Ресурсбук Фирми на борсата
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България s   Разширено търсене   a    Добави фирма      Покажи текущата карта    
Брой фирми в категорията: 255
Избрани фирми        Други ресурси:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
Фирми на борсата 
Горно ниво 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Фирми на борсата  
  Символ
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Покажи снимките на фирмите   Покажи фирмите върху картата

Индекс на фирмите от БФБ 
Главен индекс на фирмите от Българска Фондова Борса. За всяка една от фирмите показва в реално време котировките й в Българска Фондова Борса през сайта infostock.bg Рзадели на фирмите от Българска Фондова Борса: ~ Холдингите на Българска фондова борса ~ Индустриални стоки и материали ~ Потребителски и бизнес услуги ~ Потребителски стоки ~ Инвестиционни дружества и договорни фондове ~ Строителство и инфраструктура ~ АДСИЦ фирми на Софийската борса ~ Финансови услуги ~ Здравеопазване ~ Комуникации ~ Туризъм

Регистриран: 07/08/17 Посещения: 1309 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Индустриални стоки и материали 
Кокс, стомана, чугун, феросплави, прокат и изделия от черни метали. Олово, цинк, оловни сплави, цинкови сплави, химически продукти. Екипировка и детайли от алуминиеви сплави. Парни и водогрейни котли, резервоари и съдове под налягане. Производство на тръби от непластифициран поливинилхлорид и съединителни части за тях. Добив на каолинови пясъци, каолин, минерални пълнители, пясъци и нерудни суровини. Каучукови изделия. Ремонт на металообработващи машини и съоръжения. Производство на стоманени тръби. Отливки, резервни части, електронни устройства. Изкуствени химически влакна и коприни. Пашкули, прежди от естествена коприна. Минерални торове, неорганични и органични химически продукти. Строителни конструкции и изделия. Крепежни метални изделия. Стругове за обработка на голямогабаритни детайли. Производство на обработени кожи. Кожени облекла; производство на ръкавици и чанти от кожа. Бутала, бутални болтове, бутални пръстени и алуминиеви отливки, възстановяв ...

Регистриран: 12/07/17 Посещения: 914 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Фирми за потребителски и бизнес услуги 
Производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, рекламни, информационни, програмни услуги. Информационна комуникационна техника и технологии, офисавтоматизация и оборудване, прибори и резервни части. Планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, търговия със софтуерни и хардуерни продукти, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите. Доставчик на интернет услуги, пренос на данни, виртуални частни мрежи и комплексни информационни решения. Медийни системи, информационни носители и устройства за тяхното разчитане. Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, преработка на суров нефт до крайни продукти на пазара. Енергийни проекти, във връзка с производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, обекти на енергетиката. Пласментн ...

Регистриран: 14/07/17 Посещения: 669 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Еуротерра България АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване и управление на недвижимо имущество, предоставяне на брокерски и консултантски услуги в областта на търговията с недвижими имоти, предоставяне на услуги и инвестиции в областта на строителството, както и всякакви други услуги, свързани с управлението и техническата поддръжка на недвижимо имущество, внос и износ, търговия, търговско представителство на фирми. Борсов код: 4EJ / TERRA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100013058 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 131104838 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 4 550 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 02/09/16 Посещения: 127 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Естер Инвестмънт АД /в ликвидация/ 
Предмет на дейност на фирмата: Изкупуване, преработка и реализация на мляко и млечни продукти; внос и износ на млечни продукти, резервни части, машини и съоръжения, транспортна дейност и изграждане на бази за отдих и почивка. Борсов код: 5ES / SERTR Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11SETRAT17 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 110012258 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 63 051 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: кв. "Индустриален" №1

Регистриран: 02/09/16 Посещения: 203 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Енергоремонт Бобов дол АД 
Предмет на дейност на фирмата: Основни и аварийни ремонти на електроцентрали и свързаните с тях строително-монтажни работи, производство на резервни части и оборудване и ремонт на ж.п. транспорт. Борсов код: 6EB / ENRB Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100038022 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 819380859 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 98 868 Номинал на 1 акция 24.00

