Ресурсбук Банки,Застраховане
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 124
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Банки,Застраховане 
Горно ниво 
 Фирми 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Банки,Застраховане  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Банките в България   На карта 
ИНДЕКС НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ БАНКИ И КЛОНОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Банки, лицензирани в Република България - 24 II. Клонове на чуждестранни банки в Република България - 6 Общо: - 30 Банките извършват банкови и финансови услуги и предоставят продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 24/04/20 Посещения: 1450 Гласували: 2 Оценка: 5.50     Запомни в моя колекция  

Застрахователни компании   На карта 
Застраховането е дейност, при която застрахователни компании набират средства (застрахователни премии) от физически и юридически лица и се задължват да осигурят застрахователно покритие (застрахователни суми) през периода на застраховката, като при настъпване на определен риск (застрахователно събитие), изплащат обезщетение. Застраховането е банкоподобна организация, която набира финанси с цел натрупване и с изтичане на срока на договора или при настъпване на застрахователно събитие изплащане на сума в предварително определен размер. Като цяло застраховането е организирано с цел обезщетяване на физическо или юридическо лице при настъпване на събитие със степен на неопределеност и незнание от страна на лицето. Застрахователните договори са формални полици. Към момента на сключването на застрахователните договори страните не знаят точния обем на задълженията, които ще възникнат за тях. Застраховането може да бъде задължително и доброволно. Задължителни застраховки са Граж ...
Регистриран: 28/12/18 Посещения: 835 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Застрахователни брокери в България   На карта 
Роля на брокера ~ Юридическо лице, което представлява клиента в отношенията му със застрахователните компании; ~ Защитава интересите на своя клиент, а не на застрахователната компания; ~ Намира креативните решения и изработва алтернативни програми за протекция; ~ Развива, препоръчва и договаря изгодни застрахователни покрития; ~ Дава възможност за достъп до световни застрахователени компании; ~ Спазва пълна конфиденциалност, относно предоставената му като брокер информация; ~ Портфейл от всички видове животозастрахователни и имуществени продукти; ~ Високи професионални и етични стандарти в работата и отношенията към клиентите; ~ Качествено ниво на реализираните застрахователни програми и предоставени услуги;

Най-разпространените митове за брокерите

Трябва да платим на застрахователния брокер за услугата Истината: Застрахователните брокери вземат възнаграждение от застрахователните компании, а не от клиентит ...

Регистриран: 24/04/20 Посещения: 518 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Корект Консултинг Груп   На карта 
Корект Консултинг Груп е консултантска фирма в областта на интегрирани финансови и управленски услуги, управлението на проекти, инвестиционното финансиране и маркетинга. Компанията ни осъществява проекти за планиране, управление и обучение на национални и международни органи, финансови агенции, както и на частната индустрия.
Регистриран: 18/01/21 Посещения: 33 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

