Ресурсбук Банки,Застраховане
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от s   Разширено търсене   a    Добави фирма      Покажи текущата карта    
  Категории Брой намерени фирми: 42    
G Банки,Застраховане 
Горно ниво 
G  Подобни фирми 
G  Подобни сайтове 
G  Лица 
G  Подобни стоки 

  Символ
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Покажи снимките на фирмите   Покажи фирмите върху картата
G Банките в България 
ИНДЕКС НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ БАНКИ И КЛОНОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Банки, лицензирани в Република България - 24 II. Клонове на чуждестранни банки в Република България - 6 Общо: - 30 Банките извършват банкови и финансови услуги и предоставят продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки.

Регистриран: 02/08/17 Посещения: 791 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G УниКредит Булбанк АД 
Банка УниКредит Булбанк - потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки.

Регистриран: 25/05/17 Посещения: 4064 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G VDI Broker 
VDI BROKER Ltd - ЦЕНТРАЛЕН ОФИС София 1164, кв. Лозенец, ул. “Васил Кирков” 15 тел.: 02/868 06 98, факс: 02/868 06 86 E-mail: office@vdi-broker.com Застраховане, осигуряване и финансови консултации

Регистриран: 03/07/08 Посещения: 675 Гласували: 1 Оценка: 2.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Креди Агрикол България ЕАД 
Креди Агрикол България ЕАД Адрес: бул. Княгиня Мария Луиза № 2, ЦУМ, ет. 5 Тел.: (+359 2) 895 1204; 9171 717 Факс: (+ 359 2) 895 1212; 9171 156

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 552 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Българска народна банка (БНБ) 
Българската народна банка е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г., а на 6 юни същата година е извършена и първата банкова операция. БНБ е независим емисионен институт на държавата, който се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на устойчивостта на българската парична единица, както и за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на страната. Независимостта на БНБ е гарантирана с нейния устройствен закон (ЗБНБ) и с Договора за функционирането на Европейския съюз. От 1 януари 2007 г. банката е пълноправен член на Европейската система на централните банки и участва активно във вземането на решенията в сферата на банковото дело и финансите в Европейския съюз. Управителят на БНБ е член на Генералния съвет на Европейската централна банка.

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 408 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Тексим Банк АД 
Тексим Банк АД Факс: (+359 2) 931 1207

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 392 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Ишбанк АГ – клон София 
Ишбанк АГ – клон София Адрес: пл. Позитано № 2, Бизнес център Перформ Тел.: (+359 2) 402 2000; 402 2001 Факс: (+359 2) 402 2015

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 382 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G БНП Париба С.А. – клон София 
БНП Париба С.А. – клон София Факс: (+359 2) 9218 678

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 364 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Райфайзенбанк (България) ЕАД 
Райфайзенбанк (България) ЕАД Факс: (+359 2) 943 45 28

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 363 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Юнионбанк ЕАД 
Юнионбанк ЕАД Факс: (+359 2) 9533 165

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 361 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G ПроКредит Банк (България) EАД 
ПроКредит Банк (България) EАД Тел.: (+359 2) 8135 100; 8135 808 Факс: (+359 2) 8135 109

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 361 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Инвестбанк АД 
Инвестбанк АД се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики. РЪКОВОДСТВО Инвестбанк АД има двустепенна система на управление. Председател на Надзорния съвет на Банката е г-жа Петя Славова, членове на Надзорния съвет са Феста Холдинг АД и г-жа Димитрийка Андреева. Г-н Пламен Милков е Председател на Управителния съвет на Банката и Изпълнителен директор. Г-жа Здравка Русева е Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор. Г-жа Весела Джиджева е Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор. Г-жа Емилия Трайкова е Член на Управителния съвет. ЦЕННОСТИ Почтеност – Ние уважаваме правото на всеки гражданин да получава финансови услуги и ги предоставяме коректно и о ...

Регистриран: 16/06/17 Посещения: 355 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Банка Пиреос България АД 
Банка Пиреос България АД Адрес: бул. Цариградско шосе № 115 Е, сграда Е Тел.: (+359 2) 8004 182; 0700 12 002 Факс: (+359 2) 8004 362

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 352 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ –Клон София 
Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София Факс: (+359 2) 980 2113

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 346 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G ИНГ Банк Н.В. – клон София 
ИНГ Банк Н.В. – клон София Адрес: бул. България № 49Б, вх. А, ет.7 Факс: (+359 2) 917 6578/6579

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 345 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Алианц Банк България АД 
Алианц Банк България АД Факс: (+359 2) 981 9307

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 338 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Юробанк България АД 
Юробанк България АД ул. Околовръстен път № 260 Факс: (+359 2) 988 81 10

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 335 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Българска банка за развитие АД 
Българска банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: “BBB-” от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор и Микрофинансиращата институция ДЖОБС, която предоставя финансиране на микро и малки компании. Факс: (+359 2) 9 306 321

Регистриран: 30/07/17 Посещения: 333 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Търговска Банка Д АД 
Търговска Банка Д АД Тел.: (+359 2) 935 7171; 464 1171 Факс: (+359 2) 989 4848

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 332 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G АЛФА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ 
АЛФА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ Тел. (+359 2) 810 3500; 810 35 95 Факс: (+359 2) 810 3454

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 331 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Ти Би Ай Банк EАД 
Ти Би Ай Банк EАД Адрес: ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54 Тел.: (+359 2) 970 24 10; 8163 900 Факс: (+359 2) 970 24 42

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 320 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G СИБАНК EАД 
СИБАНК EАД СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с над 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните канали за дистрибуция. От 2007 г. СИБАНК ЕАД е част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Интегрирането й с другата компания на групата в България - ДЗИ, позволява прилагането на иновативен подход в предлагането на нови за българския пазар банково-застрахователни продукти и услуги. СИБАНК ЕАД притежава пълен банков лиценз. Действа като лицензиран инвестиционен посредник и извършва всички дейности, посочени в Закона за кредитните институции. МИСИЯ В основата на нашата философия за развитие е клиентската ориентираност, коя ...

Регистриран: 25/05/17 Посещения: 318 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Интернешънъл Асет Банк АД 
Интернешънъл Асет Банк АД Тел: (+359 2) 8120 234; 9204 303 Факс:(+359 2) 9204 201

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 317 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Централна кооперативна банка АД 
Централна кооперативна банка АД Факс: (+359 2) 980 4386

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 305 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Общинска банка АД 
Общинска банка АД Факс: (+359 2) 981 51 47

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 302 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Токуда Банк АД 
Токуда Банк АД Тел. (+359 2) 403 7900; 939 2101 Факс: (+359 2) 403 7999; 981 5378

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 300 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G Обединена българска банка АД 
Обединена българска банка АД ул. Света София № 5 Факс: (+359 2) 988 0822

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 290 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G БАЛКАНОВ-ДОНЧО БАЛКАНОВ ЕТ 
Застрахователен брокер

Регистриран: 15/06/05 Посещения: 274 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G ЕЛАНА Фонд Мениджмънт 
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е дружество за управление на активи, което предлага 7 взаимни фонда и управление на индивидуални портфейли

Регистриран: 10/11/08 Посещения: 252 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 
G ДСК - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
Банка ДСК EАД Факс: (+359 2) 980 6477

Регистриран: 08/12/13 Посещения: 218 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

На карта 

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 Сумарен ред
Навигация       Добави фирма         Карта  
Брой намерени фирми: 42 Брой страници: 2 Текуща страница: 1        Други:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
 Google търсене
Google
 Google реклами