Регистриран: 02/09/16 Посещения: 170 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Енергони АД 
Предмет на дейност на фирмата: Проучване и разработване на енергийни проекти, във връзка с производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, проучване, проектиране и консултации във връзка с изграждането на обекти на енергетиката, както и всякаква друга дейност незабранена от закона. Борсов код: 2EL / 2EL Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100077087 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 200124320 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 547 563 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 02/09/16 Посещения: 168 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Елхим Искра АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина; проекто-конструкторска и внедрителска дейност в областта на електрохимически източници на ток, проектиране и производство на инструментална екипировка. Борсов код: 52E / ELHIM Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11ELPABT16 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 112013939 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 25 108 410 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 02/09/16 Посещения: 139 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Елма АД /в несъстоятелност/ 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на еднофазни и трифазни асинхронни електродвигатели с общо предназначение, еднофазни асинхронни двускоростни двигатели за перални машини, високомоментни задвижвания, в т.ч. високомоментни постояннотокови двигатели, агрегат-генератори за еднофазна електроенергия за битови нужди, стоки за широко потребление и търговия в страната и чужбина. Борсов код: 56E / ELMA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ELTRAT14 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 820174009 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 999 680 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Академик Ангел Балевски 1

Регистриран: 07/07/17 Посещения: 224 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Електрометал АД 
Предмет на дейност на фирмата: Проектиране и производство на метални конструкции, модулни търговски обекти, кранови компоненти, нестандартно оборудване и други основна сфера на дейност в машиностроителната и металообработваща промишленост. Борсов код: 51E / ELMET Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ELPAAT17 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 822105225 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 32 307 Номинал на 1 акция 2.00

Регистриран: 02/09/16 Посещения: 168 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Екотаб АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на дървесинна маса, картони, амбалаж; изделия от хартии и картони; резервни части; топлоенергия. Борсов код: 3ZK / ZKMO Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ZKKOAT12 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 109012193 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 243 237 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. "Жельо Демиревски" №1

Регистриран: 02/09/16 Посещения: 126 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Екоинвест Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финасиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. Борсов код: 6EC / HEKO Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100022984 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 106043385 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 289 249 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 31/08/16 Посещения: 93 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Екип-98 Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финасиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. Борсов код: 5EK / HEKI Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100007985 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 121659873 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 180 006 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 31/08/16 Посещения: 56 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Еврохолд България АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва. Борсов код: 4EH / EUBG Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100114062 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 175187337 Принадлежност към индекс: BG TR30, BGBX 40, Общ брой акции 127 345 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 31/08/16 Посещения: 61 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ЕМКА АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на емайлирани бобинажнии, профилни и изолирани кабели и проводници 797. Борсов код: 57E / EMKA Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11EMSEAT19 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 107001173 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 21 505 776 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 05/07/17 Посещения: 223 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ЕЛПО АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на електропорцеланови изделия, извършване на външна и вътрешна търговия. Борсов код: 4EZ / ELPO Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ELNIAT11 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 123028013 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 218 762 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Освобождение № 2

Регистриран: 31/08/16 Посещения: 100 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Дъб АД /в ликвидация/ 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на мебели. Борсов код: 4DB / DAB Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11DUVRAT10 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 816089556 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 44 130 Номинал на 1 акция 1.40

Регистриран: 30/08/16 Посещения: 119 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Дупница-БТ АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и обработка на тютюн. Борсов код: 4DA / DUPBT Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11DUDUBT16 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 819364036 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 536 562 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. "Яхинско шосе" №1

Регистриран: 30/08/16 Посещения: 115 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Дружба стъкларски заводи АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия в страната и чужбина с амбалажно стъкло и изделия от домакинска стъклария, извършване на вътрешно и външнотърговска дейност. Борсов код: 4DR / DRUPL Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11DRPLAT19 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 825269233 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 53 516 496 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Георги Бенев №15

Регистриран: 30/08/16 Посещения: 184 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Дружба АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на бутала, бутални болтове, бутални пръстени и алуминиеви отливки, възстановяване, ремонт и търговия с резервни части за леки и товарни автомобили, трактори, кари, строителни и пътни машини, внос и износ на машини и съоръжения, метали и материали, реекспорт, сдружаване и дялово участие с фирми от страната и чужбина, инвестиции, транспортна дейност, търговско представителство. Борсов код: 4DU / DRURA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11DRRAAT10 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 826009402 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 204 895 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 30/08/16 Посещения: 187 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Доверие Обединен Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества-юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва. Борсов код: 5DOV / DOVUHL Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100038980 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 121575489 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 18 736 099 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул.”Лъчезар Станчев” № 5

