Ресурсбук Банки,Застраховане
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България s   Разширено търсене   a    Добави фирма      Покажи текущата карта    
  Категории Брой намерени фирми: 46    
G Банки,Застраховане 
Горно ниво 
G  Фирми 
G  Сайтове 
G  Лица 
G  Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Банки,Застраховане  
  Символ
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Покажи снимките на фирмите   Покажи фирмите върху картата
G Банките в България 
ИНДЕКС НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ БАНКИ И КЛОНОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Банки, лицензирани в Република България - 24 II. Клонове на чуждестранни банки в Република България - 6 Общо: - 30 Банките извършват банкови и финансови услуги и предоставят продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки.

Регистриран: 02/08/17 Посещения: 927 Гласували: 1 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G УниКредит Булбанк АД 
Банка УниКредит Булбанк - потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки.

Регистриран: 25/05/17 Посещения: 4193 Гласували: 2 Оценка: 6.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G ЕЛАНА Фонд Мениджмънт 
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е дружество за управление на активи, което предлага 7 взаимни фонда и управление на индивидуални портфейли

Регистриран: 10/11/08 Посещения: 278 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G VDI Broker 
VDI BROKER Ltd - ЦЕНТРАЛЕН ОФИС София 1164, кв. Лозенец, ул. “Васил Кирков” 15 тел.: 02/868 06 98, факс: 02/868 06 86 E-mail: office@vdi-broker.com Застраховане, осигуряване и финансови консултации

Регистриран: 03/07/08 Посещения: 717 Гласували: 1 Оценка: 2.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G БАЛКАНОВ-ДОНЧО БАЛКАНОВ ЕТ 
Застрахователен брокер

Регистриран: 15/06/05 Посещения: 322 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 
Обединена българска банка АД (ОББ) е българска банка със седалище в София. ОББ е една от водещите български търговски банки. Тя е първият най-мащабен проект за банкова консолидация в България, осъществен чрез сливането на 22 държавни търговски банки в цялата страна. Банката е учредена на 30 септември 1992 г. ОББ управлява близо 6,6 млрд. лв. активи и обслужва своите клиенти чрез близо 200 клона и банкови структури в цялата страна. Основният бизнес на ОББ се подпомага посредством дейността на дъщерните дружества ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг и ОББ Застрахователен брокер.

Регистриран: 24/05/17 Посещения: 140 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G ТБ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД 
Българо - американска кредитна банка АД ул. Славянска № 2 София 1000 Факс: (+359 2) 944 5010

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 216 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G БУЛБАНК АД клон КАРНОБАТ 
Банка УниКредит Булбанк - потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки.

Регистриран: 24/05/17 Посещения: 165 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G БУЛСТРАД АД 
„Булстрад“ е българско застрахователно и презастрахователно акционерно дружество в София, основано на 31 юли 1961 г. с Постановление №155 на Министерския съвет на Народна република България. Дружеството е създадено с цел да обслужва застрахователно външнотърговския стокообмен, международния транспорт и туризъм, задграничната икономическа дейност (строителство, тъговия и пр.) и редица други български интереси в чужбина. От тогава „Булстрад“ развива всички застрахователни и презастрахователни дейности, включително авиационно и морско застраховане - в което дружеството има водещо място на българския застрахователен пазар, карго застраховане, имуществено застраховане, застраховане на МПС, строително–монтажни рискове, лично застраховане и други.

Регистриран: 24/05/17 Посещения: 182 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G ЗАД ДЗИ - НОВА ЗАГОРА 
ДЗИ е дружеството с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар. Благодарение на своята отлично развита дистрибуционна мрежа компанията достига до своите клиенти и партньори на територията на цялата страна. Компанията, символ на „застраховане” в България, разработва и предлага пълна гама продукти в направления животозастраховане, общо застраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. През годините експертите на ДЗИ на базата на своя опит, както и благодарение на активен международен обмен в рамките на КВС Груп, разработиха редица иновативни решения в продуктовото портфолио, както и в обслужването на клиенти и посредници. Признанието на потребителите и партньорите не закъсня: ДЗИ е носител на най-високото отличие в бранша - Застраховател на годината в Общо застраховане – през последните три години. Също така дружеството е отличено и за „Най-коректен застраховател при изплащане на застрахователни обезщетения” в общото застраховане. ДЗИ ...

Регистриран: 24/05/17 Посещения: 136 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Банка ДСК ЕАД 
Банка ДСК EАД е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса - единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. От януари 1999 г. ДСК е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма “Банка ДСК”. През 2002 г. 100% от акционерния капитал на Банка ДСК става собственост на Банкова консолидационна компания АД, а през октомври 2003 г. след успешна приватизационна процедура Банка ОТП Унгария става едноличен собственик на акционерния капитал на Банка ДСК. Факс: (+359 2) 980 6477

Регистриран: 07/09/17 Посещения: 273 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД 
Застрахователни услуги

Регистриран: 01/12/13 Посещения: 114 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА клон ВАРНА 
Основната цел на БНБ е да поддържа ценова стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя е единственият емисионен институт в България и поддържа наличнопаричното обращение. БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Банката осъществява изследователска дейност, събира, обобщава и анализира статистически данни. От 1 януари 2007 г. (с присъединяването на България към Европейския съюз) Българската народна банка участва в Европейската система на централните банки.

Регистриран: 24/05/17 Посещения: 174 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД 
Корпоративна търговска банка АД Факс: (+359 2) 980 89 48

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 140 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Първа инвестиционна банка АД 
Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания. Fibank е иновативна и клиентски ориентирана кредитна институция, която предлага разнообразна гама от продукти и услуги както за индивидуални, така и за фирмени клиенти. С традиции в корпоративното банкиране и с разширено присъствие на пазара на банкиране на дребно Първа инвестиционна банка e сред водещите институции в страната в сферата на картовия бизнес и в международните разплащания. Fibank е предпочитана банка за спестяване от населението, която предлага високо качество на клиентско обслужване съгласно най-добрите банкови практики. Fibank е сред пионерите в бизнеса с инвестиционно злато и с други благородни метали с уникални за българския пазар продукти и услуги. Първа инвестиционна банка предлага на клиентите високотехнологични решения и моде ...

Регистриран: 07/09/17 Посещения: 171 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП 
Застрахователна компания

Регистриран: 11/12/13 Посещения: 139 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G ЗАД ЕНЕРГИЯ 
Енергия АД застрахова крупни промишлени обекти, включително и най-големите електро централи в страната. Предлага надеждна защита на имуществото срещу индустриален пожар, буря, наводнение и природни бедствия. Застрахова автомобили, транспортна техника и товари по време на превоз.

Регистриран: 21/09/17 Посещения: 128 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 Сумарен ред
Навигация       Добави фирма         Карта  
Брой намерени фирми: 46 Брой страници: 2 Текуща страница: 2        Други:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
 Google търсене
Google
 Google реклами