт. Той се подпомага от вицепрезидент. Като институция Президентът на България разполага с редица функции и правомощия, които са регламентирани в Глава четвърта на Конституцията на Република България от 1991 година. Президентът на републиката се избира пряко от избирателите за срок от 5 години. В момента действащ президент е Румен Радев, а негов вицепрезидент е Илияна Йотова. Избор Изборът на президента на Република България е описан в член 93 на конституцията на Република България. Според него президентът се избира пряко от народа за срок от 5 години. Той трябва да е български гражданин по рождение, навършил 40 години и не може да бъде избиран повече от два пъти. Също така президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат народни представители, да изпълняват други държавни, обществени и стопански дейности и да участват в ръководството на политически партии.
Регистриран: 12/04/22 Посещения: 1834 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Народно събрание   На карта 
Народното събрание на Република България е държавният орган, който упражнява законодателната власт в Република България. Избори за Народно събрание Гражданите могат да гласуват за партии, коалиции и независими кандидати. Всеки от тях получава определен брой гласове в абсолютен размер, като преди това са приспаднати недействителните гласове. Всеки абсолютен размер, отнесен към общата сума на действителните гласове, дава тежестта на подкрепата за партията. Въз основа на тези тегла се изчисляват и мандатите. Народното събрание е съставено от парламентарни групи и независими депутати, като парламентарните групи представляват дадена политическа партия, а те от своя страна своите избиратели. Функции и правомощия Народното събрание е единствен законодателен орган на Република България. Събранието се учредява чрез третата глава на българската Конституция от 1991 г. (чл. 62 до чл. 91). В Република България НС е върховен представителен орган на държавната власт, ...
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1127 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Висш съдебен съвет(ВСС)   На карта 
Съгласно Закона за съдебната власт Висшият съдебен съвет е висш административен орган за управление на съдебната власт. ВСС се състои от 25 души - 11 от тях се избират от парламента, 11 - от съдебната власт и 3-ма влизат в съвета по право - председателят на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главният прокурор. ВСС обаче не е орган с правораздавателни функции (той не е например последна инстанция по дела). Той е висш административен, постоянно действащ орган за управление на съдебната система, който я представлява и осигурява нейната независимост. Заседанията на ВСС се председателстват от правосъдния министър. Той обаче не е негов член и не участва в гласуванията. По този начин се спазва принципът за независимост на съдебната власт. ВСС има кадрови функции. Той определя състава на съдебната власт като назначава и определя кадрово движение на съдиите, прокурорите и следователите. ВСС осъществява и организаторски функции - определя броя на съдебн ...
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 876 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Пocтoянни кoмиcии в НС   На карта 
Πapлaмeнтът пoпълни cъcтaвитe нa пocтoяннитe cи ĸoмиcии. Шeфcĸитe пocтoвe бяxa paзпpeдeлeни cлeд дoгoвopĸa мeждy пapлaмeнтapнитe гpyпи. За ГEPБ 13, OΠ - 4, БCΠ - 3, ДΠC - 2 и Boля - 1.
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1270 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Правителство Бойко Борисов 3   На карта 
Народното събрание гласува и одобри новия кабинет с министър-председател Бойко Борисов. Лидерът на ГЕРБ и министрите положиха клетва и от днес поемат властта. За избора на самия Борисов гласуваха 233 депутати - 133 бяха "за", 100 - "против", нямаше въздържали се. Подкрепиха го ГЕРБ, "Обединени патриоти", "Воля" на Веселин Марешки, както и независимият Ангел Исаев, който излезе от парламентарната група на ДПС. Против бяха от БСП и ДПС.
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1037 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Служебно правителство Огнян Герджиков   На карта 
На 27.01 от 10.00 часа на официална церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 президентът Румен Радев представи структурата, състава и приоритетите на служебното правителство.
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 965 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ДНСП   На карта 
ВЕТЕРАНИ НА ДНМ И ДНСП
Регистриран: 17/01/17 Посещения: 1828 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Община Ивайловград – област Хасково   На карта 
Община Ивайловград е разположена на 820 кв. км. в югоизточните Родопи. Благоприятните почвено-климатични условия и древните традиции са факторите, благодарение на които този край се слави с елитното си червено вино – Ивайловградският елексир. Тук ще се насладите на красивата природа и чистия въздух.
Регистриран: 08/04/22 Посещения: 1225 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 80 Брой страници: 3 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google