Регистриран: 30/08/16 Посещения: 78 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Добруджа холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; осъществяване по надлежния законов ред на производството и търговията на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова възбрана, при спазване на специалния нормативен ред за тяхното извършване; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина. Борсов код: 4D9 / DOBHL Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100016986 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 124087299 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 296 320 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 30/08/16 Посещения: 109 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Добротица-БСК АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия със строително-керамични изделия, пласмент и търговия , внос, износ, маркетинг в страната и чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Борсов код: 4DO / DOBRO Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11DODOVT18 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 124015652 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 44 477 Номинал на 1 акция 2.00

Регистриран: 30/08/16 Посещения: 183 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Дир.БГ АД 
Предмет на дейност на фирмата: Проучвания изследвания и експлоатация на системи и мрежи за пренос на данни, интернет услуги, доставка на информация, интернет каталози и др. Борсов код: 6DI / 6DI Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100020111 Сектор: Потребителски услуги БУЛСТАТ: 130243596 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 4 614 813 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Данаил Дечев № 7

Регистриран: 30/08/16 Посещения: 49 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Диамант АД/в несъстоятелност/ 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на плоско, армирано, орнаментно стъкло, водно стъкло, домакински порцелан. Борсов код: 4DI / DIAM Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11DIRAAT11 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 826064320 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 133 784 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 30/08/16 Посещения: 162 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Джерман-София АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на брашна, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, транспортна и търговска дейност в страната и чужбина. Борсов код: 4DZ / DJERM Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11DJDUAT12 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 109016658 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 77 858 Номинал на 1 акция 7.00 Адрес ул. Аракчийски мост №3

Регистриран: 30/08/16 Посещения: 118 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Деспред АД 
Предмет на дейност на фирмата: Международна и вътрешна транспортна, спедиционна и посредническа дейност, складова и ремонтна дейност. Борсов код: 4DP / DSPED Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11DESOBT17 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 121018593 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 928 262 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 30/08/16 Посещения: 133 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Декотекс АД 
Предмет на дейност на фирмата: Текстилна и трикотажна промишленост, производство и търговия в страната и чужбина на вълнени и тип вълнени прежди и изделия от тях, килими и килимени изделия, подови покрития. Борсов код: 4DE / DEKOT Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11DESLAT11 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 829053852 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 15 041 610 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 12/07/17 Посещения: 166 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Гарант Инвест Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизация по реда на гл.8 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия срещу инвестиционни бонове; управление и продайба на тези акции; инвестиране в ценни книжа на други емитенти. Борсов код: 5G2 / HGI Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100003984 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 109050571 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 249 278 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: кв. Герена 1

Регистриран: 29/08/16 Посещения: 105 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Гамакабел АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия на изолирани проводници, инженерингова дейност. Борсов код: 4GA / GAMA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11GASMAT11 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 830198492 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 200 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 13/07/17 Посещения: 190 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Вратица АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на прежди памучен тип, сурови тъкани, готови тъкани, шевни изделия. Борсов код: 4VR / VRAT Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11VRVRAT13 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 816089503 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 376 630 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. "Индустриална" № 7

Регистриран: 29/08/16 Посещения: 91 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Витапрот Славяново АД 
Предмет на дейност на фирмата: Отдаване под наем на движими и недвижими вещи, изкупуване, съхранение, преработка на селскостопанска продукция, производство на комбинирани и други фуражи, извършване на селскостопански, транспортни и други услуги. Борсов код: 4VS / VITAP Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11VISLBT14 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 114064252 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 500 598 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: гр.Сливен, ул.”Цар Симеон”, №49

Регистриран: 29/08/16 Посещения: 78 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Випом АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплектни обекти. Борсов код: 4VI / VIPOM Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11VIVIAT15 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 815123244 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 299 120 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 05/07/17 Посещения: 126 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 Сумарен ред
Навигация       Добави фирма         Карта  
Брой намерени фирми: 255 Брой страници: 9 Текуща страница: 7        Други:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google