SmartIns.bg   На карта 
SmartIns.bg е платформа за онлайн застраховане включваща автокаско, застраховка имущество и гражданска отговорност, които се предлагат на страхотни цени.
Регистриран: 29/04/20 Посещения: 169 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Zastrahovan.eu   На карта 
Застрахован.еу е адвокатска кантора, която предлага правни услуги в сферата на дела и обезщетения срещу застрахователи. Адвокат Деян Николов разполага с богат практически опит в областта на делата срещу застрахователи и защитата на правата на потребителя.
Регистриран: 28/01/20 Посещения: 197 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Брокер Инс   На карта 
Член на Асоциация на застахователните брокери в България
Регистриран: 04/04/18 Посещения: 349 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЕС ДИ АЙ Застрахователен Брокер   На карта 
SDI е първият застрахователен брокер, създал верига от офиси за застрахователни и финансови услуги на територията на Република България. Компанията е основана в началото на 2004 г. от екип с дългогодишен професионален опит в областта на застраховането. SDI е съучредител и член на Българската Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ). Ние вярваме, че добрият брокер трябва да е близо до своите клиенти като им предоставя възможност да избират най-добрите продукти, предлагани от водещите застрахователни компании. За тази цел ние продължаваме да развиваме нашата верига, която към момента наброява над 170 офиса в 31 града на България, в които работят отлично подготвени специалисти. SDI осигурява на своите клиенти компетентна правна помощ при настъпване на щета с цел получаване на справедливо застрахователно обезщетение.
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 370 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Ай енд Джи (I&G) Иншурънс Брокерс   На карта 
Ай енд Джи Иншурънс Брокерс e международен застрахователен и презастрахователен брокер, член на групата ASIGEST HOLDING. Oснована през 1994г., компанията има забележително присъствие на българския застрахователен пазар. Заема лидерска позиция сред застрахователните брокери, като пласира годишно над 75 млн. лева премии и обслужва над 270 000 застрахователни полици. I&G Брокерс предлага обслужване на клиентите си в цялата страна чрез повече от 170 офиса. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: ~ Застрахователни продукти от Общото застраховане, Животозастраховане и здравно застраховане; ~ Задълбочено познание на местния застрахователен пазар и международните практики; ~ Натрупан опит и професионален екип; ~ Компетентна помощ при настъпване на щета с цел получаване на справедливо обезщетение; ~ Богат и разнообразен портфейл от индивидуални и корпоративни клиенти; ~ Бизнес модел изцяло фокусиран върху специфичните нужди на всеки клиент; ~ Внедрена система за управление на ...
Регистриран: 20/12/18 Посещения: 473 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Застрахователни брокери в Южна България   На карта 
Застрахователни брокери в Северна България членове на Асоциация на застрахователните брокери в България.
Регистриран: 03/04/18 Посещения: 285 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Застрахователни брокери-Северна България   На карта 
Застрахователни брокери в Северна България членове на Асоциация на застрахователните брокери в България.
Регистриран: 03/04/18 Посещения: 281 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Застрахователни брокери в София   На карта 
Застрахователни брокери в София членове на Асоциация на застрахователните брокери в България.
Регистриран: 03/04/18 Посещения: 511 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Застрахователни брокери във Варна   На карта 
Застрахователни брокери във Варна и областта членове на Асоциация на застрахователните брокери в България.
Регистриран: 03/04/18 Посещения: 279 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Застрахователни брокери в Пловдив   На карта 
Застрахователни брокери в Пловдив и областта членове на Асоциация на застрахователните брокери в България.
Регистриран: 03/04/18 Посещения: 462 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Кварта ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 03/04/18 Посещения: 263 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Форуком Брокер ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 03/04/18 Посещения: 420 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Лаки Брокерс ЕООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 03/04/18 Посещения: 328 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Брокерс Консулт ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 03/04/18 Посещения: 244 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Холи Инс БГ ЕООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България София, кв. Южен парк бл. 28, вх. А, ет. 1
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 348 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Хермес Консултинг ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 03/04/18 Посещения: 304 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Токуда Брокер ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 03/04/18 Посещения: 335 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Съгласие Инс Брокер ЕООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България.
Регистриран: 28/12/18 Посещения: 350 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Рила Брокер ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 28/12/18 Посещения: 338 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Райфайзен застрахователен брокер ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България e-mail: gergina.shumanova@insurance.raiffeisen.bg
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 354 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Р и С Консултинг 04 ЕООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери
Регистриран: 28/12/18 Посещения: 394 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Приват инженеринг ЕООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 28/12/18 Посещения: 327 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Пиреос Застрахователен брокер ЕООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 1784 г.София,ул.Михаил Тенев №12 ет.5
Регистриран: 28/12/18 Посещения: 391 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Нетинс Иншурънс Брокерс ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 28/12/18 Посещения: 448 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ММ Застрахователен брокер ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 346 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Макс Брокер ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 285 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Лайф Брокер ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 317 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 124 Брой страници: 5 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google