Ресурсбук Фирми на борсата
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България s   Разширено търсене   a    Добави фирма      Покажи текущата карта    
Брой фирми в категорията: 255
       Други ресурси:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
& Фирми на борсата 
Горно ниво 
&  Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Фирми на борсата  
  Символ
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Покажи снимките на фирмите   Покажи фирмите върху картата
& Индекс на фирмите от БФБ 
Главен индекс на фирмите от Българска Фондова Борса. За всяка една от фирмите показва в реално време котировките й в Българска Фондова Борса през сайта infostock.bg Рзадели на фирмите от Българска Фондова Борса: ~ Холдингите на Българска фондова борса ~ Индустриални стоки и материали ~ Потребителски и бизнес услуги ~ Потребителски стоки ~ Инвестиционни дружества и договорни фондове ~ Строителство и инфраструктура ~ АДСИЦ фирми на Софийската борса ~ Финансови услуги ~ Здравеопазване ~ Комуникации ~ Туризъм

Регистриран: 07/08/17 Посещения: 1202 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Индустриални стоки и материали 
Кокс, стомана, чугун, феросплави, прокат и изделия от черни метали. Олово, цинк, оловни сплави, цинкови сплави, химически продукти. Екипировка и детайли от алуминиеви сплави. Парни и водогрейни котли, резервоари и съдове под налягане. Производство на тръби от непластифициран поливинилхлорид и съединителни части за тях. Добив на каолинови пясъци, каолин, минерални пълнители, пясъци и нерудни суровини. Каучукови изделия. Ремонт на металообработващи машини и съоръжения. Производство на стоманени тръби. Отливки, резервни части, електронни устройства. Изкуствени химически влакна и коприни. Пашкули, прежди от естествена коприна. Минерални торове, неорганични и органични химически продукти. Строителни конструкции и изделия. Крепежни метални изделия. Стругове за обработка на голямогабаритни детайли. Производство на обработени кожи. Кожени облекла; производство на ръкавици и чанти от кожа. Бутала, бутални болтове, бутални пръстени и алуминиеви отливки, възстановяв ...

Регистриран: 12/07/17 Посещения: 855 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Фирми за потребителски и бизнес услуги 
Производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, рекламни, информационни, програмни услуги. Информационна комуникационна техника и технологии, офисавтоматизация и оборудване, прибори и резервни части. Планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, търговия със софтуерни и хардуерни продукти, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите. Доставчик на интернет услуги, пренос на данни, виртуални частни мрежи и комплексни информационни решения. Медийни системи, информационни носители и устройства за тяхното разчитане. Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, преработка на суров нефт до крайни продукти на пазара. Енергийни проекти, във връзка с производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, обекти на енергетиката. Пласментн ...

Регистриран: 14/07/17 Посещения: 626 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Алфа България АД 
Предмет на дейност на фирмата: Покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, сктроеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им,търговско представителство ипосредничество, лизинг, както ивсякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на РБългария. Борсов код: VZW / VZW Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100038097 Сектор: Потребителски услуги БУЛСТАТ: 200845765 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 181 160 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 23/08/16 Посещения: 175 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Адвертайзинг Продиджи АД-София 
Предмет на дейност на фирмата: Рекламна, информационна, маркетингова и издателска дейност, изготвяне на рекламни, медийни и маркетингови стратегии и реализацията им, организиране и рекламно обслужване на събития и промоции и др. Борсов код: AR1 / AR1 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100006086 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 175418705 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 720 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 23/08/16 Посещения: 145 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Адванс Екуити Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на други дружества, в които дружеството участва. Борсов код: 6A8 / ADVEQ Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100033064 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 175028954 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 35 945 592 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 23/08/16 Посещения: 106 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Асенова крепост АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия с полимерни опаковки и материали. Борсов код: 6AN / ASKRE Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11ASASBT10 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115012041 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 546 011 Номинал на 1 акция 3.00

Регистриран: 22/08/16 Посещения: 173 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Артанес Майнинг Груп АД-София 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: ATZ / ATZ Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100005112 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 201539846 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 000 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 22/08/16 Посещения: 116 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Албена Инвест Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на ценни книжа. Борсов код: 5ALB / ALBHL Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100046983 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 124044376 Принадлежност към индекс: BGBX 40, Общ брой акции 5 500 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 22/08/16 Посещения: 131 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Алкомет АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на алуминии и алуминиеви продукти. Борсов код: 6AM / ALUM Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11ALSUAT14 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 837066358 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 17 952 959 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 22/08/16 Посещения: 118 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Холдинг Център АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба ня участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружества, в които холдинга участва; извършване на собствена производствена или търговска дейност. Борсов код: 6C8 / HCEN Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100080982 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 123103315 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 159 758 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 22/08/16 Посещения: 98 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Формопласт АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина. Борсов код: 4F8 / FORM Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11FOKAAT18 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 000220548 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 3 798 905 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Промишлена зона юг

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 216 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Сила Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в бългаски и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва. Борсов код: 6S5 / HSI Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100027983 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 112100237 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 20 000 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 111 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Химснаб България АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на градивни инструменти; пластмасови изделия ; търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност, както и други дейности, които не са забранени от закона. Борсов код: 58E / EMPI Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11EMTOAT16 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115051489 Принадлежност към индекс: BG TR30, Общ брой акции 2 494 631 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. "Цар Калоян" №116

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 62 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Проучване и добив на нефт и газ АД 
Предмет на дейност на фирмата: Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, преработка на суров нефт до крайни продукти на пазара. Борсов код: 4O1 / GAZ Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100019022 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 824033568 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 12 228 062 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 57 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Синтетика АД 
Предмет на дейност на фирмата: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона. Борсов код: EHN / EHN Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100008132 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 201188219 Принадлежност към индекс: BG TR30, Общ брой акции 3 000 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 69 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Холдинг Варна АД 
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използавне на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва, производство на стоки и улслуги; осъществяване на търговска, посредническа дейност. Общ брой акции 5 235 900 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 44 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
& Химимпорт АД 
Внос, износ и реекспорт на нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и други стоки; комисионна, спедиторска и складова дейност; търговско посредничество и представителство; придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестванни дружества; финансиране на дружества, в които дружеството участва; туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност. Общ брой акции 239 646 267 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 27 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 Сумарен ред
Навигация       Добави фирма         Карта  
Брой намерени фирми: 255 Брой страници: 9 Текуща страница: 9        Други:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google