Ресурсбук Фирми на борсата
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България s   Разширено търсене   a    Добави фирма      Покажи текущата карта    
Брой фирми в категорията: 255
Избрани фирми        Други ресурси:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
Фирми на борсата 
Горно ниво 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Фирми на борсата  
  Символ
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Покажи снимките на фирмите   Покажи фирмите върху картата

Индекс на фирмите от БФБ 
Главен индекс на фирмите от Българска Фондова Борса. За всяка една от фирмите показва в реално време котировките й в Българска Фондова Борса през сайта infostock.bg Рзадели на фирмите от Българска Фондова Борса: ~ Холдингите на Българска фондова борса ~ Индустриални стоки и материали ~ Потребителски и бизнес услуги ~ Потребителски стоки ~ Инвестиционни дружества и договорни фондове ~ Строителство и инфраструктура ~ АДСИЦ фирми на Софийската борса ~ Финансови услуги ~ Здравеопазване ~ Комуникации ~ Туризъм

Регистриран: 07/08/17 Посещения: 1257 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Индустриални стоки и материали 
Кокс, стомана, чугун, феросплави, прокат и изделия от черни метали. Олово, цинк, оловни сплави, цинкови сплави, химически продукти. Екипировка и детайли от алуминиеви сплави. Парни и водогрейни котли, резервоари и съдове под налягане. Производство на тръби от непластифициран поливинилхлорид и съединителни части за тях. Добив на каолинови пясъци, каолин, минерални пълнители, пясъци и нерудни суровини. Каучукови изделия. Ремонт на металообработващи машини и съоръжения. Производство на стоманени тръби. Отливки, резервни части, електронни устройства. Изкуствени химически влакна и коприни. Пашкули, прежди от естествена коприна. Минерални торове, неорганични и органични химически продукти. Строителни конструкции и изделия. Крепежни метални изделия. Стругове за обработка на голямогабаритни детайли. Производство на обработени кожи. Кожени облекла; производство на ръкавици и чанти от кожа. Бутала, бутални болтове, бутални пръстени и алуминиеви отливки, възстановяв ...

Регистриран: 12/07/17 Посещения: 894 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Фирми за потребителски и бизнес услуги 
Производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, рекламни, информационни, програмни услуги. Информационна комуникационна техника и технологии, офисавтоматизация и оборудване, прибори и резервни части. Планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, търговия със софтуерни и хардуерни продукти, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите. Доставчик на интернет услуги, пренос на данни, виртуални частни мрежи и комплексни информационни решения. Медийни системи, информационни носители и устройства за тяхното разчитане. Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, преработка на суров нефт до крайни продукти на пазара. Енергийни проекти, във връзка с производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, обекти на енергетиката. Пласментн ...

Регистриран: 14/07/17 Посещения: 650 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Алфа България АД 
Предмет на дейност на фирмата: Покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, сктроеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им,търговско представителство ипосредничество, лизинг, както ивсякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на РБългария. Борсов код: VZW / VZW Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100038097 Сектор: Потребителски услуги БУЛСТАТ: 200845765 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 181 160 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 23/08/16 Посещения: 180 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Адвертайзинг Продиджи АД-София 
Предмет на дейност на фирмата: Рекламна, информационна, маркетингова и издателска дейност, изготвяне на рекламни, медийни и маркетингови стратегии и реализацията им, организиране и рекламно обслужване на събития и промоции и др. Борсов код: AR1 / AR1 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100006086 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 175418705 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 720 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 23/08/16 Посещения: 148 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Адванс Екуити Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на други дружества, в които дружеството участва. Борсов код: 6A8 / ADVEQ Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100033064 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 175028954 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 35 945 592 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 23/08/16 Посещения: 110 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Асенова крепост АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия с полимерни опаковки и материали. Борсов код: 6AN / ASKRE Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11ASASBT10 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115012041 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 546 011 Номинал на 1 акция 3.00

Регистриран: 22/08/16 Посещения: 177 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Артанес Майнинг Груп АД-София 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: ATZ / ATZ Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100005112 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 201539846 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 000 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 22/08/16 Посещения: 125 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Албена Инвест Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на ценни книжа. Борсов код: 5ALB / ALBHL Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100046983 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 124044376 Принадлежност към индекс: BGBX 40, Общ брой акции 5 500 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 22/08/16 Посещения: 141 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Алкомет АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на алуминии и алуминиеви продукти. Борсов код: 6AM / ALUM Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11ALSUAT14 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 837066358 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 17 952 959 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 22/08/16 Посещения: 123 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Холдинг Център АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба ня участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружества, в които холдинга участва; извършване на собствена производствена или търговска дейност. Борсов код: 6C8 / HCEN Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100080982 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 123103315 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 159 758 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 22/08/16 Посещения: 98 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Формопласт АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина. Борсов код: 4F8 / FORM Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11FOKAAT18 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 000220548 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 3 798 905 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Промишлена зона юг

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 224 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Сила Холдинг АД 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в бългаски и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва. Борсов код: 6S5 / HSI Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100027983 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 112100237 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 20 000 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 114 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Химснаб България АД 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на градивни инструменти; пластмасови изделия ; търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност, както и други дейности, които не са забранени от закона. Борсов код: 58E / EMPI Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11EMTOAT16 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115051489 Принадлежност към индекс: BG TR30, Общ брой акции 2 494 631 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. "Цар Калоян" №116

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 66 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Проучване и добив на нефт и газ АД 
Предмет на дейност на фирмата: Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, преработка на суров нефт до крайни продукти на пазара. Борсов код: 4O1 / GAZ Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100019022 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 824033568 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 12 228 062 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 57 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Синтетика АД 
Предмет на дейност на фирмата: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона. Борсов код: EHN / EHN Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100008132 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 201188219 Принадлежност към индекс: BG TR30, Общ брой акции 3 000 000 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 71 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Холдинг Варна АД 
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използавне на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва, производство на стоки и улслуги; осъществяване на търговска, посредническа дейност. Общ брой акции 5 235 900 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 44 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Химимпорт АД 
Внос, износ и реекспорт на нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и други стоки; комисионна, спедиторска и складова дейност; търговско посредничество и представителство; придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестванни дружества; финансиране на дружества, в които дружеството участва; туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност. Общ брой акции 239 646 267 Номинал на 1 акция 1.00

Регистриран: 19/08/16 Посещения: 28 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 Сумарен ред
Навигация       Добави фирма         Карта  
Брой намерени фирми: 255 Брой страници: 9 Текуща страница: 9        Други:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google